Kudy z nudy API

V rámci Kudy z nudy API jsou zveřejňována vybraná data obsažená na portále www.kudyznudy.cz. API je přístupné pouze smluvním partnerům agentury CzechTourism. Data jsou pravidelně aktualizována a doplňována, jak ze strany redakce, tak provozovatelů a uživatelů portálu. Struktura a rozsah dat jsou pevně dané, nejsou přípustné žádné změny ve struktuře a poskytovaných datech. Data jsou chráněna pomocí ověření registrovaného uživatele, který má přiděleno API oprávnění.

Jak získám přístup k API?

Pro získání přístupu k Kudy z nudy API vyplňte následující formulář. Stručně popište vaši službu, kde a jak máte v plánu data z portálu Kudy z nudy použít. Zadejte vaší emailovou adresu, na kterou v případě schválení vaší žádosti zašleme další informace k aktivaci přístupu k API. Váš email musí být registrován jako uživatel Kudy z nudy! Pokud není, tak proveďte nejprve registraci nového uživatele.

V rámci schvalování vaší žádosti budeme posuzovat zejména to, zda:  

  • je váš projekt v okamžiku podání žádosti plně funkční i bez Dat CzechTourism
    nebo se jedná o projekt v rámci strategického partnerství,
  • má váš projekt jasný koncept a detailně propracovanou architekturu,
  • je zřejmé, že Data CzechTourism v rámci vašeho projektu nebudou použita v nevhodném kontextu,
  • je zřejmé, že Data CzechTourism nebudou vámi poskytnuta dále třetím stranám.


Veškerá data obsažená v aktuální verzi API jsou poskytována zdarma. Webová nebo mobilní aplikace musí obsahovat serverovou část, která je schopná ukládat / cachovat data přijatá z API a tím omezit počet volání na API. Max. frekvence volání API je 1 volání / hodina.

Dokumentace Kudy z nudy API

Všeobecné podmínky spolupráce

Seznam subjektů s přístupem k Kudy z nudy API

Popište jakým způsobem budete využívat API a data z něj získaná včetně stručného popisu projektu, počtu uživatelů, názvu a aktivního odkazu aplikace, webové prezentace či mobilní aplikace.