Zubrnice

Obec Zubrnice se nachází asi 16 km východně od Ústí nad Labem, v malebné krajině Českého středohoří, na pravé straně řeky Labe. Mezi hlavní pamětihodnosti obce patří zdejší skanzen – jeho jádro tvoří historická roubená stavení, některé exponáty vesnických staveb sem byly přeneseny z východní části Českého středohoří. Na náves byla převezena i barokní roubená studna z roku 1695.

Starobylá obytná stavení, mlýny a vodní pily v Zubrnicích

Roku 1988 bylo v Zubrnicích otevřeno Muzeum lidové architektury, kam jsou přenášeny památné objekty lidové architektury z ohrožených míst Českého středohoří a Podkrušnohoří. Středobodem muzea je statek č. p. 61 s původním zařízením, náčiním i nářadím, kde je průvodcovská služba a přilehlá hospodářská stavení (stodola, sušárna ovoce, kůlna s nářadím, bylinková zahrádka).
 
Na návsi uvidíte smírčí kříže přemístěné z Chabařovic, sochu Jana Nepomuckého, kterému byla pozlacená svatozář ukradena hned druhý den po instalaci, hrázděnou kapličku ze Žichlic znovu postavenou u hřbitova nebo již zmíněnou barokní studnu ze Střižovic. Do provozu byla uvedena také škola z roku 1863. Nechybí ani typický venkovský obchod. Na Lučním potoce bylo kdysi dvacet mlýnů a vodních pil. Dnes je obnovován mlýn na horní vodu v Týništi. Cestou k němu stojí obnovená Boží muka z Lučního Chvojna. Na všem má velkou zásluhu dr. František Ledvinka, zakladatel a správce Muzea. Kolorit vesnické památkové rezervace dotváří několik klasicistních zděných domů.
 

Trať, kde se točili Páni kluci

Dalším velkým magnetem je muzeum historické železnice zprovozněné 1890 na trase Ústí nad Labem/Střekov – Zubrnice/Týniště a prohlášené technickou kulturní památkou roku 1998. Je zřízeno na bývalém nádraží.
 
V muzejní expozici se nachází výstava s železniční tématikou jako je dopravní kancelář s dobovým zařízením, expozice drezín, zabezpečovacího zařízení, čekárna pro cestující, světla na železnici a další expozice. Od dubna do října o víkendech a svátcích jezdí po trase ze Zubrnic do Ústí pravidelně muzejní vlaky. Zubrnická trať je místem natáčení filmů Páni kluci a Rebelové.
 

Na výlet do přírody v okolí Zubrnic

Bylo by škoda nevyužít přírodní bohatství nádherného Českého středohoří, které láka k pěkným výletům do okolí Zubrnic. Tak například se můžete vydat po naučné stezce Okolím Zubrnic. Okružní trasa dlouhá 2,5 km vede k rekonstruovanému mlýnu do Týniště a podél Lučního potoka se vrací zpět do výchozího místa. Ze středu obce vede také červená značka na Bukovou horu (683 m), kde objevíte nejen krásnou Humboldtovu vyhlídku, ale také malou ledovou jeskyni a uvidíte i televizní vysílač. Zpět do Zubrnic se můžete vydat po zelené značce, na které narazíte na zajímavou technickou památku – odvodňovací štolu Gothard, která sloužila k odvádění vody z hnědouhelného dolu Svatý Gothard.
 
Z dalších zajímavostí ve vzdálenějším okolí Zubrnic stojí za zmínku například bývalá obec Vitín, která byla po roce 1950 vysídlena (žilo zde především německé obyvatelstvo) nebo Přírodní památka Stříbrný roh - čedičový vrchol s rozsáhlými porosty bukových lesů. Mezi horolezci je známá skalní oblast Ptačí stěny, milovníky přírody zaujme asi pět metrů vysoký vodopád Načina. Máloznámá je i zřícenina hradu Leština anebo skalní útvary Čertova zeď a Skalní hřib v přírodní památce Magnetovec u Byňova.

Akce v obci Zubrnice

Zubrnický motoráček: Ústí nad Labem – Velké Březno – Zubrnice

Pravidelný víkendový provoz historickými vlaky po zubrnické železnici. Základním vozidlem je motorový vůz řady 801 (M 131.1) Hurvínek.
Zubrnice, Ústecký kraj

Den muzeí v Muzeu v přírodě Zubrnice

Mezinárodní den muzeí můžete 18. května oslavit i v Zubrnicích.
Zubrnice, Ústecký kraj

Národní muzeum v přírodě na Zubrnickém jarmarku

Jedinečná možnost seznámit se na severu Čech s folklorními soubory z Valašska, Vysočiny či Hané.
Zubrnice, Ústecký kraj

Pouť k Maří Magdaléně

Netradičně pojaté tradiční poutní procesí obohacené o barokní frašku k nápravě Maří Magdalény. Poutníci za zpěvu barokních písní dojdou na bohoslužbu do kostela.
Zubrnice, Ústecký kraj

Ciderfest v Zubrnicích

Zpracování ovoce mělo v Českém středohoří v minulosti mnoho podob, které dnes pomalu znovu ožívají. jednou z nich byla i výroba kvašených ovocných nápojů – ciderů.
Zubrnice, Ústecký kraj

Podzim na vesnici

Uchopit do ruky cep, vyčistit na fukaru zrno od plev nebo si na žernovu umlít mouku. Sušení ovoce a povídání o starých odrůdách ovoce z Českého středohoří zažijete v teplovzdušné sušárně. Dozvíte se, jak zpracovat len, abyste získali vlákno na nitě nebo jak si vyrobit provaz.
Zubrnice, Ústecký kraj

Aktivity v obci Zubrnice

Muzeum v přírodě Zubrnice – nejmladší skanzen v Čechách

V urbanisticky i krajinářsky jedinečně umístěné obci v kopcovité krajině Českého středohoří se nachází soubor hodnotné zástavby lidové architektury, kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v několika objektech.
Zubrnice, Ústecký kraj

Železniční muzeum Zubrnice

Navštivte v Zubrnici expozici o historii a současnosti trati Velké Březno – Verneřice – Úštěk. Nachází se v bývalém skladišti zboží a k vidění jsou zde staré fotografie, dokumenty, různé "železniční" drobnosti, modelová železnice – model stanice Levín v měřítku 1:45.
Zubrnice, Ústecký kraj

Naučná stezka Okolím Zubrnic

Okružní stezka s dvanácti zastaveními začíná u skanzenu v Zubrnicích a provede vás po okolí. Během cesty uvidíte Mlýnské údolí, studánku z pohádky Dešťová víla a projdete se zdejšími lesy.
Zubrnice, Ústecký kraj

Elektrotechnické muzeum Zubrnice – v roce 2021 uzavřeno

Elektrotechnické muzeum Zubrnice je občanským sdružením s cílem prezentovat historická rádia, gramofony a staré elektronky. Muzeum je v roce 2021 uzavřeno, otevření se předpokládá v sezóně 2022.
Zubrnice, Ústecký kraj

Fara Zubrnice – Centrum Vincence Zahradníka

Spolek při Centru Vincence Zahradníka zkoumá, rozvíjí a předává odkaz této významné osobnosti.
Zubrnice, Ústecký kraj

Muzeum v přírodě Zubrnice – stálá expozice Chmel, který stavěl domy

Stálá expozice na půdě zemědělské usedlosti čp. 61 představuje pěstování chmele v okrajové části Úštěcké chmelařské oblasti.
Zubrnice, Ústecký kraj

Mlýnské údolí v Zubrnicích

V malebné malé vsi Zubrnice stávalo na Lučním potoce kdysi dvacet mlýnů a vodních pil. Na dvanácti kilometrech potoka jich stávalo celkem dvacet sedm, ve střední Evropě šlo o naprostý unikát. Do dnešních dnů se zachoval Valšův mlýn, kde najdete i zajímavou expozici.
Zubrnice, Ústecký kraj

Ubytování a restaurace v obci Zubrnice

Apartmán Kvítnice na faře Vincence Zahradníka

Apartmán Kvítnice na faře Vincence Zahradníka v Zubrnicích, které se říká perla Českého středohoří.
Zubrnice, Ústecký kraj

Inspirace na výlety z oblasti České středohoří


Po stopách šlechtických rodů: s rodem Lobkowiczů krajem vinic z Litoměřic do Roudnice a na Říp

Biskupské město Litoměřice, vinicemi obklopená Roudnice nad Labem, a krásné výhledy do krajiny Českého středohoří, na hrad Hazmburk i památnou horu Říp, symbol našich národních dějin. Pojďte se toulat krajinou po stopách vína a šlechtického rodu Lobkowiczů.
Litoměřice, Cesty poznání

Mordýřské putování Václava Babinského

Málokdo se tak postaral o svou pověst jako Václav Babinský. Stal se hrdinou dnes už zapomenutých kramářských písní i brakové literatury a na sklonku života ochotně líčil svá dobrodružství po pražských hospodách.
Litoměřice, Výlety s příběhem

Poznejte okolí Ústí nad Labem

Ústí nad Labem je jedním z měst, kde se ani po několika dnech nebudete nudit. Až poznáte jeho dvě hlavní dominanty Větruši a Střekov, vydejte se na výpravy do jeho okolí. Leží v nádherném Labském údolí, které je lemované turistickými trasami a cyklostezkami. Seznámíte se jak s přírodními krásami, tak s historií sahající do prvopočátků našich dějin.

Navštivte ústecké dominanty Větruši a Střekov

Když se blížíte silnicí podél Labe směrem na sever k Ústí, okamžitě si jich všimnete. Na jednom břehu se tyčí na skále majestátný hrad Střekov, na druhém výletní zámeček Větruše. Každý z nich má úplně jinou historii, ale přece mají jedno společné. Z obou je krásný výhled na město i řeku. Díky jejich kouzlu není Ústí nad Labem jen průmyslovým městem lemovaným paneláky.
Navštivte ústecké dominanty Větruši a Střekov, Zamilovaná místa týmu CzechTourismu