Zásmuky

Středočeské město leží přibližně v polovině cesty z Kostelce nad Černými lesy do Kutné Hory. Můžete se projít bažantnicí s neobvyklým Jelením mostem a prohlédnout si malou zámeckou expozici nebo barokní grottu, v letních měsících vás do Zásmuk doveze Polipanský motoráček.

Zásmuky: rodné město Františka Kmocha

Od konce třicetileté války až do roku 1948 vlastnili zásmucké panství Šternberkové. Po restitucích jim byl vrácen zdejší zámek, kde je v hlavní sezoně k vidění expozice Zásmuky v proměnách času, volně přístupný je zámecký park. V centru města na Komenského náměstí stojí pseudorománský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pamětní deska v ulici Vyšehrad a na sokolovně připomíná nejznámějšího rodáka, hudebního skladatele a kapelníka Františka Kmocha (1848–1912).
 

Zámek s parkem a grottou

Hlavní zásluhy na proměně venkovského statku v reprezentativní sídlo má Adolf Vratislav ze Šternberka (1627–1703), nejvyšší purkrabí království českého. Zásmucký zámek nechal přestavět v barokním stylu, místo opevnění zřídil park a v něm dal postavit grottu, barokní umělou jeskyni stylově vyzdobenou mozaikami, umělými krápníky a mušlemi. V roce 1690 také přivedl do Zásmuk františkány a založil pro ně klášter s kostelem. Nyní slouží farnosti z Uhlířských Janovic a pořádají se v něm různé kulturní a společenské akce.
 

Skanzen v Kouřimi, motoráček a barokní mosty

O prázdninách jezdí z Kolína do Zásmuk historický motoráček, zastavit se můžete například na zámku Radim. Ve Vlčím dole, kudy dříve vedla hlavní cesta do nedaleké Kouřimi, se dochovaly dva kamenné barokní mosty; můžete se přes ně vydat na výlet třeba do kouřimského skanzenu. Oblíbeným místem procházek je Zásmucká bažantnice s Jelením mostem; pod ním prý procházeli jeleni z obory do zámeckého parku. Severně od města vede lipová alej k novogotické kapli Narození Panny Marie, postavené jako poděkování za odvrácení morové nákazy.

Aktivity

Zámek Zásmuky

Ranně barokní zámek pánů ze Šternberka byl postaven přestavbou původní středověké tvrze pánů ze Zásmuk. Za minulého režimu byl zámek těžce zdevastovaný armádou, v současné době probíhá rekonstrukce, objekt je však v sezóně přístupný.
Zásmuky, Středočeský kraj

Vlčí důl u Zásmuk

Vlčí důl představuje lesnatý úsek Vavřineckého potoka od barokního mostu k toušické bažantnici. Po pravé straně rokle vede žlutá značka, cesta vlevo, těsně kolem potoka, je neznačená.
Zásmuky, Středočeský kraj

Zámecký park a obora Zásmuky

Důležitou osobností Zásmuk poloviny 17. století byl nejvyšší purkrabí království českého, tedy zástupce samotného císaře v Čechách. Snažil se vytvořit z venkovského statku reprezentativní sídlo: přestavěl jej na zámek, v místech bývalého opevnění zřídil park a za parkem založil oboru.
Zásmuky, Středočeský kraj

Františkánský klášter Zásmuky

Františkánský konvent u kostela sv. Františka Serafinského leží v nejvyšší, jihovýchodní části města Zásmuky. Patří k němu i rozlehlá zahrada. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Zásmuky, Středočeský kraj

Naučná stezka Zásmucká Bažantnice

Naučná stezka Zásmucká Bažantnice vás provede okružní trasou po bažantnici. Na pěti zastaveních s herními prvky se dozvíte informace o dvou starých dubech, které zde rostou a o dalších zajímavostech zdejší obory.
Zásmuky, Středočeský kraj

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách

Neorománský kostel z let 1900 – 1903 byl postaven podle návrhu c.k. stavebního rady J. Krcha s pozdně barokní kaplí z 18. století, která je pozůstatkem staršího kostela.
Zásmuky, Středočeský kraj

Pojeďte na výlet


Po stopách šlechtických rodů: výlet s Thurn-Taxisy z Loučeně do Jabkenic

Tajuplný Svatojiřský les je místo, prodchnuté starobylými legendami, keltskou mystikou a mariánským kultem. Na jednom jeho okraji leží Jabkenice s Památníkem Bedřicha Smetany, na druhém kouzelný zámek Loučeň. Obě místa spojuje cyklistický výlet s nenáročným profilem.
výlet do Polabí, Výlety pro děti

Pěší výstup na Plešivec – brdský Olymp z Jinců do Lochovic

Na tenhle výlet se budete muset vydat vlakem. Začíná totiž na stanici Jince a končí na železniční zastávce Lochovice. A co vás čeká mezi nimi? Parádní vystup na brdský Olmyp, jak se přezdívá zdejší hoře Plešivec. Na vrcholu naleznete skalní vyhlídku Čertova kazatelna, která nabízí krásný výhled do širokého okolí Jinců, Hořovic a Hostomic.

S osobností na procházku: do Příbrami a po Příbramsku s Janem Drdou

Městečko na dlani, Vyšší princip, Němá barikáda, Hrátky s čertem a spousta krásných a originálních českých pohádek: to jsou nejznámější díla Jana Drdy (1915–1970). Pojďte se v jeho stopách vypravit pěšky po Příbrami a nechte se portálem Kudy z nudy inspirovat k dalším výletům do okolí – a do pohádek.
s J. Drdou Příbramskem, Cesty krajinou

S osobností na procházku: na Křivoklátsko a podél Berounky s Otou Pavlem

Dukla mezi mrakodrapy, Plná bedna šampaňského, Smrt krásných srnců anebo Jak jsem potkal ryby: to jsou nejznámější knížky spisovatele a novináře Oty Pavla (1930–1973). Povídky z Křivoklátska, kraje jeho dětství, se líbily tolika čtenářům, že se o údolí Berounky v okolí Luhu u Branova dodnes mluví jako o kraji Oty Pavla. Pojďte se s ním seznámit!
Křivoklátsko a Berounka s Otou Pavlem, Výlety s příběhem