Římov

Římov je jednou z mnoha obcí, rozesetých podél řeky Malše. Známější je ale jako významné jihočeské poutní místo a také díky železničnímu muzeu. To připomíná vůbec první koněspřežnou železnicí na evropském kontinentu, která spojovala České Budějovice s Lincem.

Římov: cesta za Pannou Marií Římovskou

Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Zajímavým tipem pro výletníky za krásami církevních památek je vyobrazení několika desítek mariánských poutních míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
 

Křížová cesta krajinou kolem Římova

Římovskou zvláštností je unikátní, šest kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná pětadvaceti kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše, v terénu je vyznačená jako naučná stezka. Zdaleka nejde jen o drobné stavby, jaké znáte z jiných křížových cest; například prvním zastavením je rozměrná osmiboká kaple Loučení. Pozoruhodné jsou rovněž Olivetská hora, Popravní brána, kaple Velký Pilát, Šimonova kaple a Kalvárie, většinou zdobené sochami a výjevy jednotlivých zastavení.
 

Lípa, koněspřežka a staré hradiště

Před kostelem stojí památná lípa Jana Gurreho, českokrumlovského jezuitského lékárníka a zakladatele poutního místa, roku 2008 oceněná jako Strom roku. Koněspřežní železnice České Budějovice–Linec sice přes Římov nevedla, ale v místním zámku měl projektant a stavitel dráhy František Antonín Gerstner hlavní kancelář a odtud celou stavbu řídil; na tyto tradice navazuje železniční muzeum Roubenka. Jako cíle výletů vám poslouží vodní nádrž Římov, slovanské hradiště Branišovice nebo zbytky opevnění středověkého hradu, zvané Kamenná věž.
 

Aktivity v obci Římov

Vodní nádrž Římov

Vodní nádrž byla vybudovaná převážně jako zdroj pitné vody pro České Budějovice a okolí v letech 1971 – 1978.. Z hlediska objemu a odebíraného množství vody jde o největší vodárenskou nádrž v jižních Čechách.
Římov, Jihočeský kraj

Poutní areál Římov

V druhé polovině 17. století v Římově vzniklo na popud jezuity Jana Gurra poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou. Jde o národní kulturní památku.
Římov, Jihočeský kraj

Křížová cesta v Římově

Křížová cesta v Římově u Českých Budějovic, zvaná římovská pašijová cesta či římovské pašije, je barokní křížová cesta rozšířená na 25 zastavení, z přelomu 17. a 18. století.
Římov, Jihočeský kraj

Lípa Jana Gurreho v Římově

Lípa roste v zahradě u římovského kostela již 670 let. Měla tak být přítomna i božskému zjevení v roce 1626, na jehož základě navrhl jezuita Jan Gurre u římovského statku vystavět loretánskou kapli a kostel sv. Ducha. Lípa je nejstarší a nejmohutnější památný strom okresu České Budějovice.
Římov, Jihočeský kraj

Muzeum Roubenka v Římově – od koněspřežky k železnici

V jihočeském Římově objevíte v původní roubené budově, která je jednou z nejstarších v obci, expozici modelů vláčků. Má připomínat bývalou koněspřežní železnici z Českých Budějovic do Lince a jejího projektanta Františka Antonína Gerstnera, který míval na římovském zámku projekční kancelář.
Římov, Jihočeský kraj

Slovanské hradiště Branišovice u Římova

Slovanské hradiště Branišovice je nejstarší známé slovanské hradiště v jižních Čechách. Osídleno ve starší a střední době hradištní, zaniklo na počátku 9. století.
Římov, Jihočeský kraj

Inspirace na výlety z oblasti Novohradsko – Doudlebsko


Po stopách šlechtických rodů: s rodem Buquoyů z Nových Hradů Terčiným údolím na Cuknštejn

Hledáte místo, připomínající pohádku? Pak se vydejte do nejjižnějšího cípu jižních Čech a prozkoumejte městečko Nové Hrady a jejich okolí. Neporušenou přírodu najdete i mimo chráněné oblasti, a kromě toho je tu k vidění celá řada zajímavých míst.
Nové Hrady, Cesty krajinou

Výlet na kole krajinou Buquoyů

Poznejte tak trochu jinak francouzské a francouzsko-belgické šlechtické rody, které se v minulosti usadily v českých zemích. Patřili k nim i Buquoyové, kteří do českých zemí přišli v 17. století. Občas se můžete setkat i se jménem "Buquoy de Longueval" – to podle rodového sídla v severofrancouzské Picardii.
Nové Hrady, Na kole po Česku

Výlet za nejslavnějším vystřeleným okem v Česku na Rabí

Je tak slavné, že se o něm píše v učebnicích dějepisu a učí ve školách. V Praze má dokonce hospodu, zmiňují se o něm průvodci nejméně na dvou českých hradech, objevilo se na bankovkách a poskakuje na webových stránkách hradu Rabí. Jeho majitelem byl významný husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.