Mladeč

Mladeč leží západně od Litovle na potoku Hradečce a ramenech Moravy v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Nejatraktivnějším místem jsou světoznámé Mladečské jeskyně, významné paleontologické a archeologické naleziště kosterních pozůstatků pravěkého člověka.

Co musíte vidět v Mladči

Ve východních výběžcích vápencového hřbetu Třesín vytvořily vody pradávných toků řadu podzemních prostor, z nichž jsou největší právě Mladečské jeskyně, členitý labyrint chodeb, dómů a vysokých komínů s pozoruhodně modelovanými stěnami a stropy a s krápníkovou výzdobou. Jde o nejsevernější sídliště lidí rodu Homo sapiens v Evropě, velmi atraktivní je zejména scéna rituálního obřadu s figurínami pravěkých lidí v Dómu mrtvých. Vchod do jeskyní se nachází pár set metrů od centra obce.
 

Tip pro vodáky a romantiky: řeka Morava

Nejhezčí úsek, který řeka Morava vodákům nabízí, čeká za Mohelnicí, kde začíná CHKO Litovelské Pomoraví a společně s ním krásné a opuštěné lužní lesy, bobří hráze a štěrkopískové naplaveniny, vybízející ke koupání. Cestou můžete navštívit například Mohelnici, Litovel a areál Domu přírody Litovelského PomoravíHorce nad Moravou. Kousek od Mladče objevíte empírový Chrám přátelství alias Templ a empírový obelisk Komín, v klasicistním zámku sídlí ústav sociální péče.
 

Za čerty ke zřícené rytířské síni

Templ, obelisk i zámek jsou součástí areálu Nové Zámky, který zasahuje i na protější břeh Moravy, tedy do bezprostředního okolí obce Mladeč. Po modré značce vedoucí po severním úbočí Třesína postupně dojdete k Čertovu mostu (ve skutečnosti dvě skaliska nespojili kamenným mostem čerti, ale Lichtenštejnové při krajinářských úpravách v 19. století) a ke zřícenině Rytířské síně, z níž se dochoval jediný sloup. Navštívit můžete také půvabné arboretum v Bílé Lhotě a nedaleký hrad Bouzov.

Ubytování a restaurace

Resort Sobáčov

Resort Sobáčov

Mladeč, Olomoucký kraj