Klenčí pod Čerchovem

Klenčí patřilo mezi jedenáct privilegovaných chodských vesnic založených na úpatí Českého lesa. Díky věhlasu, o který se postaral zejména spisovatel Jindřich Šimon Baar, se stalo oblíbeným letoviskem a zároveň vyhledávaným centrem chodských lidových tradic.

Co musíte vidět na Chodsku

Pozornost v Klenčí přitahuje několik původních roubených chalup a barokních domů s mansardovými střechami; v jednom z nich objevíte Muzeum Jindřicha Šimona Baara. Nejde o jeho rodný dům, ten byl zničen při bombardování v roce 1945, ale o dům, kde trávil poslední období svého života. Muzeum dokumentuje jeho život, práci a literární dílo a umožňuje i pohled do Baarova soukromí. Spisovatele, který psal téměř výhradně o Chodsku a o Klenčí, připomíná také pomník na Výhledech.
 

Lomikare, Lomikare…

Jste na Chodsku, a tak se nevyhnete Lomikarovi. Volf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu, poslední mužský příslušník rodu Lamingenů, známý Kozinův odpůrce Lomikar, odpočívá v kryptě barokního kostela sv. Martina, který stojí na návsi v Klenčí. V okolí jej připomíná také Lomikarova alej, která vede z Klenčí do Trhanova. Mnohé lípy se dožívají úctyhodného stáří 350 až 400 let, a tak pamatují nejenom majitele trhanovského panství Lamingena, ale i sedláka Jana Sladkého z Újezda a jejich současníky.
 

Výlety na Čerchov a do Domu přírody

S krajinou kolem Klenčí se podrobně seznámíte v Domě přírody Českého lesa, který sídlí v budově Staré pošty na náměstí v Klenčí pod Čerchovem, a na naučné stezce Capartické louky. V zimě na vás čeká lyžařské středisko Sádek, celý rok pak Kurzova rozhledna na Čerchově, na nejvyšším vrcholu pohoří Český les. S krásou pestrých chodských krojů se seznámíte v Muzeu krojů v nedalekém Postřekově, na vrcholu Hrádek objevíte Kozinův pomník a sochu obřího chodského psa od Michala Olšiaka.

Aktuality z města

10. říjen 2021 17:00

Za historií a tradicí se vypravte na Chodsko

Klenčí pod Čerchovem
Až vám nepříznivé počasí nedovolí poznávat krásy Chodska na vlastní kůži, další možností jak objevovat tento svérázný kraj je návštěva některého z místních muzeí, jejichž expozice jsou věnovány bohaté historii a tradicím chodského regionu.

Turistická informační centra


Kurzova rozhledna na Čerchově

Kurzova rozhledna na Čerchově

Klenčí pod Čerchovem, Plzeňsko a Český les
Pomník Jindřicha Šimona Baara na Výhledech u Klenčí pod Čerchovem

Pomník Jindřicha Šimona Baara na Výhledech u Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem, Plzeňsko a Český les
Naučná stezka Capartické louky

Naučná stezka Capartické louky

Klenčí pod Čerchovem, Plzeňsko a Český les
Muzeum Jindřicha Šimona Baara v Klenčí

Muzeum Jindřicha Šimona Baara v Klenčí

Klenčí pod Čerchovem, Plzeňsko a Český les