Černošín

Městečko na Tachovsku leží přibližně v polovině cesty mezi Stříbrem a Planou. Směrem na jihozápad objevíte romantickou zříceninu hradu Volfštejn, okolím vás provede několik naučných stezek. Jedna z nich vám poodhalí historii dávné bitvy mezi císařským a švédským vojskem roku 1647.

Oblíbené ve městě

Co musíte vidět na Tachovsku

Dominantou Černošína je barokní kostel sv. Jiří. Na náměstí stojí muzeum a Infoturistický park, který spojuje informační centrum, malé muzeum přírody a odpočinkovou zónu s jezírkem a posezením. V okolí objevíte několik zřícenin starých hradů. Zatímco z hradu Šontál u osady Krásné Údolí se dochovalo pramálo, romantická volně přístupná zřícenina hradu Volfštejn se dochovala v původní kráse. Raně středověký hrad nenarušily žádné stavební úpravy, pozornost přitahuje zejména mohutná kamenná věž.
 

Po stopách dávné bitvy

Směrem na Planou západně od Černošína klesá silnice v serpentinách do hlubokého údolí Kosího potoka. Brod přes potok kdysi střežil hrad Třebel. V roce 1647 do Čech ze Schweinfurtu přitáhla švédská armáda pod vedením generála K. G. Wrangela a po dobytí Chebu pak s císařským vojskem tři týdny bojovala o hrad i o přechod přes údolí. Potyčka se do dějin zapsala jako bitva u Třebele, po jejích stopách vás provede naučná stezka Krajinou bitvy u Třebele.
 

Výlet do tajemného údolí Kosího potoka

Nádhernou a téměř neznámou část Tachovska poznáte při putování podél Kosího potoka. Naučná stezka určená pro pěší sice měří pouhých 8 km, ale značené cesty vás podél jeho toku povedou od Mariánských Lázní až pod Vlčí horu a k soutoku s řekou Mží. V údolí kdysi stávaly mlýny, hamry i papírna, ve svazích objevíte i staré štoly a zbytky vodních děl. Pod Lazurovým vrchem lze vypátrat zříceninu hradu Michalšperk, mezi málo známé přírodní zajímavosti patří Třebelský vodopád.

Turistická informační centra


Aktivity ve městě Černošín

Údolí Kosího potoka

Kosí potok pramení v oblasti Českého lesa pod vrcholkem hory Dyleň na Chebsku. Jeho voda vytvořila hluboké údolí zachované dodnes bez větších zásahů člověka. Díky tomu, že potok z velké části teče lesem, nedošlo v minulosti k jeho napřímení a říčka mohla nerušeně utvářet romantické meandry.
Černošín, Plzeňský kraj

Zřícenina hradu Volfštejn u Černošína

Volfštejn patří mezi nejstarší hrady na Tachovsku. Jedná se o jeden z mála dispozičně zachovaných románsko-gotických hradů nenarušených pozdějšími přestavbami. Ve 2. pol. 15. století ztratil hrad na významu. Zanikl roku 1470 za bojů Zelenohorské jednoty s vojsky krále Jiřího z Poděbrad.
Černošín, Plzeňský kraj

Vlčí hora u Černošína – nejjižnější výlevná sopka Českého masivu

Vlčí hora nedaleko Černošína svojí nadmořskou výškou 703,6 metrů výrazně převyšuje veškeré kopce v okolí. Je nejen důstojnou dominantou krajiny a přírodního parku Kosí potok, ale také je nejvyšším bodem Pernarecké pahorkatiny i celého geomorfologického celku Plaská pahorkatina.
Černošín, Plzeňský kraj

Zřícenina hradu Třebel u Černošína

Hrad byl založen pány ze Svojšína kolem poloviny 13. století. Hrad zanikl koncem třicetileté války, kdy jej v roce 1647 obsadila švédská vojska pod velením generála Wrangela. V následujících bojích byl hrad Třebel pobořen.
Černošín, Plzeňský kraj

Třebelský vodopád u Černošína

Vodopád naproti hradu Třebel je vysoký asi 100 metrů od ústí do Kosího potoka. Hlouběji v lese se ukrývá ještě několik nádherných kaskád.
Černošín, Plzeňský kraj

Naučná stezka Krajinou bitvy u Třebele

Naučná stezka byla zřízena na území Třebel, Černošín, Olbramov, kde se před více než 350 lety konala památná bitva císařského a švédského vojska.
Černošín, Plzeňský kraj

Hrad Šontál u osady Krásné Údolí

Na ostrohu obtékaném Černošínským potokem u Krásného Údolí se nacházejí terénní pozůstatky, dnes již po zaniklém hradu Šontál. Mnoho zpráv se o něm nedochovalo, ví se jen to, že se jednalo o menší šlechtické sídlo.
Černošín, Plzeňský kraj

Muzeum v Černošíně

Prostory muzea se nacházejí v objektu bývalé fary, která patří mezi nejstarší budovy v obci. Expozice se velkou částí váže přímo k historii města a okolí, včetně zajímavých historických řemesel.
Černošín, Plzeňský kraj

Inspirace na výlety z oblasti Český les – Chodsko


Poutní trasy: z Poběžovic do Hostouně ke Svatojakubské cestě

Vzít si pár dní volna a vydat se na cestu, jen tak s batohem a sám se sebou. To je sen mnoha lidí, kteří se vydají třeba po Svatojakubské poutní stezce na španělské pobřeží do Santiaga de Compostela. S Kudy z nudy se tentokrát podíváme do Plzeňského kraje, do míst, kudy prochází jedna ze svatojakubských tras.
z Poběžovic do Hostouně, Cesty pro zdraví

Výlet Českým lesem do kraje zaniklých vsí

Český les připomíná starou Šumavu – takovou, jakou už nezažijete. Šumavu, jak vypadala kdysi, po pádu železné opony, a místy takovou, jak ji měl rád Josef Váchal. Je to kraj zaniklých vesnic a sklářských hutí, hlubokých lesů a prosluněných pasek. V nejzápadnějším cípu, kam se vůbec můžete dostat, objevíte v lesích zámek, o kousek dál rozhlednu a také legendární místo zdejších sklářů.

Výlet okolo Tachova

Západně od Tachova se táhne Aglajino údolí s alejí tří set dubů, javorů, kaštanu a lip, kolem níž se vine řeka Mže. Dovede vás k překrásné novogotické jízdárně ve Světcích a také k jedné strašidelné zřícenině, k rozhledně a zajímavému památníku. Výlet si dokonce můžete ještě o kousek prodloužit!

Výlet na Chodsko za Jindřichem Šimonem Baarem

Román Jan Cimbura, kronikářsky pojatá trilogie Paní komisarka, Osmačtyřicátníci a Lusy, půvabné vyprávění Hanýžka a Martínek nebo Chodské povídky a pohádky – to jsou nejznámější díla spisovatele Jindřicha Šimona Baara. Vypravte se po jeho stopách na Chodsko!
Klenčí pod Čerchovem, Výlety s příběhem