Úvod > Česká nej > UNESCO > Židovská čtvrť Třebíč a bazilika sv. Prokopa – památka UNESCO
Židovská čtvrť Třebíč a bazilika sv. Prokopa – památka UNESCO
"> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
UNESCO

Židovská čtvrť Třebíč a bazilika sv. Prokopa – památka UNESCO

Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči jsou na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO zapsány od roku 2003. Hned po Jeruzalému jsou třebíčské židovské památky jedinými, které byly samostatně na Seznam zapsány.
Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je němým svědectvím soužití Židů a křesťanů. Židovská čtvrť s hustou zástavbou zahrnuje více než 120 obytných domů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí – radnice, školy, rabinátu a chudobince. Zadní synagoga navíc nabízí ve své expozici dobové informace o historii židovské čtvrti. Přední synagoga dnes slouží jako modlitebna Československé církve husitské. Původní židovský hřbitov byl v 17. století přemístěn na severní svah kopce Hrádek, kde je dnes k vidění kolem 3 000 kamenných náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1631. Součástí hřbitova je také obřadní síň z roku 1903 s unikátně dochovaným interiérem, kde se dodnes  mohou provádět pohřební obřady podle starých židovských tradic.

K nejcennějším částem baziliky sv. Prokopa patří krypta s původní, více než 700 let starou výdřevou stropu. Z krypty také vede tajná chodba, která má být vyvedena v nedaleké obci Sokolí. Mnozí v Třebíči věří, že je v ní zakopán poklad, který tu měli mniši před husity ukrýt v 15. století.
 

Zadní synagoga

V dobových pramenech označována též jako Nová synagoga, Nová škola, Vysoká synagoga nebo Horní modlitebna. Přestože Zadní synagoga vykazuje řadu renesančních prvků, byla postavena až v roce 1669 nebo krátce předtím.

Snaha židovské obce o rozšíření objektu roku 1693 ztroskotala na zamítavém stanovisku vrchnosti, jež dokonce přikázala stavbu zbourat. K naprosté demolici synagogy, jíž byla stržena pouze střecha, sice nedošlo, ale i tak objekt povážlivě chátral. Proto se představitelé židovské obce obrátili roku 1705 na nového majitele panství hraběte Jana Karla z Valdštejna s žádostí, aby mohli synagogu zastřešit a využívat k bohoslužebným účelům. Jan Karel souhlasil, ovšem s podmínkou, že nedojde k rozšíření stavby. Zadní syngoga tak byla v letech 1705-1707 obnovena a interiér opatřen jedinečnou barokní výmalbou, která je považována za nejstarší příklad dochované synagogální malířské výzdoby na Moravě.


Model židovské čtvrti

Na galerii Zadní synagogy se nachází unikátní model židovské čtvrti v měřítku 1 : 100 zachycující stav bývalého ghetta k roku 1850. Je dílem Stanislava Vršky, který na jeho vytvoření použil leteckou vodovzdornou překližku o síle 0,8 – 1,55 mm a lipové dřevo, některé drobné detaily jsou z prolakovaného kartonu. Konstrukce modelu začala na sklonku roku 2004 a byla dokončena v dubnu 2006.

Jednotlivé objekty modelu jsou vytvořeny precizně a do všech detailů. Tvůrci modelu Stanislav Vrška, Milan Šťastný ml. a historik Rudolf Fišer vycházeli z pozemkových knih, zachovaných starších plánů a kreseb, historických fotografií, také z výsledků probíhajícího stavebně-historického průzkumu a poznatků o architektonické podobě jiných ghett.
 

Dům Seligmanna Bauera

Dům byl postaven krátce před rokem 1798 Seligmannem Bauerem na tzv. Španělovském pozemku. Jeho význam a hodnota spočívá především v jeho přímém spojení s objektem Zadní synagogy. Nachází se v něm schodiště vedoucí na západní ženskou galerii. Majitelé domu byli trvale zavázáni udržovat ženám tento přístup volný. V přízemí se nachází vetešnictví připomínající jednu z charakteristických činností, kdysi provozovanou židovským obyvatelstvem. V zadním traktu je umístěna moderně vybavená kuchyně, umožňující příležitostnou přípravu košér pokrmů.

První patro autenticky zobrazuje typické bydlení nepříliš majetné židovské rodiny v meziválečném období.
Podkroví domu je přizpůsobeno přednáškovému sálu, který je opatřen moderní audiovizuální technikou.
Z důvodu striktních jídelních předpisů existovala v židovské čtvrti místa, která zajišťovala pro celou komunitu rituálně čisté (košer) maso. Součástí prohlídky domu je také košer řeznictví, nacházející se v přístavku na dvoře.
 

Pamětní síň a expozice Děti Antonína Kaliny

Antonín Kalina, třebíčský rodák, který díky svému hrdinství zachránil nejméně 900 židovských dětí, vězněných za druhé světové války v koncentračním táboře Buchenwald.

O příběhu Antonína Kaliny dlouhou dobu nikdo nevěděl, a to ani místní lidé. Antonín Kalina se od světově proslulých zachránců Židů, jakými byli Oskar Schindler či Nicholas Winton, zásadně lišil. Záchranu dětí organizoval v situaci, kdy mu šlo o vlastní život. Byl totiž politickým vězněm v koncentračním táboře a v průvodních listinách gestapa měl napsáno: „Návrat nežádoucí“. Zemřel v roce 1990 a roku 2012 byl in memoriam oceněn titulem Spravedlivý mezi národy udělovaným lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem.

Součástí pamětní síně je expozice Děti Antonína Kaliny, která připomíná záchranu sedmi ze skoro tisícovky chlapců, kteří se později stali významnými světovými osobnostmi v několika oborech, a mezi kterými jsou třeba i nositelé Nobelovy ceny apod. Všichni zachránění chlapci jsou v expozici symbolicky zastoupeni na kovovém Stromě života v podobě lístků s jejich jmény, zhotovených pasíři či uměleckými kováři ze Střední průmyslové školy Třebíč.
Šamajim v Třebíči: vychutnejte si klezmerové tóny a speciality židovské kuchyně

Šamajim v Třebíči: vychutnejte si klezmerové tóny a speciality židovské kuchyně

Pod záštitou Velvyslanectví státu Izrael již po sedmnácté ožívá od 6. do 8. srpna 2020 židovská čtvrť v Třebíči festivalem Šamajim. Třídenní akce bude o chuti poznávat, sdílet radost a prožít dny naplno a vnímat je všemi smysly. Do židovské čtvrti v Třebíči, památky zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, jsou všichni příznivci židovské kultury zváni na výjimečné koncerty, přednášky, taneční i divadelní vystoupení připomínající kulturu a životní styl původních židovských obyvatel Třebíče.

Nová naučná stezka v Třebíči propojuje památky UNESCO

Nová naučná stezka v Třebíči propojuje památky UNESCO

Nová naučná stezka v Třebíči s názvem Po stopách opatů a rabínů, která propojuje místní památky UNESCO, bude slavnostně otevřena 30. května v 15 hodin.

Židovská škola v Třebíči se stala památkou

Židovská škola v Třebíči se stala památkou

Židovská čtvrť v Třebíči se chlubí další architektonickou pamětihodností. Ministerstvo kultury prohlásilo budovu bývalé židovské školy za nemovitou kulturní památku.

V Třebíči oslaví v neděli židovský svátek Purim

V Třebíči oslaví v neděli židovský svátek Purim

Oslava nejveselejšího židovského svátku proběhne v neděli 4. března v Zadní synagoze a Domě Seligmanna Bauera v Třebíči. Oslavte v Třebíči nejveselejší židovský svátek a ochutnejte tradiční židovské cukroví. Můžete se těšit na pohádku O kouzelné rybce či vyprávění s rabínem na téma víno v židovské kultuře.

Třebíčská židovská čtvrť znovu ožije

Třebíčská židovská čtvrť znovu ožije

Máte rádi židovskou kulturu, její tradice a zvyky? V létě se vaše cesty nemusí omezit jen na prohlídky synagog, hřbitovů a židovských čtvrtí s pitoreskními uličkami a domky. O víkendu 13. až 15. července se v Třebíči koná sedmý ročník kulturně-historické slavnosti odehrávající se v památce UNESCO, židovské čtvrti v Třebíči. Cílem třídenní akce je seznámit turisty a návštěvníky města s životem židovské komunity v 17. a 18. století.

Novinky v Třebíči: co můžete vidět a zažít při zimním výletu?

Novinky v Třebíči: co můžete vidět a zažít při zimním výletu?

Třebíč žije památkami a mezi nimi hraje prim unikátní a malebná židovská čtvrť na Zámostí. K návštěvě láká řada kaváren, Zadní synagoga, Dům Seligmanna Bauera i Pamětní síň Antonína Kaliny. Příběh českého Oskara Schindlera bude mít od konce února pokračování.

Jak se žilo v židovské Třebíči? To poznáte na slavnosti Oživené židovské město

Jak se žilo v židovské Třebíči? To poznáte na slavnosti Oživené židovské město

Přijďte od 12. do 14. července 2019 se podívat o víkendu do Třebíče na památku UNESCO, kterou je Židovská čtvrť a basilika sv. Prokopa. Originální akce navrací, alespoň na čas, život do křivolakých uliček bývalého židovského ghetta tak, jak tomu bývalo kdysi. Četníci bedlivě střeží pořádek a odchytávájí povětrné ženštiny, potulní muzikanti – klezmeři, vyluzují podmanivé tóny a vybírají do klobouku na pivo. Odevšud znějí tóny starobylého flašinetu, voní dobroty a hokynáři nabízejí svůj rozličný tovar. Kejklíři předvádějí své umění a rozdávají radost kolemjdoucím. Po setmění se pak venku klábosí se sklenkou dobrého moku u promítání prvorepublikových filmů.

Deset měst a památek UNESCO, kam se vyplatí jet i v zimní sezóně

Deset měst a památek UNESCO, kam se vyplatí jet i v zimní sezóně

Na zimí sezónu zavírá řada památek, ale naštěstí české zápisy historických center několika měst na Seznam UNESCO nabízejí i v tomto období docela zajímavou přehlídku galerií, muzeí, výstav a akcí. Zimní výlety se navíc obejdou bez sezonních tlačenic a front. Kde tedy nezůstanete stát před zavřenými dveřmi?

Vydejte se po stopách izraelského kmene

Vydejte se po stopách izraelského kmene

Židovská kultura znamenala vždy koření, které doplňovalo život všude tam, kde se Židé usadili. Národ, který se musel naučit žít ze dne na den, dokázal během věků vybudovat množství zajímavých památek, které dokládají jeho přítomnost na našem území. Dnes bohužel tvoří povětšinou pouze prázdné skořápky, onu upomínku na svoje bytí, které násilně ukončila druhá světová válka.

Židovský městský dům v Třebíči

Židovský městský dům v Třebíči

Dům nazývaný také jako Dům Johela Begla je nedílnou součástí židovské čtvrti, která byla v roce 2003 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dům je situován v nejstarší, západní části čtvrti.

Třebíčský židovský hřbitov

Třebíčský židovský hřbitov

Na židovském hřbitově se nachází spousta rozličných náhrobků dokumentujících svým výtvarným pojetím vývoj židovského náhrobního kamene až do 40. let 20. století ve všech rozmanitých formách, od renesance přes baroko, až po klasicismus.

Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině

Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině

Prohlédněte si historické jádro města Telče, baziliku sv. Prokopa a židovské město v Třebíči a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou – pohodlně navštívit všechny tři památky na Vysočině zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO stihnete během jediného víkendu!

Zadní synagoga v židovském městě v Třebíči

Zadní synagoga v židovském městě v Třebíči

Zadní synagoga v Třebíči je součástí židovského ghetta. Dnes slouží k pořádání výstav, koncertů a dalších kulturních aktivit. V prostorách ženské galerie je umístěna stálá výstava židovské kultury.

Židovská čtvrť v Třebíči – zapsána na seznam Unesco

Židovská čtvrť v Třebíči – zapsána na seznam Unesco

Je unikátním souborem 123 dochovaných domů. Mezi ně patří například 2 synagogy, židovské muzeum, budova židovské radnice, rabinátu, dále pak chudobinec, nemocnice a dvě školy. Židovská čtvrť je volně přístupná.

Židovské muzeum – dům Seligmanna Bauera Třebíč

Židovské muzeum – dům Seligmanna Bauera Třebíč

V Třebíči můžete navštívit nové židovské muzeum. Dům je v přímém spojení s objektem synagogy. Nachází se zde expozice židovského bydlení, unikátní židovský obchod, historický vstup na ženskou galerii synagogy a moderní přednáškové prostory.

Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů v Třebíči

Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů v Třebíči

V Třebíči se projdete naučnou stezkou Po stopách opatů a rabínů, která propojuje místní památky – baziliku sv. Prokopa a židovské město se hřbitovem – zapsané do seznamu UNESCO.

Pamětní síň Antonína Kaliny v Třebíči

Pamětní síň Antonína Kaliny v Třebíči

Antonín Kalina byl třebíčský rodák, obuvnický dělník a prvorepublikový komunista, ale hlavně byl zachránce nejméně 900 chlapců, kteří byli za druhé světové války vězněni v koncentračním táboře Buchenwald.