Úvod > Česká nej > Průmysl > Jaderná elektrárna Dukovany – nejstarší jaderná elektrárna v České republice
Jaderná elektrárna Dukovany – nejstarší jaderná elektrárna v České republice
"> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Průmysl

Jaderná elektrárna Dukovany – nejstarší jaderná elektrárna v České republice

V trojúhelníku mezi obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchovany leží nejstarší provozovaná jaderná elektrárna v České republice – Dukovany. První blok jaderné elektrárny Dukovany byl uveden do provozu v roce 1985 a poslední v roce 1987.
Jadrená elektrárna Dukovany je významným zdrojem české energetické soustavy a ve výkonu druhá nejvýkonnější. Obohacený oxid uraničitý, který se používá jako palivo, dokáže za rok nahradit 12 mil. tun hnědého uhlí. Pro její potřeby byla vybudována Vodní nádrž Dalešice. Kvůli stavbě elektrárny byly zrušeny tři vesnice.

S přípravami výstavby se začalo v roce 1974, poslední ze čtyř 440MW bloků byl uveden do provozu v roce 1987. Dnes patří mezi nejefektivnější energetické zdroje Skupiny ČEZ. Vyšší pořizovací náklady jsou vyváženy nízkými provozními náklady. Za dobu svého provozu se elektrárna již více než dvakrát zaplatila.

V dukovanské elektrárně pracují tlakovodní reaktory (PWR) projektového označení VVER 440/213. Elektrárna je uspořádaná do dvou hlavních výrobních bloků, z nichž v každém jsou instalovány dva reaktory. Celkový instalovaný elektrický výkon elektrárny je dnes po úpravách a modernizacích 2 000 MW. Jaderná elektrárna je tepelnou elektrárnou, od uhelné se liší pouze zdrojem tepla využívaného ke vzniku páry. Tím je štěpení uranu 235U. Teplo odvádí chladicí voda, která zároveň slouží jako moderátor (zpomalovač) neutronů. K regulaci výkonu reaktoru se kromě regulačních tyčí používá příměs kyseliny borité v chladivu.
 

Jak se štěpí jádro?

Srdcem primárního okruhu, v němž probíhá řízená řetězová štěpná reakce, je reaktor. Obsahuje palivo, chladivo, moderátor a řídicí a měřicí systémy. Tvoří jej ocelová tlaková nádoba s odnímatelným víkem, uvnitř je aktivní zóna. Je složena z 312 palivových kazet a 37 regulačních kazet. V každé palivové kazetě je 126 palivových proutků, v nichž jsou hermeticky uzavřeny tablety jaderného paliva. Okolo palivových proutků proudí chladicí voda, která odvádí teplo uvolňované při štěpení. Voda jako teplonosné médium cirkuluje v uzavřeném primárním okruhu reaktoru pod vysokým tlakem. Její pohyb zajišťují čerpadla. V parogenerátorech předává voda primárního okruhu své teplo okruhu sekundárnímu, sekundární voda se mění na sytou páru o tlaku 4,61 MPa a teplotě 259 °C. Pára se vede na lopatky turbíny a roztáčí rotor, který předává mechanickou energii generátoru; ten ji přeměňuje na energii elektrickou.

„Energetická vydatnost“ reakce je na první pohled bezkonkurenční: zatímco spálením uhlíku na CO2 se na jednu vytvořenou molekulu získá energie řádově několik jednotek, při jednom rozštěpení jádra se uvolní energie řádově stomilionkrát větší.

Rychlé odstavení reaktoru, tj. rychlé přerušení štěpné reakce, je jedním ze základních požadavků jaderné bezpečnosti. K tomuto účelu je reaktor vybaven bezpečnostním systémem ochran. V případě nepřípustného překročení povolených provozních parametrů či technologického stavu primárního nebo sekundárního okruhu systém uvádí automaticky do činnosti 37 regulačních kazet. Může to udělat manuálně také operátor z blokové dozorny. Přeruší se napájení všech elektropohonů, které udržují regulační kazety v horních polohách. Tím padají všechny regulační kazety vlastní vahou do aktivní zóny a během 12 sekund štěpnou reakci zastaví.
Informační centrum Dukovany

Informační centrum Dukovany

Chcete probádat svět energetiky? U nás se dostanete přímo k jeho jádru! Víte, kolik žárovek svým instalovaným výkonem 2 040 MW rozsvítí Jaderná elektrárna Dukovany? Zjistíte to v moderním infocentru, které se nachází hned u vstupu do areálu elektrárny.

Udělejte si netradiční výlet do elektrárny!

Udělejte si netradiční výlet do elektrárny!

Nebaví vás letní výpravy jen na hrady a zámky? Pak příští výlet spojte s návštěvou elektrárny. Například Jaderná elektrárna Dukovany nabízí zajímavou expozici, kde si na své přijdou děti i dospělí, laici či odborníci. Cestovat za poznáním světa elektráren však můžete po celé republice. Při návštěvě elektrárny neuslyšíte nic o dávné historii, panovnících či rytířích. Zato zjistíte, jak funguje výroba energie, a nahlédnete do složitých a fascinujících strojoven. Většina exkurzí v elektrárnách je zdarma a výlet lze spojit s návštěvou jiných zajímavostí, kterých je v okolí vždy dostatek.

Vodní elektrárna Dalešice slaví 40 let

Vodní elektrárna Dalešice slaví 40 let

Vodní elektrárna Dalešice letos slaví 40 let. Od dubna do prosince 1978 se postupně rozeběhla všechna čtyři soustrojí této přečerpávací vodní elektrárny. V Česku jsou jen tři přečerpávací elektrárny, dalšími jsou Štěchovice a Dlouhé stráně. Významné výročí v Dalešicích náležitě oslaví, bohatý program se chystá od pátku 21. do neděle 23. září 2018. Příchozí se mohou těšit na hudební vystoupení zvučných jmen jako Lucie Bílá, David Koller, Aneta Langerová nebo Bára Poláková.

Tipy na první výlety roku 2022: kde najdete české Babylony?

Tipy na první výlety roku 2022: kde najdete české Babylony?

Kdo by neznal pranostiku Jak na Nový rok, tak po celý rok? Vášniví cestovatelé by proto neměli sedět doma, ale vypravit se na první výlet v novém roce. Proč si jako cíl nezvolit některé z exotických míst, třeba Babylon?

Netradiční, industriální, denní i noční prohlídky elektráren a přehrad

Netradiční, industriální, denní i noční prohlídky elektráren a přehrad

O prázdninách určitě najdete čas k návštěvě různých neobvyklých míst. Co byste řekli prohlídkám elektráren, přehradních hrází a jiných energetických a industriálních objektů? Anebo zkusíte kvůli unikátní vyhlídce zdolat nejvyšší českou rozhlednu?

Po vlečce do Jaderné elektrárny Dukovany

Po vlečce do Jaderné elektrárny Dukovany

Chcete zažít neobvyklý výlet? Nechte se svézt mašinkou Karkulka po vlečce do Jaderné elektrárny Dukovany. Uvidíte názornou ukázku fungování lokomotivy, nebude chybět ani odborný výklad.

Dalešická přehrada – lodní doprava, romantika a množství cyklotras

Dalešická přehrada – lodní doprava, romantika a množství cyklotras

Víte, že u nás máme hrad, který stojí na nepřístupném ostrově uprostřed jezera? Pokud jste trochu dobrodružné povahy, podnikněte výlet na Vysočinu k přehradě Dalešice. Budete-li mít štěstí, podaří se vám na tento hrad dostat suchou nohou...