Velvary

Město bývalo důležitou zastávkou na staré obchodní cestě z Prahy do Roudnice nad Labem a do Saska. Proslavila je písnička Ó, Velvary, dokumentující dávný zločin, a také vajíčka, která prý Velvarští poslali na stavbu Karlova mostu do Prahy – uvařená natvrdo, aby se cestou nerozbila.

Dvojité město Velvary

Velvary získaly městské dekrety dvakrát; při požáru roku 1482 totiž shořely všechny písemné doklady, a tak je král Vladislav na město povýšil podruhé. Z původních hradeb s branami se zachovala jen Pražská brána, dominantou historického centra je kostel sv. Kateřiny, blízká renesančně-barokní radnicemariánský sloup. Dějiny Velvar včetně vzniku známé pijácké písně mapuje Městské muzeum, které zároveň nabízí prohlídky hřbitovního kostela sv. Jiří a kostela Všech Svatých.
 

Zločin v panské hospodě léta páně 1591

Kromě Pražské brány měly velvarské hradby ještě bránu Slánskou, Chržínskou a Roudnickou. Vedle ní dones stojí Panská hospoda, nyní městská knihovna, k níž se váže příběh o vzniku známé písničky Ó, Velvary. Právě tady prý na přelomu ledna a února roku 1591 Jáchymovi z Bílé ukradli truhlu s 996 tolary. Spor, zda peníze skutečně někdo odcizil nebo je Jáchym propil, se táhl jedenáct let. Když hostinská Dorota nakonec prodala hospodu městu, na rozloučenou uspořádala velkou trachtaci. Na ní prý píseň Ó, Velvary s povzdechem „kde jsou mé tolary?“ zazněla poprvé.
 

Procházky, významné osobnosti a koupaliště

Kromě prohlídek několika expozic a galerie Na špýcharu nabízí Městské muzeum také vlastivědné vycházky. Seznámíte se například s nejvýznamnějšími rodáky, k nimž patřil Václav Klement (1868–1938), jeden ze zakladatelů dnešní Škody Mladá Boleslav. Pro rodiny s dětmi a technické hračičky je lákavým cílem Muzeum technických hraček. V původně samostatné osadě Malovary, která byla až do 16. století větší než Velvary a postupně s městem splynula, objevíte Malvaňák neboli Malovarský rybník. Přírodní koupaliště není jen cílem procházek, ale i rájem rybářů a dějištěm řady akcí.

Akce

Erby a znaky Království českého

Zveme vás na výstavu Erby a znaky Království českého v Pražské bráně ve Velvarech, v místě středověkého městského opevnění. Výstava se koná v rámci oslav 540 let od povýšení Velvar na královské město roku 1482 českým králem Vladislavem II. Jagellonským a potrvá až do 31. prosince 2022.
Velvary, Středočeský kraj

Po stopách slavných – vlastivědná procházka po městě Velvary

Po stopách slavných je historicko-vlastivědná procházka po městě Velvary, která připomíná nejvýznamnější velvarské rodáky.
Velvary, Středočeský kraj

Muzeum technických hraček – stálá expozice ve Velvarech

Expozice plechových mechanických hraček z let 1840–1960 v královském městě Velvary. Nechte se potěšit velkým světem malých hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, parním strojem nebo elektromotorem a jinými starými unikáty, s nimiž si hráli naši prarodiče.
Velvary, Středočeský kraj

Kostel sv. Jiří ve Velvarech

Hřbitovní kostel sv. Jiří představuje jedinečný příklad renesančního umění v regionu. Hřbitov, který se rozprostírá kolem kostela, je místem odpočinku významných velvarských osobností.
Velvary, Středočeský kraj

Cyklostezka Velvary – Ješín

Cyklostezka mezi Velvary a Ješínem byla vybudována v roce 2012 a měří 2,8 km. Cyklostezka představuje bezpečné spojení obou dvou částí města Velvary.
Velvary, Středočeský kraj

Pojeďte na výlet


Baťův malý Zlín ve Zruči nad Sázavou

Když se řekne Baťa, vybaví se většině lidí boty a Zlín. Nebo také Zruč nad Sázavou, takový malý Zlín asi 70 kilometrů od Prahy. Městečko, které s příchodem obuvnického gigantu v roce 1939 dostalo úplně jinou tvář, zapříčiněnou nebývalým rozvojem.
po Baťově Zruči, Cesty poznání

Běžecká trasa Konopiště

Tato běžecká trasa je ideální pro sportovní turisty, kteří přijeli na zámek Konopiště a chtějí se přitom trochu proběhnout.
běžecká trasa Benešov, Cesty pro zdraví