Chropyně

Význam Chropyně, města ležícího v rovinách Hané mezi Kroměříží a Přerovem, vzrostl v 15. století za pánů z Ludanic, kteří z ní učinili střed prosperujícího panství. Dominantou města je barokní zámek, bývalé lovecké sídlo olomouckých arcibiskupů, s nímž je spojena lidová pověst o králi Ječmínkovi.

Zámek láká na hanácké tradice a obrazárnu E. Filly

V pozdně renesančním zámku se štíhlou věží si prohlédnete expozice Muzea Kroměřížska a památník chropyňského rodáka malíře Emila Filly (1882–1953), jednoho z nejvýznamnějších představitelů evropského kubismu.

Každý lichý rok na konci května se tu konají populární Hanácké slavnosti, zaměřené na uchování a obnovu folklorních tradic regionu a provázené jarmarkem s ukázkami tradičních řemesel.
 

Pověst o králi Ječmínkovi

Dávná moravská pověst vypráví, že nešťastná paní vyhnaná z chropyňského zámku tajně porodila syna v místě zvaném Markrabina a podle ječmenného pole jej pojmenovala Ječmínek.

V Chropyni se traduje, že bájný hrdina se sem vrací dodnes; proto je stůl v jeho sále stále prostřený a zaklepete-li na něj přesně o půlnoci, Ječmínek se ozve. Kdo ví? Není divu, že jej místní vyhlížejí, protože lidová tradice rovněž dodává, že až se jednou hanácký král Ječmínek vrátí, nastanou Moravě zlaté časy.
 

Chropyně: toulky kolem Zámeckého rybníka

Oblíbeným místem procházek je stezka lužními lesy kolem Zámeckého rybníka. Má rozlohu asi 22 ha, jsou v něm dva ostrůvky, zčásti leží v nádherném zámeckém parku a je jediným pozůstatkem středověké rybniční soustavy. Coby národní přírodní rezervace a největší hnízdiště racků chechtavých ve střední Evropě se ke koupání nehodí, v letních měsících se proto vydejte raději na chropyňské koupaliště.

Aktuality z města

21. září 2019 8:00

Vydejte se do Chropyně za Ječmínkem i Emilem Filou

Chropyně
Malebný zámek Chropyně je spojen s legendárním hanáckým králem Ječmínkem, který spí v Ječmínkově sále v noze stále prostřeného stolu. Připomenout si tu můžete také život a dílo chropyňského rodáka Emila Filly a vedle prohlídky historických sálů navštívit zámeckou galerii.
Zámek Chropyně

Zámek Chropyně

Chropyně, Východní Morava
Koupaliště Chropyně

Koupaliště Chropyně

Chropyně, Východní Morava
Rodný dům Emila Filly v Chropyni

Rodný dům Emila Filly v Chropyni

Chropyně, Východní Morava
Naučná stezka a rybník v Chropyni

Naučná stezka a rybník v Chropyni

Chropyně, Východní Morava