Černošín

Městečko na Tachovsku leží přibližně v polovině cesty mezi Stříbrem a Planou. Směrem na jihozápad objevíte romantickou zříceninu hradu Volfštejn, okolím vás provede několik naučných stezek. Jedna z nich vám poodhalí historii dávné bitvy mezi císařským a švédským vojskem roku 1647.

Co musíte vidět na Tachovsku

Dominantou Černošína je barokní kostel sv. Jiří. Na náměstí stojí muzeum a Infoturistický park, který spojuje informační centrum, malé muzeum přírody a odpočinkovou zónu s jezírkem a posezením. V okolí objevíte několik zřícenin starých hradů. Zatímco z hradu Šontál u osady Krásné Údolí se dochovalo pramálo, romantická volně přístupná zřícenina hradu Volfštejn se dochovala v původní kráse. Raně středověký hrad nenarušily žádné stavební úpravy, pozornost přitahuje zejména mohutná kamenná věž.
 

Po stopách dávné bitvy

Směrem na Planou západně od Černošína klesá silnice v serpentinách do hlubokého údolí Kosího potoka. Brod přes potok kdysi střežil hrad Třebel. V roce 1647 do Čech ze Schweinfurtu přitáhla švédská armáda pod vedením generála K. G. Wrangela a po dobytí Chebu pak s císařským vojskem tři týdny bojovala o hrad i o přechod přes údolí. Potyčka se do dějin zapsala jako bitva u Třebele, po jejích stopách vás provede naučná stezka Krajinou bitvy u Třebele.
 

Výlet do tajemného údolí Kosího potoka

Nádhernou a téměř neznámou část Tachovska poznáte při putování podél Kosího potoka. Naučná stezka určená pro pěší sice měří pouhých 8 km, ale značené cesty vás podél jeho toku povedou od Mariánských Lázní až pod Vlčí horu a k soutoku s řekou Mží. V údolí kdysi stávaly mlýny, hamry i papírna, ve svazích objevíte i staré štoly a zbytky vodních děl. Pod Lazurovým vrchem lze vypátrat zříceninu hradu Michalšperk, mezi málo známé přírodní zajímavosti patří Třebelský vodopád.

Turistická informační centra


Aktivity

Zřícenina hradu Volfštejn u Černošína

Volfštejn patří mezi nejstarší hrady na Tachovsku. Jedná se o jeden z mála dispozičně zachovaných románsko-gotických hradů nenarušených pozdějšími přestavbami. Ve 2. pol. 15. století ztratil hrad na významu. Zanikl roku 1470 za bojů Zelenohorské jednoty s vojsky krále Jiřího z Poděbrad.
Černošín, Plzeňský kraj

Vlčí hora u Černošína – nejjižnější výlevná sopka Českého masivu

Vlčí hora nedaleko Černošína svojí nadmořskou výškou 703,6 metrů výrazně převyšuje veškeré kopce v okolí. Je nejen důstojnou dominantou krajiny a přírodního parku Kosí potok, ale také je nejvyšším bodem Pernarecké pahorkatiny i celého geomorfologického celku Plaská pahorkatina.
Černošín, Plzeňský kraj

Údolí Kosího potoka

Kosí potok pramení v oblasti Českého lesa pod vrcholkem hory Dyleň na Chebsku. Jeho voda vytvořila hluboké údolí zachované dodnes bez větších zásahů člověka. Díky tomu, že potok z velké části teče lesem, nedošlo v minulosti k jeho napřímení a říčka mohla nerušeně utvářet romantické meandry.
Černošín, Plzeňský kraj

Třebelský vodopád u Černošína

Vodopád naproti hradu Třebel je vysoký asi 100 metrů od ústí do Kosího potoka. Hlouběji v lese se ukrývá ještě několik nádherných kaskád.
Černošín, Plzeňský kraj

Muzeum v Černošíně

Prostory muzea se nacházejí v objektu bývalé fary, která patří mezi nejstarší budovy v obci. Expozice se velkou částí váže přímo k historii města a okolí, včetně zajímavých historických řemesel.
Černošín, Plzeňský kraj

Naučná stezka Krajinou bitvy u Třebele

Naučná stezka byla zřízena na území Třebel, Černošín, Olbramov, kde se před více než 350 lety konala památná bitva císařského a švédského vojska.
Černošín, Plzeňský kraj

Barokní kostel sv. Jiří v Černošíně

K dominantám obce Černošín patří kostel sv. Jiří, o kterém se dochovala písemná zmínka již k roku 1374. Dnešní barokní podoba kostela pochází z let 1711 až 1732, kdy byl kostel nákladně přestavěn díky daru hraběte Prospera ze Sinzendorfu.
Černošín, Plzeňský kraj

Hrad Šontál u osady Krásné Údolí

Na ostrohu obtékaném Černošínským potokem u Krásného Údolí se nacházejí terénní pozůstatky, dnes již po zaniklém hradu Šontál. Mnoho zpráv se o něm nedochovalo, ví se jen to, že se jednalo o menší šlechtické sídlo.
Černošín, Plzeňský kraj

Pojeďte na výlet


Po stopách šlechtických rodů: výlet z Konstantinových Lázní na hrad Krasíkov za pány ze Švamberka

Konstantinovy Lázně na Plzeňsku nabízejí nejenom kvalitní lázeňskou léčbu a nedotčenou přírodu, ale také spousty zajímavostí ve svém okolí. Pobyt v lázních tak můžete spojit s poznáváním dosud neobjeveného koutku Plzeňska.
výlet do historie - Švamberský hrad Krasíkov, Na hrady a zámky

Po stopách šlechtických rodů: s rodem Coudenhove a japonskou hraběnkou Mitsuko do Poběžovic a Horšovského Týna

Starobylý aristokratický rod Coudenhove pochází z Brabantska, části Nizozemí. První zprávy o nich máme z poloviny 13. století, do Čech přišli v době napoleonských válek. Na výlet s nimi se vypravíme do západních Čech, a to do Poběžovic, Horšovského Týna, do Pivoně a na Dianu.
Poznejte sídla rodiny Coudenhove-Kalergi, Na hrady a zámky

S osobností na procházku: po Chodsku a Trhanově s doktorem Josefem Thomayerem

Thomayerova nemocnice v Krči, Thomayerovo náměstí v Holešovicích, pražské Thomayerovy sady a řada ulic v celém Česku nám připomíná lékaře a spisovatele Josefa Thomayera (1853–1927). Vypravte se společně s Kudy z nudy na výlet do jeho rodného kraje, na Chodsko. Začneme v jedné z nejslavnějších chodských vsí, v Trhanově: právě na zdejším zámku se Josef Thomayer narodil.
procházka s doktorem Josefem Thomayerem, Pěšky po Česku

Běžecká trasa Bolevecký rybník

Jeden z největších rybníků v Plzeňském kraji je ideálním prostředím pro aktivní odpočinek. Po jeho březích a okolí je vedena nejseverněji položená 5 km dlouhá FreeRun trasa v Plzni.
tip na běhání v Plzni, Cesty pro zdraví