Úvod > FAQ - často kladené otázky > Public Content API

Public Content API

V rámci Public Content API Kudy z nudy jsou zveřejňována vybraná data obsažená na portále www.kudyznudy.cz. API je přístupné pouze smluvním partnerům agentury CzechTourism. Data jsou pravidelně aktualizována a doplňována, jak ze strany redakce, tak provozovatelů a uživatelů portálu. Struktura a rozsah dat jsou pevně dané, nejsou přípustné žádné změny ve struktuře a poskytovaných datech. Data jsou chráněna pomocí privátního API klíče.

Jak získám přístup k API?

Pro získání přístupu k Public Content API Kudy z nudy vyplňte následující formulář. Stručně popište vaši službu, kde a jak máte v plánu data z portálu Kudy z nudy použít. Zadejte vaší emailovou adresu, na kterou v případě schválení vaší žádosti zašleme další informace k aktivaci přístupu k API. V rámci schvalování vaší žádosti budeme posuzovat zejména to, zda:  

  •        je váš projekt v okamžiku podání žádosti plně funkční i bez Dat CzechTourism nebo se jedná o projekt v rámci strategického partnerství ,
  •        má váš projekt jasný koncept a detailně propracovanou architekturu,
  •        je zřejmé, že Data  CzechTourism v rámci vašeho projektu nebudou použita v nevhodném kontextu.


Veškerá data obsažená v aktuální verzi API jsou poskytována zdarma. Webová nebo mobilní aplikace musí obsahovat serverovou část, která je schopná ukládat / cachovat data přijatá z API a tím omezit počet volání na API. Max. frekvence volání API je 1 volání / hodina.


Dokumentace Public Content API

Všeobecné podmínky spolupráce

Seznam subjektů s přístupem k Public Content API Kudy z nudy

Popište jakým způsobem budete využívat API a data z něj získaná včetně stručného popisu projektu, počtu uživatelů, názvu a aktivního odkazu aplikace, webové prezentace či mobilní aplikace.