Koloveč

Slyšeli jste někdy o mlýně, který přemílá staré báby na mladá děvčata? Není to žádná povídačka, divotvorný mlýn skutečně existuje. Na vlastní oči ho můžete vidět v Muzeu techniky a řemesel v Kolovči, malebném městečku kousek od Domažlic.

Koloveč a vesnická řemesla

Zvenčí nenápadné, ale uvnitř nečekaně rozlehlé, takové je uzeum techniky a řemesel v Kolovči. Najdete tu expozice několika desítek běžných i méně obvyklých řemesel a živností, které patřily k životu českého venkova.

Součástí muzea je rovněž keramická a hrnčířská dílna a obchod, na děti čeká vědomostní soutěž spojená s poznáváním řemesel. Málokdo také odolá prohlídce jedinečného kolovečského mlýna na přemílání starých bab.
 

Máte-li kde starou pannu škaredou a zvetšelou…

…pošlete ji do Kolovče, oni vám ji přemelou, nabízely Humoristické listy v roce 1879. Co se dlouhá staletí nepodařilo slovutným alchymistům, to se podařilo právě tady. Stroj na mletí starých bab prý sestrojil v 19. století Kajetán Matěj Černý, který se do Kolovče přiženil ze Švihova. Bábomletí se pořádalo napřed o masopustu, později v červenci o kolovečské pouti, a tradice se zachovala až do dnešních dnů.
 

Kostely, vyhlídky a zahrada v lese

Nejcennější historickou památkou Kolovče samozřejmě není mlýn, ale barokní kostel Zvěstování Panny Marie. Z řady míst v okolí se otvírají krásné výhledy na panorama Šumavy a Českého lesa, k dalším vás dovede cyklostezka Plzeň–Regensburg. Patří k nim například arboretum Americká zahrada u Chudenic s empírovým zámečkem Lázeň a rozhlednou Bolfánek, upravenou z věže bývalého poutního kostela sv. Wolfganga, zrušeného roku 1785.