Římov

Římov je jednou z mnoha obcí, rozesetých podél řeky Malše. Známější je ale jako významné jihočeské poutní místo a také díky železničnímu muzeu. To připomíná vůbec první koněspřežnou železnicí na evropském kontinentu, která spojovala České Budějovice s Lincem.

Římov: cesta za Pannou Marií Římovskou

Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Zajímavým tipem pro výletníky za krásami církevních památek je vyobrazení několika desítek mariánských poutních míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
 

Křížová cesta krajinou kolem Římova

Římovskou zvláštností je unikátní, šest kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná pětadvaceti kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše, v terénu je vyznačená jako naučná stezka. Zdaleka nejde jen o drobné stavby, jaké znáte z jiných křížových cest; například prvním zastavením je rozměrná osmiboká kaple Loučení. Pozoruhodné jsou rovněž Olivetská hora, Popravní brána, kaple Velký Pilát, Šimonova kaple a Kalvárie, většinou zdobené sochami a výjevy jednotlivých zastavení.
 

Lípa, koněspřežka a staré hradiště

Před kostelem stojí památná lípa Jana Gurreho, českokrumlovského jezuitského lékárníka a zakladatele poutního místa, roku 2008 oceněná jako Strom roku. Koněspřežní železnice České Budějovice–Linec sice přes Římov nevedla, ale v místním zámku měl projektant a stavitel dráhy František Antonín Gerstner hlavní kancelář a odtud celou stavbu řídil; na tyto tradice navazuje železniční muzeum Roubenka. Jako cíle výletů vám poslouží vodní nádrž Římov, slovanské hradiště Branišovice nebo zbytky opevnění středověkého hradu, zvané Kamenná věž.
 

Aktivity

Vodní nádrž Římov

Vodní nádrž Římov

Římov, Jihočeský kraj
Křížová cesta v Římově

Křížová cesta v Římově

Římov, Jihočeský kraj
Poutní areál Římov

Poutní areál Římov

Římov, Jihočeský kraj