Úvod > Česká nej > Osobnost > Emil Filla – jeden z nejvyhledávanějších autorů českého trhu s uměním
Osobnost

Emil Filla – jeden z nejvyhledávanějších autorů českého trhu s uměním

Kubistický malíř, grafik a sochař Emil Filla (4. dubna 1882, Chropyně – 7. října 1953, Praha) patřil k významným osobnostem českého umění první poloviny 20. století. Připomenout si jej můžete v Peruci na Lounsku, kde měl v jednom z křídel zámku měl svůj byt a ateliér. Nyní se tu se chystá otevření rozsáhlé Fillovy galerie.
Emil Filla byl všestranný umělec: malíř a grafik působil rovněž jako sochař, znalec a sběratel umění, teoretik, redaktor, organizátor a diplomat. Narodil se v Chropyni na Hané v rodině železničního úředníka, dětství prožil v Brně a v roce 1903 se přestěhoval do Prahy, kde studoval monumentální malbu na pražské Akademii výtvarných umění. S několika spolužáky ale školu po třech letech opustil a rozhodl se hledat vlastní cestu.

Ovlivnilo jej dílo malíře Edvarda Muncha, který měl v roce 1905 v Praze výstavu, a stal se členem výtvarné skupiny Osma, která se hlásila k novým uměleckým směrům expresionismu a fauvismu. Záhy poté Filla vstoupil do Spolku výtvarných umělců Mánes, jehož členem byl s krátkou přestávkou až do své smrti v roce 1953.
Už před první světovou válkou často cestoval do Německa, Holandska, Belgie, Francie a Itálie, od roku 1911 hodně pobýval v Paříži. Tam jej zastihla první světová válka; více než šest let pak strávil v Nizozemí, kde se zařadil k uznávaným osobnostem mezinárodní umělecké avantgardy. Po válce se vrátil do Československa a opět se pustil do práce; známá jsou především jeho četná kubistická zátiší.

Před druhou světovou válkou patřil k těm, kteří aktivně varovali před rostoucím nebezpečím nacismu. Po vypuknutí války ho společně s dalšími osobnostmi svobodného Československa zatklo gestapo a následující roky strávil v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Na rozdíl od mnoha dalších měl Filla štěstí a ač s podlomeným zdravím, válku přežil. Mír v roce 1945 oslavil výstavou v pražském Mánesu, současně byl jmenován profesorem nově založené Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě toho mu také stát propůjčil křídlo zámku v Peruci, kam Filla umístil část svých bohatých sbírek. V Peruci strávil Emil Filla poslední roky svého života a zdejší krajinu si zamiloval. Na jeho obrazech se objevují blízké vesnice, hrad Házmburk, Lounské kopce, Milešovka a nesčetná zákoutí Českého středohoří. Pokud znáte krajinomalby Emilla Filly, bude vám povědomý výhled z Krásné vyhlídky, k níž vede naučná stezka Perucko: ano, právě tady Fillovy krásné obrazy vznikaly.
Emil Filla zemřel v jednasedmdesáti letech 6. října 1953 v Praze a byl pochován na hřbitově v Praze-Střešovicích.  
 
Zámek Peruc

Zámek Peruc

Na zámku jsou zpřístupněny nejkrásnější a nejreprezentativnější sály a salonky včetně rokokového schodiště. Rokokový zámek Peruc ležící severozápadně od Prahy patří k nejhodnotnějším v Čechách.

Peruc

Peruc

Oldřichův dub v Peruci je celebritou mezi stromy; píše se o něm již v Dalimilově kronice. Jeden z nejznámějších památných stromů Česka, který roste v pod zámkem v Peruci, se totiž měl stát svědkem prvního setkání přemyslovského knížete Oldřicha a půvabné Boženy.

Chropyně

Chropyně

Význam Chropyně, města ležícího v rovinách Hané mezi Kroměříží a Přerovem, vzrostl v 15. století za pánů z Ludanic, kteří z ní učinili střed prosperujícího panství. Dominantou města je barokní zámek, bývalé lovecké sídlo olomouckých arcibiskupů, s nímž je spojena lidová pověst o králi Ječmínkovi.

Rodný dům Emila Filly v Chropyni

Rodný dům Emila Filly v Chropyni

Malíř Emil Filla se narodil 4. dubna roku 1882 v Chropyni v budově současného železničního nádraží. V budově je dnes čekárna a prodej jízdenek. Budova prochází rekonstrukcí a bude na ni umístěna pamětní deska Emila Filly.

Naučná stezka a rybník v Chropyni

Naučná stezka a rybník v Chropyni

Ze středověké rybniční soustavy v okolí Chropyně se dochoval pouze Chropyňský rybník. Má rozlohu asi 22 ha, jsou v něm dva ostrůvky, zčásti leží v zámeckém parku a je domovem mnoha vzácných druhů fauny a flory. Lužním lesem v jeho okolí vede naučná stezka Okolo Chropyně.

Zámek Chropyně

Zámek Chropyně

S městečkem v rovinách Hané je spojena lidová pověst o králi Ječmínkovi. Ve zdejším zámku jsou umístěny expozice Muzea Kroměřížska a památník chropyňského rodáka malíře Emila Filly (1882–1953), jednoho z nejvýznamnějších představitelů evropského kubismu.

Rodný dům Emila Filly v Chropyni

Rodný dům Emila Filly v Chropyni

Chropyně, Zlínský kraj
Koupaliště Chropyně

Koupaliště Chropyně

Chropyně, Zlínský kraj
Kamínkovská chropyňská stezka

Kamínkovská chropyňská stezka

Chropyně, Zlínský kraj
Zámek Chropyně

Zámek Chropyně

Chropyně, Zlínský kraj