Úvod > Česká nej > Osobnost > Svatá Anežka Česká – nejznámější česká světice
Osobnost

Svatá Anežka Česká – nejznámější česká světice

Svatá Anežka Přemyslovna, zvaná Česká (20. ledna 1211, Praha – 2. března 1282, Praha) je patronkou všech nemocných, chudých a trpících. Krátce po jejím svatořečení v listopadu 1989 odstartovaly události na Národní třídě v Praze sametovou revoluci a pád komunistického režimu. Naplnilo se tak staré proroctví, že až bude Anežka Přemyslovna prohlášena za svatou, zavládne v českých zemích svoboda.
Nejmladší dcera krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé ženy Konstancie Uherské se stejně jako většina přemyslovských princezen měla stát pěšákem na politické šachovnici evropských panovnických dvorů. Na vychování a vzdělání ji poslali do cisterciáckého kláštera v polské Třebnici a k premonstrátkám do Doksan. Už v dětském věku byla několikrát zasnoubena, ale ze sňatků vždy z různých důvodů sešlo. Od svatebních plánů měla Anežka klid teprve po otcově smrti v roce 1230. Zbýval ještě poslední nápadník, a to samotný císař Fridrich II., ovšem Anežčin bratr a nový český král Václav I. nechal rozhodnutí na sestře. Anežka císaře odmítla a rozhodla se pro duchovní život.

Společně s bratrem založila roku 1232 v Praze na Starém Městě špitální bratrstvo, z něhož se stal řád křižovníků s červenou hvězdou, jediný řád, který vznikl v českých zemích. Dodnes sídlí u Karlova mostu na Křižovnickém náměstí. O dva roky později Anežka s Václavem opět společně v místě zvaném Na Františku založili nový podvojný klášter žen a mužů řehole sv. Františka, později nazývaných klarisky a minorité. Dnes jej známe jako Anežský klášter. Anežka se stala první představenou klarisek, vystupovala jako výrazná osobnost politického, kulturního a společenského života, a jak napsal Jan Pavel II., „...sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné, a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.“

Do Anežského kláštera bylo z kostela sv. Víta na Pražském hradě přeneseno rovněž pohřebiště českých panovníků, a sem byla pochována i Anežka. Její ostatky ale později byly přeneseny jinam a místo jejího posledního odpočinku neznáme.

O kanonizaci Anežky se usilovalo stovky let, do snah se zapojil i císař Karel IV., ale neúspěšně. Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1874 z podnětu pražského arcibiskupa, kardinála Bedřicha Josefa Schwarzenberga, svatořečil ji ale teprve 12. listopadu 1989 papež Jan Pavel II.

Svatá Anežka Česká bývá zobrazována s modelem kostela v ruce a v řeholních šatech s korunkou. Patří mezi české zemské patrony a najdete ji i mezi svatými kolem jezdeckého pomníku sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.
 
Svatá Ludmila – první česká světice

Svatá Ludmila – první česká světice

Svatá Ludmila (asi 860 – 15. září 921, hradiště Tetín) byla vůbec první česká svatá. Stala se patronkou české země a také ochránkyní rodin, matek, babiček a všech křesťanských vychovatelů. Její svátek se slaví 16. září, atributy svaté Ludmily jsou dlouhý plášť, knížecí čapka, korunka a závoj, jímž byla uškrcena.

Znáte české svaté patrony?

Znáte české svaté patrony?

Víte, kolik máme českých svatých patronů? Všichni bychom nejspíš vyjmenovali sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Anežku Českou nebo sv. Ludmilu. Celkem je jich sedmnáct – znáte například sv. Radima nebo sv. Kosmu? Vydejte se spolu s námi po místech spojených historií i legendami s českými svatými patrony, známými i neznámými.

Do rotundy na  Lokti se vrátila svatá Anežka Česká

Do rotundy na Lokti se vrátila svatá Anežka Česká

V rotundě hradu Loket je nově umístěn unikátní keramický portrét svaté Anežky České. Právě rotundu měla podle dobových záznamů patrně v roce 1226 Anežka navštívit a zachránit přitom život německému kazateli Konradovi z Halle. Na výlet na Loket můžete vyrazit i nyní. Otevřeno je zde celoročně.

Objevte tajemství hradních a zámeckých kaplí

Objevte tajemství hradních a zámeckých kaplí

Udělejte si netradiční večerní výlet do hradní či zámecké kaple. V rámci celorepublikové akce Noc kostelů 2019 můžete tyto mnohdy opomíjené architektonické poklady blíže objevovat. Řada hradů a zámků totiž v pátek 24. května 2019 tyto své ukryté skvosty otevře široké veřejnosti k nahlédnutí.

Kostel sv. Václava a sv. Anežky České Hustopeče

Kostel sv. Václava a sv. Anežky České Hustopeče

Dnešní moderní kostel stojí na místě, kde se původně nacházel gotický kostel sv. Václava z počátku 14. století. Ten byl následkem pádů věže v roce 1962 stržen. Nový kostel je postaven podle projektu brněnského výtvarníka a architekta Ludvíka Kolka.

Třicáté výročí svatořečení Anežky České: výstavy, národní pouť a dávná legenda

Třicáté výročí svatořečení Anežky České: výstavy, národní pouť a dávná legenda

Jedním z velkých okamžiků roku 1989 bylo svatořečení Anežky České, úzce spojené se sametovou revolucí. Pouhých pět dní po kanonizaci, k níž došlo 12. listopadu ve Vatikánu, odstartovaly události na Národní třídě pád komunistického režimu. Naplnilo se tak staré proroctví, že v Čechách bude dobře teprve tehdy, až bude Anežka Přemyslovna prohlášena za svatou?

Církevní řády: Františkáni, následovníci Františka z Assisi

Církevní řády: Františkáni, následovníci Františka z Assisi

Bez Františkánů by neexistovala překrásná Františkánská zahrada v centru Prahy a v Jindřichově Hradci, Zásmukách, Opočně a Hostinném by lidé neslavili Porcinkule. Jaký by ostatně byl svět bez jednoho z nejoblíbenějších světců, svatého Františka z Assisi?

Hmatová expozice nejen pro nevidomé v Anežském klášteře

Hmatová expozice nejen pro nevidomé v Anežském klášteře

Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění. Haptická expozice je umístěna v severním křídle křížové chodby kláštera sv. Anežky České. Zrakově postižení se však díky výstavě přesto mohou alespoň zprostředkovaně s tvorbou sochařů a řezbářů období českého středověku seznámit.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech

Kostel stojí na náměstí Jiřího z Poděbrad a je dílem známého slovinského architekta Josipa Plečnika, realizovaným v letech 1928 až 1932. Velmi osobitá stavba je inspirována starokřesťanskými vzory. Jde o ojedinělý příklad meziválečné české architektury.

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie Praha.

Václavské náměstí v Praze – symbol české státnosti

Václavské náměstí v Praze – symbol české státnosti

Druhému největšímu náměstí v Česku vévodí Myslbekova jezdecká socha sv. Václava. Je obchodním a administrativním centrem, sídlí zde kina, divadla, bankovní domy, hotely, restaurace a desítky obchodů. Jedná se o tradiční místo oslav a veřejných shromáždění, které zažilo mnoho historických chvil.

Hudební a výtvarné dílny pro děti a hravé dospělé – Národní galerie v Praze

Už jste někdy zpívali, tančili a hráli v galerii? Nejprve detailně prozkoumáme vybraný obraz stálé expozice, poté se společně vydáme krásnou architekturou k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo, které tak doslova zažijeme na vlastní kůži.
Praha 1, Praha

Alma ansámbl

Komorní koncerty z produkce Pražských symfoniků s odbornými přednáškami kurátorky z Národní galerie Praha. Tentokrát s Alma Ansámbl.
Praha 1, Praha

Prague Philharmonia Wind Quintet

Komorní koncerty z produkce Pražských symfoniků s odbornými přednáškami kurátorky z Národní galerie Praha. Tentokrát s Prague Philharmonia Wind Quintet.
Praha 1, Praha

Anna Paulová

Komorní koncerty z produkce Pražských symfoniků s odbornými přednáškami kurátorky z Národní galerie Praha. Tentokrát s klarinetistkou Annou Paulovou.
Praha 1, Praha

Pavel Švingr & Zdeněk Klauda

Komorní koncerty z produkce Pražských symfoniků s odbornými přednáškami kurátorky z Národní galerie Praha. Tentokrát s basistou Pavlem Švingrem s klavírním doprovodem Zdeňka Klaudy.
Praha 1, Praha

Kollert Family

Vynikající klavírista Jiří Kollert společně se svými nadanými syny Eduardem a Richardem v komorní řadě Pražských symfoniků.
Praha 1, Praha

Martin Kasík & Bennewitzovo kvarteto

Bennewitzovo kvarteto společně s klavíristou Martinem Kasíkem v dílech Haydna, Chopina a Šostakoviče.
Praha 1, Praha

Radio Antiqua

Špičkový nizozemský soubor Radio Antiqua zahraje díla barokních skladatelů v rámci cyklu Stará hudba Pražských symfoniků.
Praha, Praha

Aktivity v okolí

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie Praha.
Praha 1, Praha

Collegium Marianum

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory.
Praha 1, Praha

Oddíl mladých ochránců přírody Lacerta

V oddíle mladých ochránců přírody Lacerta zažijete spoustu zábavy a dobrodružství. Program, ve kterém jsou zahrnuty hry, výlety a další aktivity, je vhodný pro kluky a holky od druhé do deváté třídy.
Praha 1, Praha

Hmatová expozice nejen pro nevidomé v Anežském klášteře

Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění. Haptická expozice je umístěna v severním křídle křížové chodby kláštera sv. Anežky České. Zrakově postižení se však díky výstavě přesto mohou alespoň zprostředkovaně s tvorbou sochařů a řezbářů období českého středověku seznámit.
Praha 1, Praha

Vyhlídkové plavby v Praze s WiFi free

Pokud máte zájem o vyhlídkové plavby po Vltavě, parníky Premiant City Tour jsou ideální volbou. Parník Classic River navíc nabízí všem cestujícím bezplatné připojení k internetu.
Praha 1, Praha

Nejmenší pražský dům

V Anežské ulici v centru Prahy stojí nejmenší dům v metropoli. Je široký jen dva a čtvrt metru a dřív sloužil jako nevěstinec. Vznikl v roce 1853 a architektem byl Josef Liebel. Dnes existuje už jen průčelí původní stavby, přes které se vchází do zadního obydleného traktu.
Praha 1, Praha

Tajemství věčné energie

Vydejte se s námi neznámými kouty Prahy po stopách vynálezce Jana T, který objevil zdroj nevyčerpatelné energie. Po jeho předčasné smrti se však zdá, že cesta k nalezišti je nadobro ztracena.
Turnov, Liberecký kraj

Stínadla – legendární pražská čtvrť Vontů

Pražská čtvrť Stínadla vznikla v knihách Jaroslava Foglara. Postupem se ale z imaginárního místa stalo téměř místo skutečné. Jsou to křivolaké uličky, ponořené do šera a i ve dne působící tísnivým dojmem. Najdete je na Starém Městě, v jedné z nejstarších částí Prahy.
Praha 1, Praha

Ubytování a restaurace

Kavárna Anežka

Anežka se ukrývá přímo v komplexu kláštera Na Františku, zvaného Anežský. Úchvatný gotický komplex, jehož součástí jsou také prostory Národní galerie, tak nově od sezony 2022 doplňuje místo, kde si lze vychutnat kávu, drink a něco k snědku.
Praha, Praha

Loď Pivovar

V Praze na vltavském nábřeží u Štefánikova mostu kotví loď, ve které se zlatavý mok nejen konzumuje, ale dokonce i vaří. V nabídce jsou hned čtyři druhy piva nesoucí názvy českých lodí, tedy Legie, Republika, Remorkér a Monarchie.
Praha 1, Praha

Restaurace Field na Starém Městě pražském

V samém srdci Starého Města pražského, uprostřed Foglarových "Stínadel" najdete na rohu ulic Kozí a U Milosrdných restauraci Field. Zakládá si na původních farmářských sezónních surovinách, přírodních postupech a tradičních receptech v netradičním pojetí.
Praha 1, Praha

Hotel Maxmilian na Starém Městě v Praze

Čtyřhvězdičkový hotel Maximilian v roce 2019 prošel kompletní rekonstrukcí, kterou má na svědomí známé londýnské designerské studio Conran&Partners.
Praha 1, Praha

Slow Food v restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise

Myšlenka „Slow Food“ dobývá svět. Znamená vědomou volbu stravy a svědomitou přípravu v rámci tří slov: Dobrý, čistý a fair. Unikátní podnik La Degustation nemá v Čechách obdobu. Nabízí klasické pokrmy místního kulinářského umění z konce 19. století v moderním zpracování.
Praha 1, Praha

Hotel Residence Agnes na Starém městě

Residence Agnes se nachází v samotném centru Prahy, pouze pár kroků od Staroměstského náměstí, Karlova mostu, či Židovského města. V blízkosti se nachází řada kaváren a restaurací, muzeí a galerií i obchodní centrum Palladium.
Praha 1, Praha

Perníčkův sen – perníkářství v Haštalské ulici v Praze

Perníkářství v Haštalské ulici v centru Prahy je návratem do dětství na návštěvu k babičce. Perníčky různých druhů tu voní až za roh, na zakázku vám zde připraví perník dle vašich představ, pořádají se zde workshopy, oslavy narozenin a různé další akce.
Praha 1, Praha

Allure hotel & residence Prague

Hotel Allure se nachází v samotném srdci Prahy, nedaleko Staroměstského náměstí.
Praha 1, Praha