Břasy

Břasy, obec v přírodním parku Horní Berounka, nemůžete minout, pokud se vydáte z Rokycan na sever ke golfovému resortu Darovanský dvůr. V hrobce rodu Šternberků odpočívá zakladatel Národního muzea v Praze, celoročně můžete využít říční přívoz mezi Nynicemi a Darovou.

Břasy: zvláštní jméno i zvláštní historie

Břasy v dnešní podobě vznikly teprve v roce 1960 sloučením menších vesnic Břasy, Darová, Kříše, Stupno a Vranovice, později se k nim připojil ještě Vranov. Jméno jim dalo lidové označení vřesu, který návrší nad Berounkou hojně zarůstal. Na hřbitově ve Stupně objevíte empírovou hrobku, v níž je pochován Kašpar Maria Šternberk (1761–1838), spoluzakladatel Národního muzeaPraze. Poblíž stojí pseudorománský kostel sv. Vavřince.
 

Černá minulost

V krajině mezi Radnicemi, BřasyStupnem objevíte řadu vytěžených ložisek černého uhlí, původních povrchových dolů. Umělé prohlubně zvané oprámy se dochovaly například ve směru na Kříše, zbytky těžebních stěn jsou chráněné jako přírodní památky Bašta a Kateřina. Kolem obou míst vede důlní naučná stezka.
 

Přes golfové hřiště a řeku k návsi zvané okrouhlice

Luxusní wellness centrum v antickém stylu a golfová hřiště v resortu Darovanský dvůr jsou sice skvělé výletní cíle, ale možná dáte přednost obyčejnější zábavě. Kousek od golfového areálu objevíte například Dírku, nejkrásnější a nejvyšší vodopád Plzeňska, mezi Nynicemi a Darovou jezdí téměř celoročně prámový přívoz. Svůj půvab má nynická náves okrouhlice, romantickou scenerii dokresluje rybníček a barokní kaple sv. Kateřiny. Mezi osvědčené výletní cíle patří také rozhledna Břasy a Pohádkový statek ve Vranovicích.