Úvod > Česká nej > Průmysl > Cukrovar v Hrušovanech - největší cukrovar v České republice

Cukrovar v Hrušovanech - největší cukrovar v České republice

Průmysl
V Dyjskosvrateckém úvalu leží město Hrušovany nad Jevišovkou, kde byl již v roce 1851 uveden do provozu cukrovar. Cukrovar několikrát změnil majitele, byl přestavěn, ale stále je to cukrovar s největší kapacitou v Česku.
Historie cukrovarnictví v Hrušovanech je úzce spjata se šlechtici, kteří vlastnili zdejší velkostatek. Majitelé hrušovanského velkostatku hrabě Khuen-Bellasi s chotí Emanuelou uvedli do provozu roku 1851 cukrovar, který denně dokázal zpracovat 30 tuny cukrovky. Další vývoj byl příznivě ovlivněn vznikem akciové společnosti mezi firmou Kürchner-Bachler a Co., hrabě Khun-Bellassi a Vídeňskou baronkou v roce 1911.

V listopadu 1915 vypukl oheň v oddělení hrušovanské rafinerie, kde se mele cukrová moučka a rychle se šířil. Podařilo se omezit požár na výrobní budovu, která celá lehla popelem. Skladiště se zásobami cukru a ostatní vedlejší budovy byly zachráněny. V této době stál v čele akciové společnosti hrušovanské cukerní rafinérie dr. Viktor Bauer. Za první světové války získal Viktor Bauer ke spolupráci Adolfa Loose, pro něhož architekt navrhl plány cukrovaru a rodinného domu. Adolf Loos stavěl od roku 1916 novou hlavní budovu cukrovaru. Na stavbě pracovalo 600 válečných ruských a srbských zajatců. Podle starších pramenů stavěla cukrovar vídeňská firma. Čtyřpodlažní budova s novým strojním zařízením se stala nejmodernějším cukrovarem v českých zemích.

V roce 1926-27 bylo zpracováno 218 497 q surového cukru při denním zpracování 4 700 q. Bílého zboží bylo vyrobeno 190 844 q. Byl to cukr krystalový, moučka, kostky a cukrové homole. Do ciziny se posílalo 200 - 300 tisíc q cukru (Rakousko, Švýcarsko i zámoří). V novém cukrovaru pracovalo 661 mužů a 462 žen. Z tohoto počtu bylo 105 stálých pracovníků a 20 úředníků. Po obsazení republiky německými vojáky byl v cukrovaru německý vojenský sklad potravin, látek a výstroje. Po druhé světové válce zde byly zřízeny různé podniky, provozovny (Moragro, Jihm.Prefa, Dřevařské závody). V roce 1948 se curkovar stal národním podnikem. V roce 1999 došlo ke sloučení Cukrovaru v Hrušovanech s Cukrovarem Uničov a jako první cukrovar v ČR zavedl tento rok na trh ucelenou řadu výrobků pod názvem "Korunní cukr".
Celý popis
Naposledy změněno: 30. 12. 2019
City of Rolftown - život před sto lety se vším všudy

City of Rolftown - život před sto lety se vším všudy

Hrušovany nad Jevišovkou, Jižní Morava
Víkend pro celou rodinu na Znojemsku

Víkend pro celou rodinu na Znojemsku

Hrušovany nad Jevišovkou, Jižní Morava
Kostel sv. Štěpána v Hrušovanech nad Jevišovkou

Kostel sv. Štěpána v Hrušovanech nad Jevišovkou

Hrušovany nad Jevišovkou, Jižní Morava

Ubytování a restaurace

Penzion u tří lip

Penzion u tří lip

Hevlín, Jižní Morava
Vinařství Novosedly Vinofol

Vinařství Novosedly Vinofol

Novosedly, Jižní Morava
Apartmány na výsluní

Apartmány na výsluní

Drnholec, Jižní Morava
Nové vinařství Drnholec

Nové vinařství Drnholec

Drnholec, Jižní Morava