Úvod > Kam pojedete? > Oblasti > Slovácko > Vlčnov
Vlčnov
"> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto

Vlčnov

Vlčnov je vesnicí starého typu. Svědčí o tom i původní položení domů, které určují původní tvar obce tzv. „dvouřadovku“. Vlčnov je v dochovaných dokumentech vzpomínán už v roce 1264, i když podle odborného odhadu jsou počátky vzniku poněkud staršího data, písemně nedochovaného. Obec proslavil folklorní zvyk udržovaný po generace řadu století, tzv. Jízda králů. Jedná se o vůbec nejstarší a nejznámější slováckou národopisnou slavnost. Ve Vlčnově se koná každoročně poslední víkend v květnu.

Vinohrady, víno a vinné búdy

Slovácká obec Vlčnov leží 8 km od města Uherského Brodu, uprostřed kotliny na posledních výběžcích Bílých Karpat. Obec v průběhu staletí vlastnily nejrůznější šlechtické rody: páni z Riesenburka, Burian z Vlčnova a Kounicové. Již od dávných dob se ve Vlčnově pěstuje réva vinná a snad největšího rozmachu dosáhlo vinohradnictví v polovině 17. století, kdy se uvádí celková rozloha obdělávaných i pustých vinohradů asi 95 ha. Na místě zpustlých vinohradů tzv. „Myší hory“ (dneska zvané Myšince) byl vysazen les, který pokryl celé temeno kopce. Zde také na počátku 20. století nechal postavit majitel panství Dr. Václav Kounic dominantní budovu zámečku, který až do roku 1981, kdy byl zbořen, vévodil širému kraji.
 
Z místních pozoruhodností stojí za vidění především řada památek lidové architektury s unikátním areálem vinných búd v trati Kojiny (v roce 1995 vyhlášený vesnickou památkovou rezervací). Dalšími cennými objekty je obydlí středního zemědělce s expozicí bydlení a zemědělského nářadí v domě č.p. 57, kterou spravuje Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Památkami lidové architektury jsou dále domy č. p. 121, 301, 65, 770 a 80, a komora u č. p. 47. Dominantou obce je římskokatolický kostel sv. Jakuba Staršího, ranně gotická stavba ze 13. století.
 

Vlčnovské folklorní perly – kroje, tradice a hudba

Vlčnov je proslulý místními folklorními tradicemi. Nejznámější je jízda králů, lidová slavnost, pořádaná o poslední květnové neděli. Samotné jízdě předcházejí dlouhé přípravy, královská družina absolvuje ples, velikonoční obchůzku. Kromě jízdy chlapců na opentlených koních se ke starodávnému zvyku přidávají další novodobé programy – vystoupení folklorních souborů, koncerty dechových i cimbálových muzik, jarmark lidových řemesel. Festival trvá od pátečního večera do neděle. Bohatá krojová výbava je vidět také při církevních svátcích – Božím těle a prvním svatém přijímání.
 
V Galerii Měšťanka se konají společenské akce, výstavy zaměřené folklor a v neposlední řadě také vystoupení folklorních souborů nebo muzik. V obci působí několik folklorních souborů a cimbálových muzik i dechová hudba.
 

Z Vlčnova do přírody i za sportem

Vlčnov a jeho okolí je zajímavé také z přírodovědného hlediska. Na katastru obce se nachází dvě přírodní rezervace. Přírodní rezervaci Kovářův žleb tvoří výjimečná lokaliau s výskytem vzácných teplomilných druhů rostlin a živočichů, kdysi typických pro stepní zónu Bílých Karpat. Přírodní rezervaci Vlčnovský háj tvoří dubová bučina s bohatým bylinným patrem s výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin, ležící jeden kilometr jihovýchodně od obce Vlčnov. Jedná se o bohatou lokalitu ladoňky dvoulisté.

Vlčnovem vedou dvě cyklostezky, číslo 5052, která vede na Velkou JavořinuUherskohradišťská vinařská stezka navazující na Moravskou vinnou stezku. Zapomenout nesmíme ani na singletraily U Jericha. Bikeři mají k dispozici tři traily: Vlčnovský, Hřebenáč a Roklina. V letních parnech přijde vhod místní koupaliště s lanovým centrem a vodním parkem pro děti. Dospělí si užijí sluneční terasy a bazén o hloubce až 180 cm.

Turistická informační centra


27.5.
29.5.
Jízda králů Vlčnov 2022

Jízda králů Vlčnov 2022

Vlčnov, Zlínský kraj

Aktivity

Vlčnov – obec králů

Vlčnov – obec králů

Vlčnov, Zlínský kraj
Muzeum lidových pálenic Vlčnov

Muzeum lidových pálenic Vlčnov

Vlčnov, Zlínský kraj
Trail u Jericha ve Vlčnově

Trail u Jericha ve Vlčnově

Vlčnov, Zlínský kraj

Ubytování a restaurace