Krásno

Město leží na náhorní planině Slavkovského lesa, vysoko nad údolím říčky Teplé a přímo ve středu proslulého lázeňského trojúhelníku, který tvoří města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. K návštěvě zve rozsáhlé Hornické muzeum a půvabná rozhledna na Krásenském vrchu.

Krásno: město z cínu

Město vzniklo v místě původní hornické osady Drei Linden a první zmínku o něm najdete v kronice anglického kronikáře Bartholomea Angelica z roku 1241. Zdejší cínové doly byly známé v celé Evropě a wolfram či uran se tu těžil až do 80. let 20. století. V polovině 19. století Krásno postihl velký požár; jedna z mála památek, která mu unikla, byla hranolová zvonice ze 16. století na hřbitově. Pod ním v centru městečka stojí novorománský kostel sv. Kateřiny, na náměstí radnice, smírčí kříž a sloup se sousoším Nejsvětější Trojice.
 

Krásenská rozhledna

Jižně od města na Krásenském vrchu stojí rozhledna, která se řadí mezi nejhezčí v Česku. Vznikla ve třicátých letech 20. století v období hospodářské krize a její výstavba poskytla práci asi deseti zdejším nezaměstnaným. Asi 25 metrů vysoká rozhledna má tvar dutého kamenného válce, po jehož plášti se vzhůru spirálovitě vine točité schodiště; připomíná tak babylonskou stupňovitou věž. Z plošiny na vrcholu se otvírá pěkný kruhový výhled na Slavkovský les a Krušné hory.
 

Hornické muzeum a technické památky

areálu bývalého cínového dolu Vilém vzniklo po ukončení těžby Hornické muzeum. K vidění je nejenom obrovský parní těžní stroj z roku 1897, ale také těžní věž, řada expozic a důlní dráha s hornickým vláčkem. Zajímavým výletním cílem je Dlouhá stoka, vodní kanál z 16. století, který do dolů v okolí Horního Slavkova a Krásna dopravoval vodu a dřevo. Podél unikátní technické památky můžete pěšky nebo na kole putovat přes velkou část Slavkovského lesa až k rašeliništím na Kladské, kde Dlouhá stoka začíná.
15.10.
Toulky krajem –  pod rozhlednou v Krásnu

Toulky krajem – pod rozhlednou v Krásnu

Krásno, Karlovarský kraj