Velvary

Město bývalo důležitou zastávkou na staré obchodní cestě z Prahy do Roudnice nad Labem a do Saska. Proslavila je písnička Ó, Velvary, dokumentující dávný zločin, a také vajíčka, která prý Velvarští poslali na stavbu Karlova mostu do Prahy – uvařená natvrdo, aby se cestou nerozbila.

Dvojité město Velvary

Velvary získaly městské dekrety dvakrát; při požáru roku 1482 totiž shořely všechny písemné doklady, a tak je král Vladislav na město povýšil podruhé. Z původních hradeb s branami se zachovala jen Pražská brána, dominantou historického centra je kostel sv. Kateřiny, blízká renesančně-barokní radnicemariánský sloup. Dějiny Velvar včetně vzniku známé pijácké písně mapuje Městské muzeum, které zároveň nabízí prohlídky hřbitovního kostela sv. Jiří a kostela Všech Svatých.
 

Zločin v panské hospodě léta páně 1591

Kromě Pražské brány měly velvarské hradby ještě bránu Slánskou, Chržínskou a Roudnickou. Vedle ní dones stojí Panská hospoda, nyní městská knihovna, k níž se váže příběh o vzniku známé písničky Ó, Velvary. Právě tady prý na přelomu ledna a února roku 1591 Jáchymovi z Bílé ukradli truhlu s 996 tolary. Spor, zda peníze skutečně někdo odcizil nebo je Jáchym propil, se táhl jedenáct let. Když hostinská Dorota nakonec prodala hospodu městu, na rozloučenou uspořádala velkou trachtaci. Na ní prý píseň Ó, Velvary s povzdechem „kde jsou mé tolary?“ zazněla poprvé.
 

Procházky, významné osobnosti a koupaliště

Kromě prohlídek několika expozic a galerie Na špýcharu nabízí Městské muzeum také vlastivědné vycházky. Seznámíte se například s nejvýznamnějšími rodáky, k nimž patřil Václav Klement (1868–1938), jeden ze zakladatelů dnešní Škody Mladá Boleslav. Pro rodiny s dětmi a technické hračičky je lákavým cílem Muzeum technických hraček. V původně samostatné osadě Malovary, která byla až do 16. století větší než Velvary a postupně s městem splynula, objevíte Malvaňák neboli Malovarský rybník. Přírodní koupaliště není jen cílem procházek, ale i rájem rybářů a dějištěm řady akcí.