Úvod > Česká nej > Osobnost > Kardinál František Tomášek – významný představitel protikomunistického odboje
Kardinál František Tomášek – významný představitel protikomunistického odboje
"> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Osobnost

Kardinál František Tomášek – významný představitel protikomunistického odboje

Kardinál František Tomášek (30. června 1899, Studénka – 4. srpna 1992, Praha) se již za svého života stal legendou. Katolický duchovní, pedagog a teolog byl jednou z osobností protikomunistického odboje a svou mravní autoritou dalece přesáhl společenství věřících. Často vystupoval na obranu důstojnosti člověka a svobody naší země.
František Tomášek se narodil ve Studénce, vystudoval Arcibiskupský seminář v Olomouci a v červenci 1922 byl vysvěcen na kněze. Působil ve farnosti sv. Mořice v Olomouci a dalších farnostech v okolí, kromě toho přednášel na olomoucké teologické fakultě. V říjnu 1949 jej papež Pius XII. jmenoval pomocným biskupem pro Olomouc a vzápětí byl neveřejně vysvěcen na biskupa v soukromé kapli v tamní arcibiskupské rezidenci.

Po zrušení olomoucké teologické fakulty byl stejně jako další kněží a pedagogové poslán do farnosti, a to do Bohušova. V rámci akce K byl bez soudu na tři roky internován v klášteře v Želivě, po propuštění působil jako správce farnosti v Moravské Huzové.

Od smrti pomocného biskupa Antonína Eltschknera (+1961) nebyl v Čechách a na Moravě žádný svobodně působící biskup. Totalitní režim odmítl Tomáška jmenovat apoštolským administrátorem olomoucké arcidiecéze, ale v roce 1965 po odchodu kardinála Josefa Berana (1888–1969) z mnohaleté komunistické internace do Říma povolil Tomáškovo jmenování apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze. V této funkci vydal biskup Tomášek po okupaci Československa v srpnu 1968 jménem českých biskupů prohlášení na podporu internovaných představitelů tehdejší československé vlády, i v dalších letech vystupoval proti pronásledování katolické církve a kritizoval komunistický útlak. V roce 1974 po tragickém úmrtí kardinála Štěpána Trochty (1905–1974, zemřel na mrtvici po výslechu) organizoval kardinál Tomášek poslední rozloučení, a to přes odpor komunistické strany. Na pohřbu v Litoměřicích tehdy promluvil i arcibiskup krakovský, pozdější papež Jan Pavel II.

V roce 1977 jmenoval Františka Tomáška papež Pavel VI. kardinálem (kardinálský biret obdržel společně s Josefem Ratzingrem, pozdějším papežem Benediktem XVI.) a v prosinci téhož roku arcibiskupem pražským a primasem českým. Po osmi letech, kdy byla funkce nejvyššího představitele českých a moravských katolíků neobsazena, se tak stal 34. pražským arcibiskupem.

Navzdory zákazům a sledování František Tomášek organizoval mše a kázání v katedrále sv. Víta na Pražském hradě a na dalších místech, ostrý střet s vládou vyvolaly i oslavy 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje (9. dubna 1985) a následná pouť na Velehradě (7. července 1985). Když se kardinál ve svých 90 letech roku 1989 dožil pádu komunistického režimu, paradoxně nebyl v Praze: sametová revoluce vypukla během jeho pobytu ve Vatikánu v souvislosti se svatořečením Anežky České. V Praze poté sloužil slavnostní mši v katedrále sv. Víta.

V roce 1990 kardinál Tomášek přivítal a doprovázel papeže Jana Pavla II. na jeho první oficiální návštěvě Československa. Byli skuteční přátelé, Jan Pavel II. si tykal pouze s polským kardinálem Wyszyňskym a s Tomáškem. O rok později podal Tomášek s ohledem na vysoký věk rezignaci. Jeho nástupcem se stal kardinál Miloslav Vlk (1932–2017). Kardinál Tomášek za své občanské postoje získal řadu ocenění, v roce 1991 mu prezident Václav Havel udělil Řád T. G. Masaryka. Zemřel ve věku 93 let v létě roku 1992 a byl pohřben ve svatovítské katedrále.
Tradice: biskupové a arcibiskupové, církevní hodnostáři a čeští svatí

Tradice: biskupové a arcibiskupové, církevní hodnostáři a čeští svatí

V pátek 13. května 2022 jmenoval papež František nového pražského arcibiskupa. Dominika Duku vystřídal Jan Graubner, dosavadní arcibiskup olomoucký. Vyznáte se ve funkcích církevních hodnostářů? Jak dlouho vlastně existuje Pražské arcibiskupství, kdy odcházejí arcibiskupové do důchodu a kdo z českých svatých tuto funkci zastával?

Skvělý tip na Velikonoce: fara kardinála Tomáška a další farní ubytování

Skvělý tip na Velikonoce: fara kardinála Tomáška a další farní ubytování

Ať už jsou pro vás Velikonoce oslavou svátků vykoupení, naděje a znovuzrození, anebo jen čtyři volné jarní dny, určitě vám přijde vhod nějaký výlet. Až budete pátrat o pěkném místě k ubytování, jen stěží pro největší svátky církevního roku najdete stylovější místa než fary. Kde a jak je ale hledat?

Rodiště duchovního a věhlasného léčitele Pátera Františka Ferdy

Rodiště duchovního a věhlasného léčitele Pátera Františka Ferdy

Jméno Františka Ferdy je v českých zemích dobře známo – patří mezi legendární postavy českého léčitelství. Od roku 1980 žil a působil v Sušici. Všichni využívali jeho neobyčejných vloh, daru jasnovidné diagnostiky a schopnosti doporučit vhodný léčebný prostředek.

Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově

Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově

Významné mariánské poutní místo spjaté se zjevením Panny Marie dne 13. ledna 1866 a mimořádným uzdravením Magdaleny Kade. Jeho věhlas přetrval do 21. století. V monumentálním poutním kostele s čestným titulem bazilika minor se konají pravidelné česko-německé mše sv. a varhanní koncerty.

Kostel sv. Mořice v Olomouci

Kostel sv. Mořice v Olomouci

Kostel svatého Mořice je pozdně gotický trojlodní kostel s křížovou klenbou. Kostel má dvě nesymetrické hranolové věže a největší varhany na Moravě, pocházející z roku 1745. Nově zrekonstruovaný kostel sv. Mořice otevřel v roce 2021 vyhlídkovou věž.

Ubytování a restaurace

Restaurant U Mořice

Restaurant U Mořice

Olomouc, Olomoucký kraj
Levandulové bistro Olomouc

Levandulové bistro Olomouc

Olomouc, Olomoucký kraj
Restaurace a pizzerie U Kristýna

Restaurace a pizzerie U Kristýna

Olomouc, Olomoucký kraj