Úvod > Kam pojedete? > Plzeňský kraj > Pošumaví > Kasejovice

Kasejovice

Kasejovice leží na rozhraní západních a jižních Čech na bývalé obchodní stezce z Nepomuku do Písku. Městečko několik staletí spadalo pod blízkou obec Lnáře, ovšem dnes je počtem obyvatel přibližně dvojnásobně větší. Najdete tu zajímavé židovské památky i oceněnou sportovní stavbu.

Co musíte vidět na obchodní stezce z Nepomuku do Písku

Přes Kasejovice dodnes vede frekventovaná silnice z Písku přes Blatnou do Nepomuku. Podél ní se soustředily téměř všechny zdejší zajímavosti: rekonstruovaná fotbalová tribuna, oceněná v roce 2012 titulem Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii Sportovní a volnočasové stavby, radnice i kostel sv. Jakuba. Stranou tak, že je od hlavní silnice nespatříte, zůstávají památky na kasejovickou židovskou komunitu, od bývalé židovské čtvrtě přes synagogu až po židovský hřbitov.
 

Židovská čtvrť a muzeum v synagoze

Na vlakovém nádraží v Kasejovicích začíná naučná šest kilometrů dlouhá naučná stezka s patnácti zastaveními; většinu z nich najdete přímo ve městě. Trasa se proplétá bývalou židovskou čtvrtí, zastavuje se u synagogy s muzeem a sbírkami Václava Mentbergera a s malou odbočkou k židovskému hřbitovu na návrší za vsí vás dovede až do přírodního parku Pod Štědrým a k bývalému dolu sv. Jakub, kde se do konce druhé světové války dolovalo a rýžovalo zlato.
 

Kam na výlet kolem Kasejovic?

Máte rádi zámky a kočky? Pak se vypravte do zámku ve Lnářích, kde objevíte jedinečné a v Česku skutečně jediné Muzeum kočky. V Chanovicích je k vidění jediný skanzen na Plzeňsku, zastavte se také v areálu chanovické tvrze a vyšplhejte na rozhlednu na Chlumu. Krajina kolem Lnář a Kasejovic je plná rybníků; na břehu jednoho z nich východně od Bezděkova objevíte kuriózní menhir zvaný Kamenná bába. V krajině nestojí tak dlouho jako jiné menhiry, ale patří k nejhezčím a nejzábavnějším.

Přírodní park Pod Štědrým

Přírodní park se nachází v Nepomucké vrchovině východně od Nepomuku. Park je ojedinělým příkladem typu harmonické, ryze české krajiny, v charakteristickém pahorkatinném georeliéfu, s pestrou mozaikou lesů, remízků, luk, pastvin, polí s řadou potoků a vodních ploch a s typickými drobným osídlením.
Kasejovice, Plzeňský kraj

Kostel sv. Jakuba v Kasejovicích

Dominantou města Kasejovice je raně gotický kostel svatého Jakuba, vystavěný koncem 13. století.
Kasejovice, Plzeňský kraj

Židovské památky a muzeum v Kasejovicích

V obci Kasejovice je známá někdejší židovská čtvrť s náměstím, židovským hřbitovem a synagogou, kde dnes sídlí muzeum místních řemesel, hrnčířství, výšivek a výroby dýmek.
Kasejovice, Plzeňský kraj

Naučná stezka Putování za kasejovickým zlatem

Procházka okolím Kasejovic po naučné stezce má 15 zastavení a je dlouhá 6 km. Stezká vás seznámí s význačnými objekty a jejich občas spletitou cestou staletími.
Kasejovice, Plzeňský kraj

Fotbalová tribuna Kasejovice

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012 v kategorii Sportovní a volnočasové stavby byl fotbalové tribuně Kasejovice udělen za celkové stavební řešení a soulad architektonických a technických prvků.
Kasejovice, Plzeňský kraj

Radnice v Kasejovicích

Kasejovická radnice, pozdně renesanční budova, byla po několika požárech přestavěna v roce 1868 do dnešní podoby.
Kasejovice, Plzeňský kraj

Pojeďte na výlet


Po stopách šlechtických rodů: s rodem Coudenhove a japonskou hraběnkou Mitsuko do Poběžovic a Horšovského Týna

Starobylý aristokratický rod Coudenhove pochází z Brabantska, části Nizozemí. První zprávy o nich máme z poloviny 13. století, do Čech přišli v době napoleonských válek. Na výlet s nimi se vypravíme do západních Čech, a to do Poběžovic, Horšovského Týna, do Pivoně a na Dianu.
Poznejte sídla rodiny Coudenhove-Kalergi, Na hrady a zámky

S osobností na procházku: po Chodsku a Trhanově s doktorem Josefem Thomayerem

Thomayerova nemocnice v Krči, Thomayerovo náměstí v Holešovicích, pražské Thomayerovy sady a řada ulic v celém Česku nám připomíná lékaře a spisovatele Josefa Thomayera (1853–1927). Vypravte se společně s Kudy z nudy na výlet do jeho rodného kraje, na Chodsko. Začneme v jedné z nejslavnějších chodských vsí, v Trhanově: právě na zdejším zámku se Josef Thomayer narodil.
procházka s doktorem Josefem Thomayerem, Pěšky po Česku

Běžecká trasa Bolevecký rybník

Jeden z největších rybníků v Plzeňském kraji je ideálním prostředím pro aktivní odpočinek. Po jeho březích a okolí je vedena nejseverněji položená 5 km dlouhá FreeRun trasa v Plzni.
tip na běhání v Plzni, Cesty pro zdraví

Běžecká trasa Plzeň – Po nábřeží

Obecně se říká, že jedno malé pivo je nejlepším iontovým nápojem po nějakém delším běhu. Doporučujeme vám proto navštívit město Plzeň, kde si tento lahodný mok můžete vychutnat přímo od zdroje. Aby vám však lépe chutnalo, absolvujte předtím naši běžeckou trasu, která vede kolem řeky Radbuzy. Máte-li velkou žízeň, absolvujte trasu dvakrát a naběháte krásných 10 kilometrů.
běžecká trasa Plzní, Cesty pro zdraví