Úvod > Česká nej > Osobnost > Bohuslav Martinů – jeden z nejvšestrannějších hudebních skladatelů 20. století
Bohuslav Martinů – jeden z nejvšestrannějších hudebních skladatelů 20. století
"> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Osobnost

Bohuslav Martinů – jeden z nejvšestrannějších hudebních skladatelů 20. století

Mezi nejhranější české autory patří Bohuslav Martinů (8. prosince 1890 Polička – 28. srpna 1959 Liestal, Švýcarsko). V díle jednoho z nejplodnějších a nejvšestrannějších hudebních skladatelů 20. století se odráží řada vlivů: francouzský impresionismus, jazz, anglický madrigal i české a moravské lidové písně.
Podle samotného Bohuslava Martinů byl charakter jeho hudby ovlivněn neobvyklým místem jeho narození. Narodil se v Poličce, v malé komůrce ve věži kostela sv. Jakuba; otec Ferdinand byl zaměstnán jako pověžný a zároveň se věnoval ševcovskému řemeslu. S rodiči a sourozenci tu žil do dvanácti let, než se rodina přestěhovala do domu na náměstí. Odmala hrál na housle, na konzervatoři v Praze studoval hru na housle a varhany, během první světové války vyučoval hru na housle v rodném městě.

Po válce působil Bohuslav Martinů tři sezóny jako houslista v České filharmonii a v roce 1923 odjel do Paříže studovat kompozici u Alberta Roussela. O rok později se do Francie odstěhoval natrvalo. Tam se také seznámil s Charlotte Quennehen, kterou si na začátku třicátých let vzal za manželku. Až do roku 1940 žil Martinů v Paříži jako skladatel na volné noze, letní měsíce manželé obvykle trávili v Poličce. Ve třicátých letech si vybudoval pověst proslulého skladatele, jeho hudbu tehdy hrály orchestry po celém světě.

Po obsazení Paříže nacisty prchl Martinů s manželkou přes jižní Francii, Španělsko a Portugalsko do USA. V Americe začal komponovat symfonie a věnoval se i pedagogické činnosti: učil na Berkshire Music School, poté na školách v New Jersey a New Yorku. Návrat do Československa mu znemožnil komunistický převrat v únoru 1948.

V 50. letech pobývali manželé Martinů ve Francii, v USA, v Itálii a ve Švýcarsku. Poslední léta života prožil churavějící skladatel na statku dirigenta Paula Sachera ve švýcarském Liestalu, kde v roce 1959 zemřel na rakovinu. V roce 1979 jeho ostatky byly převezeny do rodné Poličky.

V bývalé měšťanské škole v Šaffově ulici v Poličce si prohlédnete stálou expozici o životě Bohuslava Martinů. Její součástí je školní třída a hlavně archiv. Ten tvoří rozsáhlá sbírka více než 250 rukopisů not a skic, korespondence, fotografií, scénických a kostýmních návrhů a další materiály ze života a díla skladatele. Martinů má v Poličce pomník, na zdi kostela sv. Jakuba je umístěna pamětní deska, s průvodcem můžete navštívit rodnou světničku v kostelní věži.
 

Mozaika děl Bohuslava Martinů

  • Orchestrální skladba La Bogarre / Vřava (1927)
  • Cyklus skladeb na lidové texty Kytice (1937)
  • Orchestrální věta Památník Lidicím (1943)
  • Oratorium Epos o Gilgamešovi (1954–55)
  • Kantátový cyklus Otvírání studánek (1955)
  • Kantáta Legenda z dýmu bramborové nati (1956).
  • Opery Voják a tanečnice (1927), Slzy nože (1928), Tři přání (1929), Hry o Marii (1933–1934), Hlas lesa (1935), Veselohra na mostě (1935), Divadlo za branou (1936), Julietta aneb snář (1936–1937), Dvakrát Alexandr (1937), Čím lidé žijí (1951–1952), Ženitba (1952), Mirandolina (1959), Řecké pašije (1954–1959, dle příběhu řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise Kristus znovu ukřižovaný), Ariadna (1958)
Zpívající Lukasova lípa

Zpívající Lukasova lípa

Zpívající lípa je obdivuhodný památný strom, jeden z nejmohutnějších u nás. Pověst vypravuje, že na konci 17. století se v její dutině ukryl místní hospodář, který zde přepisoval zakázané knihy a písně a při tom si je prozpěvoval. Znělo to, jako kdyby zpíval přímo sám strom.

Výlet do Poličky za hudebním skladatelem Bohuslavem Martinů

Výlet do Poličky za hudebním skladatelem Bohuslavem Martinů

Bohuslav Jan Martinů (8. prosince 1890 Polička – 28. srpna 1959 Liestal, Švýcarsko) byl český hudební skladatel klasické hudby. Vedle Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka patří mezi nejvýznamnější a nejhranější české autory. Byl skladatelem polymorfním, který prošel rozmanitými vývojovými fázemi, než dosáhl zcela osobitého slohu.

#světovéČesko a hudební skladatel Bohuslav Martinů: z Poličky do širého světa

#světovéČesko a hudební skladatel Bohuslav Martinů: z Poličky do širého světa

Martinů, vedle Smetany, Dvořáka a Janáčka další z klasiků české hudby, se ve světě proslavil víc než doma. I když od roku 1923 trvale žil v zahraničí, jeho domovem se stala Paříž a zemřel ve Švýcarsku, na rodné město Poličku a jeho okolí nikdy nezapomněl. Víte, že jako talisman s sebou po světě celý život vozil fotografii kostela sv. Jakuba?

Kostel sv. Michaela archanděla v Poličce

Kostel sv. Michaela archanděla v Poličce

Kostel sv. Michaela, archanděla, umístěný ve hřbitovním areálu na západním okraji historické části památkové zóny města Poličky, spolu s kostnicí a zvonicí tvoří významný architektonický soubor.

#světovéČesko zve na procházku okolo Poličských hradeb

#světovéČesko zve na procházku okolo Poličských hradeb

Je jen málo měst, která se mohou dodnes chlubit zachovalými gotickými hradbami. Jedním z nich je východočeská Polička, která může směle konkurovat neméně zajímavým hradbám v estonském Tallinnu. Nejzachovalejší gotické hradby ve střední Evropě dal vybudovat Karel IV. Systém opevnění se skládal z hlavní hradby, parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu a valu.

Interaktivní programy pro školy v centru Bohuslava Martinů

Interaktivní programy pro školy v centru Bohuslava Martinů

V Poličce připravili pro děti hned několik školních programů, jež se dají vhodně zahrnout do školního vzdělávacího programu pro základní a mateřské školy, ale i gymnázia.

Tylův dům Polička

Tylův dům Polička

Tylův dům je dosud nedoceněným dílem české meziválečné architektury, jehož výraz originálně spojuje tvarové výboje předválečného kubismu s motivy z repertoáru moderního klasicismu a národního slohu a s puristickým plasticismem.

Polička

Polička

Jako z pohádky vypadá Polička, město na Českomoravském pomezí západně od Svitav – historické centrum totiž dodnes svírají zachovalé středověké hradby s ochozy a věžemi. Mnoha místa vám připomenou hudebního skladatele Bohuslava Martinů, například rodná světnička ve věži kostela sv. Jakuba.

Opevnění Polička – na ochoz hradeb královského města Polička

Opevnění Polička – na ochoz hradeb královského města Polička

Pojďte s námi vystoupit na ochoz městských hradeb, jedněch z nejzachovalejších ve střední Evropě. Hradby mají úctyhodnou šířku 2 až 2,25 m, jsou až 8 m vysoké, zpevněné 19 půlválcovými do města otevřenými baštami.

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – moderní svět poznání, zábavy a hudby

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – moderní svět poznání, zábavy a hudby

Nové interaktivní expozice pro všechny generace. Pojďte se s námi bavit a vyzkoušet sebe sama v Poličce. Poznejte život a dílo poličského rodáka v nové moderní expozici, některé osobní předměty a dokumenty rodiny Martinů jsou uveřejněny vůbec poprvé, navštivte i jeho školní třídu.

Krajem Smetany a Martinů

Krajem Smetany a Martinů

Týdenní cykloturistický program je zaměřený na odpočinek a relaxaci v místech, kde se narodili a žili dva z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů – Bedřich Smetana a Bohuslav Martinů, tedy okolí měst Litomyšl a Polička v turistické oblasti Českomoravské pomezí.

Rodná světnička Bohuslava Martinů v Poličce

Rodná světnička Bohuslava Martinů v Poličce

Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické místo – malá světnička ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce. Zde se 8. prosince 1890 budoucí slavný hudební skladatel narodil.

Kostel sv. Jakuba v Poličce

Kostel sv. Jakuba v Poličce

O poličském farním kostele jsou zmínky již z roku 1321. Po velkém požáru města v roce 1845 se začalo se stavbou toho současného trojlodního novogotického. Ve věži kostela se nachází rodná světnička hudebního skladatele Bohuslava Martinů.

Ubytování a restaurace

Měšťanský pivovar v Poličce

Měšťanský pivovar v Poličce

Polička, Pardubický kraj
Penzion Na Parkánech v Poličce

Penzion Na Parkánech v Poličce

Polička, Pardubický kraj
Penzion Na Čechách

Penzion Na Čechách

Polička, Pardubický kraj
Penzion Adéla

Penzion Adéla

Polička, Pardubický kraj