Úvod > Česká nej > Zeměpisné > Pevnost Josefov v Jaroměři - nejrozsáhlejší komplex pevnostních podzemních chodeb v České republice
Zeměpisné

Pevnost Josefov v Jaroměři – nejrozsáhlejší komplex pevnostních podzemních chodeb v České republice

Podzemní chodby pevnosti Josefov, která byla postavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku.
Podzemní chodby pevnosti Josefov, kde byl za 1. světové války zajatecký tábor, byly součástí jejího obranného systému a dnes jsou největší turistickou atrakcí města Jaroměře. V době svého vzniku, roku 1780, představovaly nejrozsáhlejší podzemní komplex v Evropě. Podzemní labyrint chodeb měří téměř 45 km. Vojáci sloužící v pevnosti museli prostředí znát natolik dobře, aby se v něm uměli pohybovat i v naprosté tmě.

Již od počátku zahájení stavby byla pevnost koncipována jako samostatné pevnostní město. Proto se v srdci pevnosti se budete pohybovat po pravoúhlých ulicích s domovní zástavbou, přes náměstí s kostelem, jehož věž spatříte již z dálky při příjezdu k městu. Svoji velikostí a významem je Josefov srovnatelný například se známým Terezínem či německým Koenigsteinem. Síla pevnosti spočívala v mohutnosti opevnění, palebné síle, takzvaných suchých příkopech, ale také v důmyslném podzemním bludišti minových chodeb. Pevnost Josefov byla ve své době ojedninělým projektem, který vyčníval svojí vojensko-technickou vyspělostí, patřil mezi nejvyspělejší pevnosti nejen v habsburské monarchii, ale v celé Evropě.

V případě napadení bylo připraveno tuto dominantu bránit až 12 000 vojáků, k čemuž ale nikdy nedošlo. Když v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem, bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnost jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešli. Za I. světové války byl zde zajatecký tábor, během II. světové války sloužila německé okupantské armádě, po II. světové válce zase armádě sovětské a až po Sametové revoluci se zde konečně usídlila posádka Armády ČR.
 

Co všechno můžete v Josefově navštívit?

Bastion No. I a podzemí
Bastion No. I je vstupní branou do jednoho z nejrozsáhlejších podzemních obranných systémů v Evropě. Vedle části soustavy minových chodeb je zde možné si prohlédnout úvodní historickou expozici, lapidárium původních soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna a jeho následovníků, obytné kasematy nebo se pokochat působivou vyhlídkou z hradebního valu.

Stálá historická expozice v Josefově
Své poznatky o historii souměstí Jaroměře a Josefova můžete rozšířit návštěvou nově instalované Stálé historické expozice, kterou naleznete ve druhém patře bývalého c.k. Zásobovacího úřadu na Riegerově náměstí čp. 8. Muzejní expozice představuje prehistorii Jaroměřska a historický vývoj věnného města českých královen Jaroměře a císařské pevnosti Josefova od jejich vzniku do současnosti.

Prostorná expozice se pyšní řadou unikátních exponátů. Za všechny lze uvést mimořádný šest metrů dlouhý dřevěný člun (monoxyl) z 11. století, detailní modely pevnostních bran, historické plány opevnění, bohatý soubor militarií a expozici děl ruských zajatců internovaných v josefovské pevnosti během I. světové války.
Přístup do Stálé historické expozice je bezbariérový, a to pomocí výtahu. Samotná expozice je plně bezbariérová. Provozovatelem muzea je Městské muzeum v Jaroměři.

První vojenskohistorické muzeum M. Frosta
Rozsáhlá sbírka exponátů k válečným událostem z celého světa se nachází v budově stavebního ředitelství.

Bastion No. X
Bastion No. X  je vstupním objektem na prohlídkovou trasu Bastion No. X, Bastion No. IX a Ravelin No. XIV. Na unikátní výstavě můžete spatřit sbírku situačních plánů bastionových pevností v Čechách a hlavně projekčních, účetních a schvalovacích plánů městských i hradebních partií samotné pevnosti Josefov, vytvořených v létech 1780 až 1888, dochovaných ve Vojenském ústředním archivu v Praze.

Další expozicí je „Zdravotnická služba armád za světových válek“, kde můžete vidět operační sál, zubní ordinaci, polní chirurgické pracoviště, přijímací kancelář a pokoj pacientů vybavený původními předměty, a expozice proviantních polních služeb. Provozovatelem Bastionu No. X je spolek KVH Brendy – Josefov.

Bastion No. IX
Unikátní úsek nadzemního i podzemního obranného systému bastionové pevnosti Josefov, který se řadí k vrcholným dílům fortifikačního stavitelství 2. poloviny 18. století. K vidění je zde stálá výstava je „Josefov za světové války“, která mapuje život místních obyvatel, dále rozsáhlá sbírka traktorů, kanonů a dělostřelecké munice. Vstup do tohoto objektu je v rámci prohlídkového okruhu z Bastionu X. Provozovatelem Bastionu No. IX jsou Ochránci památek pevnosti Josefov.

Ravelin No. XIV
V objektu Ravelinu No. XIV jsou umístěny artefakty vztahující se k historii pevnosti – původní pracovní náčiní, kříž z věže kostela, střelné a bodné zbraně a mnoho dalšího. Pro případné zájemce nabízíme i možnost prohlídky dělostřeleckých kasemat s replikami kanónů z různých období trvání pevnosti.
Provozovatelem Ravelinu No. XIV jsou Ochránci památek pevnosti Josefov.

Expozice Cesta legionáře 2
Československá obec legionářská otevřela v Josefově expozici nazvanou Cesta legionáře 2, která představuje osudy 15 významných legionářů v průběhu první republiky a druhého odboje. Spousta zajímavých fotografií, velké množství uniforem a zbraní nabízí bohatý zážitek jak pro děti, tak pro rodiče. Provozovatelem je Československá obec legionářská, z.s.

Pevnostní kovárna
Na Bastionu XII je k vidění kompletní kovářská dílna s transmisním pohonem, truhlářská i klempířská dílna s mnoha různými stroji a nástroji. Dospělí i děti si mohou vyzkoušet kovářské řemeslo.

Model pevnosti Josefov
V Josefově můžete obdivovat model pana Vladimíra Jirouše, jehož plocha je 34,2 metrů čtverečných v měřítku 1:300. Model stavěl více než 5 900 hodin. Hlavním materiálem je polystyren potažený sádrou. Model zachycuje pevnostní město v časech největší slávy kolem roku 1850.

Bastion IV – Umělecká kolonie
Umělecká kolonie Bastion IV je spolkem přátel výtvarného umění i jiných uměleckých oborů, který se zároveň snaží působit výchovně v oblasti ochrany přírody a krajiny.  Naleznete zde řezbáře, malíře, keramiky, sochaře, měditepce a další umělce.

Josefovské louky
Přijďte obdivovat 80 hektarů mokřadní přírody protkané 5 km stezek s výhledy na polodivoké koně a ptactvo.
Naposledy změněno: 15. 7. 2021
Brány josefovské pevnosti dokořán – zážitková hra

21.8.
Brány josefovské pevnosti dokořán – zážitková hra

Zážitková hra nejen pro rodiny s dětmi, dobrodružné úkoly, vojenský tábor, unikátní prostředí pevnostního města Josefov.

Když milujete Královéhradecko: magická skalní města, hradecká nábřeží a zámky české Loiry

Když milujete Královéhradecko: magická skalní města, hradecká nábřeží a zámky české Loiry

Láká vás Hradec Králové s bohatou nabídkou akcí, magická skalní města Adršpachu, Teplických skal a Broumovských stěn anebo Orlické hory s nepřeberným množstvím cyklotras pro pohodáře i bikery? Tohle všechno nabízí Královéhradecko, oblíbený cíle letních prázdninových výletů. Která místa stojí za bližší seznámení?

Pevnost Josefov ožije dobovým životem

Pevnost Josefov ožije dobovým životem

Pevnostní město Josefov ožije v sobotu 17. července 2021 dobovým životem. Těšit se můžete na postavy v dobovém kostýmu, na vojsko, tržiště na náměstí, řemeslný jarmark, josefovské pivo a další dobroty, dobovou hudbu, loutkové divadlo i bitevní ukázku. Program začíná v 9:00 ráno a bude pokračovat do 15:00 hodin.

Poznejte jedinečný umělecký styl barokních vojenských pevností

Poznejte jedinečný umělecký styl barokních vojenských pevností

Není baroko jako baroko; znáte hrady a zámky, oslnivé paláce a nádherné zahrady, ale do mozaiky barokních památek patří i pevnosti. Vydejte se s portálem Kudy z nudy na výlety do pevnostních měst Terezína a Josefova, do Olomouce, do Chebu, na pražský Vyšehrad a na brněnský Špilberk.

Lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna v Josefově

Lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna v Josefově

Lapidárium barokních soch Matyáše Bernarda Brauna se nachází v kasematních prostorách bastionu č. 1 Josefovské pevnosti. Lapidárium bývalo součástí hlavní prohlídkové trasy, avšak nyní je již přístupné samostatně.

Jeskyně, sklepení, štoly i katakomby: Ochlaďte se v podzemí!

Jeskyně, sklepení, štoly i katakomby: Ochlaďte se v podzemí!

Jsou místa, kde se můžete ochladit, ať je venku jakékoliv horko. Patří k nim nejrůznější podzemní prostory, kterých se v České republice nalézá opravdu velké množství. Jejich výhodou je relativně stálá teplota, která se pohybuje cca od 8 do 14°C a tak se v parném létě mohou stát chladným útočištěm a zároveň místem nevšedního zážitku. K návštěvě lákají nejen jeskyně, ale také uměle vytesané podzemní labyrinty českých a moravských měst, důlní štoly a další technické památky, vinařské sklepní prostory či krypty kostelů a klášterů – místa posledního odpočinku mnichů i významných osobností.

Pevnost Josefov – Bastion I a podzemí

Pevnost Josefov – Bastion I a podzemí

Nechte se unést zpět do doby císaře Josefa II. při prohlídce tajuplných podzemních prostor.

Ubytování a restaurace

Rodinný pension Wunsch v Josefově

Rodinný pension Wunsch v Josefově

Jaroměř, Královéhradecko
Apartmány No.8 v Josefově

Apartmány No.8 v Josefově

Jaroměř, Královéhradecko
Restaurant U Koule v Jaroměři

Restaurant U Koule v Jaroměři

Jaroměř, Královéhradecko
Penzion Expanze Jaroměř

Penzion Expanze Jaroměř

Jaroměř, Královéhradecko