Zásmuky

Středočeské město leží přibližně v polovině cesty z Kostelce nad Černými lesy do Kutné Hory. Můžete se projít bažantnicí s neobvyklým Jelením mostem a prohlédnout si malou zámeckou expozici nebo barokní grottu, v letních měsících vás do Zásmuk doveze Polipanský motoráček.

Zásmuky: rodné město Františka Kmocha

Od konce třicetileté války až do roku 1948 vlastnili zásmucké panství Šternberkové. Po restitucích jim byl vrácen zdejší zámek, kde je v hlavní sezoně k vidění expozice Zásmuky v proměnách času, volně přístupný je zámecký park. V centru města na Komenského náměstí stojí pseudorománský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pamětní deska v ulici Vyšehrad a na sokolovně připomíná nejznámějšího rodáka, hudebního skladatele a kapelníka Františka Kmocha (1848–1912).
 

Zámek s parkem a grottou

Hlavní zásluhy na proměně venkovského statku v reprezentativní sídlo má Adolf Vratislav ze Šternberka (1627–1703), nejvyšší purkrabí království českého. Zásmucký zámek nechal přestavět v barokním stylu, místo opevnění zřídil park a v něm dal postavit grottu, barokní umělou jeskyni stylově vyzdobenou mozaikami, umělými krápníky a mušlemi. V roce 1690 také přivedl do Zásmuk františkány a založil pro ně klášter s kostelem. Nyní slouží farnosti z Uhlířských Janovic a pořádají se v něm různé kulturní a společenské akce.
 

Skanzen v Kouřimi, motoráček a barokní mosty

O prázdninách jezdí z Kolína do Zásmuk historický motoráček, zastavit se můžete například na zámku Radim. Ve Vlčím dole, kudy dříve vedla hlavní cesta do nedaleké Kouřimi, se dochovaly dva kamenné barokní mosty; můžete se přes ně vydat na výlet třeba do kouřimského skanzenu. Oblíbeným místem procházek je Zásmucká bažantnice s Jelením mostem; pod ním prý procházeli jeleni z obory do zámeckého parku. Severně od města vede lipová alej k novogotické kapli Narození Panny Marie, postavené jako poděkování za odvrácení morové nákazy.

Aktivity

Zámek Zásmuky

Zámek Zásmuky

Zásmuky, Středočeský kraj
Zámecký park a obora Zásmuky

Zámecký park a obora Zásmuky

Zásmuky, Středočeský kraj
Františkánský klášter Zásmuky

Františkánský klášter Zásmuky

Zásmuky, Středočeský kraj
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách

Zásmuky, Středočeský kraj