Koloveč

Slyšeli jste někdy o mlýně, který přemílá staré báby na mladá děvčata? Není to žádná povídačka, divotvorný mlýn skutečně existuje. Na vlastní oči ho můžete vidět v Muzeu techniky a řemesel v Kolovči, malebném městečku kousek od Domažlic.

Koloveč a vesnická řemesla

Zvenčí nenápadné, ale uvnitř nečekaně rozlehlé, takové je Muzeum techniky a řemesel v Kolovči. Najdete tu expozice několika desítek běžných i méně obvyklých řemesel a živností, které patřily k životu českého venkova.

Součástí muzea je rovněž keramická a hrnčířská dílna a obchod, na děti čeká vědomostní soutěž spojená s poznáváním řemesel. Málokdo také odolá prohlídce jedinečného kolovečského mlýna na přemílání starých bab.
 

Máte-li kde starou pannu škaredou a zvetšelou…

…pošlete ji do Kolovče, oni vám ji přemelou, nabízely Humoristické listy v roce 1879. Co se dlouhá staletí nepodařilo slovutným alchymistům, to se podařilo právě tady. Stroj na mletí starých bab prý sestrojil v 19. století Kajetán Matěj Černý, který se do Kolovče přiženil ze Švihova. Bábomletí se pořádalo napřed o masopustu, později v červenci o kolovečské pouti, a tradice se zachovala až do dnešních dnů.
 

Kostely, vyhlídky a zahrada v lese

Nejcennější historickou památkou Kolovče samozřejmě není mlýn, ale barokní kostel Zvěstování Panny Marie. Z řady míst v okolí se otvírají krásné výhledy na panorama Šumavy a Českého lesa, k dalším vás dovede cyklostezka Plzeň–Regensburg. Patří k nim například arboretum Americká zahrada u Chudenic s empírovým zámečkem Lázeň a rozhlednou Bolfánek, upravenou z věže bývalého poutního kostela sv. Wolfganga, zrušeného roku 1785.

Aktivity

Koloveč – muzeum techniky a řemesel i tradiční lidová keramika

Muzeum techniky a řemesel s výstavní plochou 1000 m² a více než 7000 exponáty patří k nejobsáhlejším svého druhu v České republice. V expozicích jsou zastoupena všechna tradiční řemesla a živnosti, které se nacházely na vesnici. Od roku 2016 muzeum nabízí novou expozici keramiky.
Koloveč, Plzeňský kraj

Barokní kostel Zvěstování Panny Marie Koloveč

Původní gotický kostel byl do dnešní podoby přestavěn po požáru barokně. V 19. stol. došlo k prodloužení chrámové lodi.
Koloveč, Plzeňský kraj

Pojeďte na výlet


Po stopách šlechtických rodů: s rodem Coudenhove a japonskou hraběnkou Mitsuko do Poběžovic a Horšovského Týna

Starobylý aristokratický rod Coudenhove pochází z Brabantska, části Nizozemí. První zprávy o nich máme z poloviny 13. století, do Čech přišli v době napoleonských válek. Na výlet s nimi se vypravíme do západních Čech, a to do Poběžovic, Horšovského Týna, do Pivoně a na Dianu.
Poznejte sídla rodiny Coudenhove-Kalergi, Na hrady a zámky

S osobností na procházku: po Chodsku a Trhanově s doktorem Josefem Thomayerem

Thomayerova nemocnice v Krči, Thomayerovo náměstí v Holešovicích, pražské Thomayerovy sady a řada ulic v celém Česku nám připomíná lékaře a spisovatele Josefa Thomayera (1853–1927). Vypravte se společně s Kudy z nudy na výlet do jeho rodného kraje, na Chodsko. Začneme v jedné z nejslavnějších chodských vsí, v Trhanově: právě na zdejším zámku se Josef Thomayer narodil.
procházka s doktorem Josefem Thomayerem, Pěšky po Česku

Běžecká trasa Bolevecký rybník

Jeden z největších rybníků v Plzeňském kraji je ideálním prostředím pro aktivní odpočinek. Po jeho březích a okolí je vedena nejseverněji položená 5 km dlouhá FreeRun trasa v Plzni.
tip na běhání v Plzni, Cesty pro zdraví

Běžecká trasa Plzeň – Po nábřeží

Obecně se říká, že jedno malé pivo je nejlepším iontovým nápojem po nějakém delším běhu. Doporučujeme vám proto navštívit město Plzeň, kde si tento lahodný mok můžete vychutnat přímo od zdroje. Aby vám však lépe chutnalo, absolvujte předtím naši běžeckou trasu, která vede kolem řeky Radbuzy. Máte-li velkou žízeň, absolvujte trasu dvakrát a naběháte krásných 10 kilometrů.
běžecká trasa Plzní, Cesty pro zdraví