Podivín

Na území dnešního města kdysi stával vodní hrad a kolem něj vznikla osada; hrad Podiuin je zmíněn už v Kosmově kronice. O vodu tady rozhodně nebyla nouze: Podivín se rozkládá v rovinaté nivě Dyje s mnoha meandry, slepými rameny a lužními lesy, na okraji Lednicko-valtického areálu.

Podivín: stopy křesťanské i židovské komunity

Dominantou města je původně románský kostel sv. Petra a Pavla s novogotickou věží. Pramen vody chrání bývalá křtící kaple Cyrilka s kryptou a studnou, v centru města rovněž stojí radnice, barokní mariánské sousoší a fara. Zajímavou památkou je podivínský židovský hřbitov přibližně s tisícovkou náhrobků a originálně řešenou obřadní síní. Zdejší židovskou komunitu připomíná expozice v břeclavské synagoze, kde je vystavena tóra z Podivína.
 

Kdo najde habánský poklad?

Díky toleranci k různým vírám a vyznáním se jižní Morava stala útočištěm lidí katolického i evangelického vyznání, jednoty bratrské i novokřtěnců. Takzvaní habáni se v Podivíně na panství Lichtenštejnů usadili koncem dvacátých let 16. století, ze země byli vyhoštěni roku 1622. V opuštěných dvorech tehdy nechali veškerý majetek, dobytek, obilí, zařízení i nářadí. S jejich odchodem zmizela i legenda o habánském pokladu, dodnes ukrytém kdesi v hlubokých sklepeních a tajných skrýších.
 

Cesta k Janohradu, Minaretu a dalším památkám UNESCO

Z Podivína vede cesta přes bývalou Dolní židovskou čtvrť a Rybáře k lužním lesům a přírodnímu parku Niva Dyje, na který navazuje Lednicko-valtický areál, památka UNESCO. Z Podivína míří několik cyklotras k Ladenskému mostu a dál přes řeku do Lednice a k Janovu hradu, romantické napodobenině zříceniny rytířského hradu. Vyhlídkové lodě od něj plují po Zámecké DyjiMinaretu a k zámku Lednice, pokračovat můžete pěšky na procházku lednickým zámeckým parkem.

Aktivity