Úvod > Kam pojedete? > Plzeňský kraj > Český les – Chodsko > Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem

Klenčí patřilo mezi jedenáct privilegovaných chodských vesnic založených na úpatí Českého lesa. Díky věhlasu, o který se postaral zejména spisovatel Jindřich Šimon Baar, se stalo oblíbeným letoviskem a zároveň vyhledávaným centrem chodských lidových tradic.

Co musíte vidět na Chodsku

Pozornost v Klenčí přitahuje několik původních roubených chalup a barokních domů s mansardovými střechami; v jednom z nich objevíte Muzeum Jindřicha Šimona Baara. Nejde o jeho rodný dům, ten byl zničen při bombardování v roce 1945, ale o dům, kde trávil poslední období svého života. Muzeum dokumentuje jeho život, práci a literární dílo a umožňuje i pohled do Baarova soukromí. Spisovatele, který psal téměř výhradně o Chodsku a o Klenčí, připomíná také pomník na Výhledech.
 

Lomikare, Lomikare…

Jste na Chodsku, a tak se nevyhnete Lomikarovi. Volf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu, poslední mužský příslušník rodu Lamingenů, známý Kozinův odpůrce Lomikar, odpočívá v kryptě barokního kostela sv. Martina, který stojí na návsi v Klenčí. V okolí jej připomíná také Lomikarova alej, která vede z Klenčí do Trhanova. Mnohé lípy se dožívají úctyhodného stáří 350 až 400 let, a tak pamatují nejenom majitele trhanovského panství Lamingena, ale i sedláka Jana Sladkého z Újezda a jejich současníky.
 

Výlety na Čerchov a do Domu přírody

S krajinou kolem Klenčí se podrobně seznámíte v Domě přírody Českého lesa, který sídlí v budově Staré pošty na náměstí v Klenčí pod Čerchovem, a na naučné stezce Capartické louky. V zimě na vás čeká lyžařské středisko Sádek, celý rok pak Kurzova rozhledna na Čerchově, na nejvyšším vrcholu pohoří Český les. S krásou pestrých chodských krojů se seznámíte v Muzeu krojů v nedalekém Postřekově, na vrcholu Hrádek objevíte Kozinův pomník a sochu obřího chodského psa od Michala Olšiaka.

Turistická informační centra


Kurzova rozhledna na Čerchově

Kurzova rozhledna na Čerchově

Klenčí pod Čerchovem, Plzeňský kraj
Naučná stezka Capartické louky

Naučná stezka Capartické louky

Klenčí pod Čerchovem, Plzeňský kraj
Muzeum Jindřicha Šimona Baara v Klenčí

Muzeum Jindřicha Šimona Baara v Klenčí

Klenčí pod Čerchovem, Plzeňský kraj