Zdroj foto: mapy.cz, autor Jiří Horský

Krompach

Obec Krompach s osadami Valy a Juliovka leží na hranici České republiky se Saskem v Německu, mezi Hvozdem (Hochwald) a Luží (Lausche). Původní německý název Krombach odkazuje ke slovnímu spojení "krumm Bach" znamenající "křivý potok“.
Obec Krompach se nachází v turistické oblasti Lužické hory. Vesnice s krásnými roubenými stavbami, byla založena pravděpodobně kolem poloviny 14. století při kolonizaci řídce osídleného českého pohraničí novými přistěhovalci z Německa. Písemně je poprvé doložena v roce 1391 jako ves s mlýny Krummbach. Obec patřila k milštejnskému panství Berků z Dubé, od roku 1532 pako k panství zákupskému. Již před rokem 1547 je v Krompachu doložena sklárna, kterou založil Georg Schürer. Schürerové zastávali v Krompachu také rychtářský úřad a kromě hutě jim patřil ještě hostinec mlýn. Roku 1592 získala rodina dokonce šlechtický titul. Za třicetileté války byli vesničané zatěžováni ubytováváním a zásobováním císařských vojsk i armád nepřátel. Po vláce, za dob rekatolizace, byli protestanti nuceni odejít, a odešel také Georg Schürer, a to do nedaleké Žitavy. Nový katolický majitel huť brzy uzavřel. Majitel panství Julius Franz Sasko-Lauenburský nechal v roce 1687 postavit novou sklářskou huť na dolním konci vsi, kde později vznikla osada, pojmenovaná po něm Juliovka.


Život zdejších obyvatel a císař pán na návštěvě

V centru vsi stál už od 16. století tzv. zámek, v němž bylo sídlo hospodářské správy zákupského panství. V jeho sousedství byl nejpozději v roce 1754 také panský pivovar vinopalna. Ve vsi tehdy žilo šest sedláků, dva tucty zahradníků a 86 domkářů, kteří se vedle nevýnosného zemědělství živili hlavně chovem dobytka a prací v lese, ale v 18. a 19. století se tu ve velké míře rozšířilo podomácku provozované tkalcovství a přadláctví. Z řemesel se tu připomínal kovář, pekař, sládek, bednář, šenkýř řezač skla. Za sedmileté války 17. července 1757 byl Krompach obsazen rakouskými vojsky a roku 1778 vybudovali chorvatští vojáci císařské armády na Valech šance. V září následujícího roku si opevnění na Valech přijel prohlédnout sám císař Josef II. V 18. století vznikla při cestě do Jonsdorfu osada Valy, pojmenovaná podle zdejších šancí. Za napoleonských válek došlo roku 1813 v širším okolí k několika střetům francouzských vojáků s císařskými husary a Francouzi tehdy obnovili a využili i opevnění na Valech. Po revolučním roce 1848 proběhla správní reforma, která zrušila vrchnostenská panství, a Krompach se stal samosprávnou obcí. Mnoho obyvatel se odstěhovalo do Varnsdorfu, kde vznikaly nové textilní fabriky.
 

Spojení Krompachu a nové možnosti

V roce 1852 se Krompach, Valy Juliovka spojily do jedné obce. S rozvojem turistiky ve 2. polovině 19. století se Krompach stal oblíbeným letoviskem. V obci i okolí vznikaly nové hostince a v mnoha chalupách se nabízely pokoje pro ubytování hostů. Po 2. světové válce byla většina původních německých obyvatel nuceně vysídlena a do jejich domů se stěhovali noví lidé z českého vnitrozemí. V polovině 50. let bylo podél státní hranice zřízeno zakázané hraniční pásmo. Na počátku studené války byl na hranicích s tehdejší NDR, ačkoliv "bratrským socialistickým státem", vztyčen plot z ostnatého drátu, a hranice byla přísně střežena. V té době také došlo k bohužel již nenapravitelným škodám na původní zástavbě obce – vojáci socialistické lidové armády vyhodili všechny opuštěné domy, zejména pak ty, které se nacházely v bezprostřední blízkosti státní hranice, do povětří, a zbytky domů pak srovnaly buldozery se zemí. Vesnice tak přišla o polovinu svých domů!

Po roce 1989 se pro již opět samostatnou obec Krompach otevřely nové možnosti. Po roce 1990 byl opět otevřen hraniční přechod z Krompachu přes Valy do Jonsdorfu, ale osobním autům byl průjezd povolen až po dokončení rekonstrukci silnice 4. září 2014. Poloha na státní hranici, a zejména okolní přírodní krásy Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Žitavských hor nabízejí významný potenciál, ukrytý v turistickém ruchu.
 

Turistické krásy Krmpachu a okolí

Krompach zatím patří k málo objeveným destinacím a tak si tu užijete klid a krásnou přírodu. Navštívit tu můžete zajímavé turistické cíle: Ledovou jeskyni u Naděje, Farmu Hvozd s nabíjecí stanicí pro elektrokola, tvrz Krompach, kostel Čtrnácti svatých pomocníků, Tisíciletý tis (po léta považován za nejstarší strom v České republice) a ochutnat byste měli i točenou zmrzlinu v občerstvení Mariky Novotné. Okolní krajina nabízí opravdu širokou škálu možností pro sportovní, turistické a rekreační vyžití. Krásná je naučná stezka Jánské kameny – jedná se o pozůstatky čedičové skalní zdi poblíž hranic se Saskem. Obcí vede množství turistických tras, například Stezka Českem, dálková červeně značená E3 (od břehů Atlantiku až k Černému moři) anebo žlutá na Krkavčí kameny. Další stezka vás dovede na vrchol Hvozdu s německou boudou Hochwaldbaude. Cyklisté mohou obdivovat místní krásy ze sedla kola – skalní reliéfy a bývalý náhon u Juliovky či profrčet do Německa přes přechody Krompach-Valy, Hain či průsmykem Stráž v srdci Lužických hor. Objevte zdejší zapomenutý kraj!

Akce v obci Krompach

Mezinárodní noc pro netopýry v ledové jeskyni Naděje

Zveme vás na další ročník Mezinárodní noci pro netopýry, která se koná tradičně na přelomu srpna a září na řadě míst po celém světě. Přijďte se seznámit se zajímavým životem těchto tajuplných nočních savců! Akce je určena široké veřejnosti, dětem i dospělým.
Krompach, Liberecký kraj

Aktivity v obci Krompach

Ledová jeskyně u Naděje – největší česká ledová jeskyně

Puklinová pseudokrasová jeskyně, jediná svého druhu v České republice, v níž led vydrží po celý rok, se nachází na severní návětrné straně Suchého vrchu v CHKO Lužické hory nedaleko osady Hamr u Naděje.
Krompach, Liberecký kraj

Farma Hvozd – příjemný pobyt v srdci Lužických hor

Farma Hvozd se nachází v srdci Lužických hor, přímo nad romantickou obcí Krompach v Čechách nedaleko města Cvikov. Jde o nádherné místo na samotě, obklopené horskými loukami a lesy, s výhledem na dominantní hraniční horu.
Krompach, Liberecký kraj

Ubytování a restaurace v obci Krompach

Penzion a restaurace Na Hřebenovce

Penzion a restaurace Na Hřebenovce nabízí útulné ubytování a příjemný stylový interiér restaurace.
Krompach, Liberecký kraj

Inspirace na výlety z oblasti Lužické hory


Karavanem od jara do zimy: poznáváme všechna „naše“ trojmezí

Hádejte: kolik kilometrů měří cesta lemující hranice České republiky? Není to všetečná otázka z televizní soutěže, jen plán na další cestu karavanem. Tentokrát budeme objevovat všechna trojzemí, trojmezí a vůbec místa, kde se setkávají hranice různých států i historických zemí. Výhoda? Na cestu se můžete vydat kdykoliv, třeba si ji i rozdělit na několik výletů. A jak by byla dlouhá, kdybychom ji urazili najednou? Na závěr to sobě i vám spočítáme!
trasa kolem ČR, Cesty poznání

Grabštejnské Vánoce a Jírův betlém i Chaloupkův orloj

Užijte si adventní prohlídky hradu Grabštejn. Na nádvoří bude stát živý betlém i živá zvířátka a nebudou chybět ani tradiční řemesla. V Kryštofově údolí máte zase pouze ve vánočním čase možnost prohlédnout si unikátní Jírův venkovní betlém.

Velký okruh Lužickými horami na kole

Výlet pro zdatné cyklisty vás z obce Chřibská zavede do nejkrásnějších koutů Lužických hor – k Jedlové hoře, chatě Luž, ledové jeskyni u Naděje, k hradu Milštejn a pod vrchol Klíče. Trasa měří 50 kilometrů a vede (z hlediska převýšení) náročným terénem, většinou však po asfaltu. Přesto zájemcům doporučujeme spíše treková kola.
Chřibská, Na kole po Česku

Na kole romantickým okolím Hamru na Jezeře

Krajina v okolí Hamru na Jezeře s často vrchovinným charakterem, množstvím lesů a kopců sopečného původu je přikrášlena venkovskou lidovou architekturou. Proto si vydobyla přívlastek "romantická". Tak jako náš velký básník Karel Hynek Mácha se můžete i vy nechat okouzlit romantickou krásou tohoto kraje.
Hamr na Jezeře, Na kole po Česku