Úvod > Česká nej > Osobnost > Albrecht z Valdštejna – nejmajetnější Čech v historii
Osobnost

Albrecht z Valdštejna – nejmajetnější Čech v historii

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (14. září 1583 – 25. února 1634) byl významný český vojevůdce, politik a zřejmě také nejbohatší Čech v dějinách. Byl majetnější než panovníci či prvorepublikoví továrníci, a dokonce předčil i nejbohatší současníky. Jak přišel syn chudého venkovského šlechtice z Podkrkonoší k tak obrovskému majetku?
Zdědil toho pramálo: Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna se narodil na tvrzi Heřmanice u Jaroměře jako syn Viléma z Valdštejna a jeho manželky Markéty Smiřické ze Smiřic. Patřilo jim sedm vesnic a drželi se víry Jednoty bratrské, takže cesta ke dvoru pro ně byla zavřená. Valdštejnovu kariéru otevřela výhodná konverze k římskokatolické církvi, vstup do císařské armády a výhodný sňatek. V roce 1609 se oženil s Lukrecií Nekšovou z Landeka (1582–1614), vdovou a dědičkou rozsáhlého vsetínského a lukovského panství.

Její majetek se po Lukreciině předčasné smrti pro Valdštejna stal odrazovým můstkem pro vzestup a naplnění vojenských, hospodářských a politických ambicí. Předtím ovšem s mimořádnou prohnaností a bezohledností vyřadil z její závěti potomky prvního manžela. Zrada, důvtip, podvod a ctižádost ho pak provázely celým zbytkem života.

Vedle toho ovšem udržoval dobré vztahy s budoucím císařem Ferdinandem II. (1578–1637) už v době, kdy byl arcivévodou, a po porážce českých stavů šikovně získal do zástavy obrovské majetky. Půjčoval si u lichvářů, jako protihodnotu nabízel předměty, které neměly uváděnou cenu, v roce 1622 také stál u zrodu mincovního konsorcia, které provozovalo českou mincovnu. Spolek, v němž vedle Valdštejna byli Nizozemec Jan de Witte, židovský bankéř Jakub Baševi, zemský místodržící Karel z Lichtenštejna, kardinál a správce Moravy František z Ditrichštejna a sekretář české dvorské kanceláře Pavel Michna z Vacínova, zorganizoval zřejmě největší a nejvýnosnější podvod českých dějin, když během necelých dvou let nahradil všechny mince v oběhu za nové. Ty ovšem měly desetinásobně nižší obsah stříbra: jedna mince se roztavila, k ní se přimíchaly obyčejné kovy a vyrazilo se deset nových. Z Valdštejna se tak stal jeden z nejbohatších českých feudálů.

Velkou příležitost Valdštejnovi nabídla začínající třicetiletá válka: za vlastní peníze verboval armádu a pak s patřičným příplatkem vše účtoval císaři, takže mu panovník splácel dluh dalšími a dalšími územími (a přesto nakonec dlužil Valdštejnovi přibližně tři miliony zlatých). Druhým sňatkem s Isabellou Kateřinou z Harrachu (1601–1656), dcerou jednoho z císařových rádců, Valdštejn upevnil svou pozici u dvora a získal další konexe. V roce 1625 z něj císař udělal knížete a o dva roky později vévodu, jediného v Čechách. Valdštejnova vévodství frýdlantské, meklenburské a zaháňské v době největší slávy sahala až k Baltu. Rodové heslo Invita Invidia, Závisti navzdory, vypovídá o tom, jak na Valdštejna nahlíželo okolí.

V době, kdy se v Praze na Malé Straně rozhodl postavit honosný Valdštejnský palác, který by se vyrovnal Hradu, už měl pověst bezohledného tyrana, jehož velikášské jednání popíralo veškeré morální hodnoty. Měl představu, že za peníze si může dovolit všechno. Když jej Ferdinand II. v září 1630 sesadil, Valdštejn sice přišel o přítok peněz, ale na oplátku se mohl konečně – a příkladně – věnovat svým panstvím.

Za jeho koncem, když císař uvěřil zprávám o údajné Valdštejnově zradě a frýdlantský vévoda byl 25. února 1634 zavražděn v Chebu, stály intriky a pletichaření jeho nepřátel na císařském dvoře. Přestože prý císař za jeho duši nechal sloužit na tři tisíce mší, jeho majetek zkonfiskoval a císařský dluh jediným škrtem pera smazal. Rod Valdštejnů o většinu majetku přišel. Vévodovy ostatky byly roku 1636 převezeny ze Stříbra do Valdické kartouzy a po zrušení kláštera roku 1785 do kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti, kde zůstaly dodnes.
Valdštejnovo muzeum a mincovna v Jičíně

Valdštejnovo muzeum a mincovna v Jičíně

Až budete v Jičíně, nezapomeňte se zastavit ve Valdštejnově muzeu naproti zámku. Nahlédnete zde do života vojevůdce, cestovatele, architekta, vyznavače horoskopů, muži s velkými ambicemi – Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna.

Procházka Prahou barokní

Procházka Prahou barokní

V době baroka byla Praha jedno obrovské staveniště. Město se proměnilo téměř k nepoznání. Potkávali se tu nejslavnější architekti z celé Evropy, rostly kostely, paláce se zahradami, měšťanské domy i brány, byly přestavovány kláštery, vše nádherně zdobeno sochami… Dodnes se dá bez nadsázky říci, že Praha je barokním srdcem Evropy.

7 věcí, které nevíte o… Valdštejnech

7 věcí, které nevíte o… Valdštejnech

S rodem Valdštejnů se při toulkách Českem setkáte leckde: na hradě Valdštejně a při Valdštejnských slavnostech, ve Valdštejnském paláci, ve Valdštejnské zahradě, v lesích Valdštejnska anebo u Valdštejnské lodžie. Některá místa jsou známá, jiná utajená – ostatně podobně jako sami Valdštejnové. Co o nich vlastně víme?

Po stopách českých tradic

Po stopách českých tradic

Výroba porcelánu, sklářství i pivovarnictví – všechna tato odvětví mají v Česku dlouholetou tradici. Vydejte se na severozápad republiky poznat je blíže. Porcelánové stezky, sklářský ateliér AJETO i zámecký pivovar Frýdlant, letošní finalisté soutěže DestinaCZe 2015, vám mají co nabídnout.

Před 388 lety byl zavražděn Albrecht z Valdštejna

Před 388 lety byl zavražděn Albrecht z Valdštejna

Dne 25. února 1634 byl v Chebu zavražděn Albrecht z Valdštejna, ve své době nejbohatší a nejvlivnější muž Českého království. Jeho jméno vyvolává dodnes ohnivé debaty nejen mezi historiky. Zradil svého císaře a krále, aby dosáhl ještě větší moci? Nebo byl jen obětí intrik? Ať už se přikláníte k jakékoliv teorii, není pochyb o tom, že Albrecht z Valdštejna byl jednou z nejvýznamnějších postav českých i evropských dějin, výjimečně zdatný obchodník, politik a armádní velitel.

Mariánské poutní místo Štípa ve Zlíně

Mariánské poutní místo Štípa ve Zlíně

Asi 10 km od Zlína leží malá obec Štípa, která je poutním místem s mariánskou soškou. Milostná socha Panny Marie s Ježíškem, stojící na hlavním oltáři v poutním kostele zasvěceném Narození Panny Marie, patří mezi nejstarší mariánské sochy na Moravě.

Kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti

Kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti

V sousedství zámku Mnichovo Hradiště se nachází komplex kapucínského kláštera ze 17. století. Jeho součástí je klášterní kostel sv. Tří králů ze stejné doby a Kaple sv. Anny. Jedná se o třetí návštěvnický okruh Zámku Mnichovo Hradiště, tzv. Lapidárium.

Jičínský zámek na Valdštejnově náměstí

Jičínský zámek na Valdštejnově náměstí

Jičínský zámek je největší budovou na Valdštejnově náměstí a je jednou z dominant městské památkové rezervace. Stojí v rohu náměstí, má 12 arkádových pilířů a průčelí ukončují původní nárožní arkýře. Sídlí v něm Regionální muzeum, galerie a základní umělecká škola.

Léčivé prameny v Lázních Libverda

Léčivé prameny v Lázních Libverda

Historie léčivých pramenů v těchto místech je velmi stará. První zmínky o léčivých účincích zdejších kyselek jsou již ze středověku, z roku 1381.

Cheb

Cheb

Málokteré město se může chlubit takovou kuriozitou, jakou je chebský Špalíček – blok jedenácti měšťanských domů, těsně přilepených k sobě a rozdělených uzounkou Kramářskou uličkou. Navštívit můžete také Chebský hrad s Černou věží anebo muzeum v domě, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna.

Po stopách Albrechta z Valdštejna – putovní hra

1.6.
31.12.
Po stopách Albrechta z Valdštejna – putovní hra

Vydejte se po stopách slavného vévody Albrechta z Valdštejna do míst, která byla součástí jeho tehdejšího panství. Putovní hra funguje na principu sběru razítek.

Jičín

Jičín

Město pohádek Václava Čtvrtka o loupežníkovi Rumcajsovi a jeho rodině, ale také důstojná rezidence Albrechta z Valdštejna, který tady chtěl vybudovat hlavní město svého panství – to je Jičín, jedna z bran do Českého ráje a Prachovských skal. Najdete tu spousty pozoruhodných míst pro malé i velké!

Valdštejnská lodžie u Jičína

Valdštejnská lodžie u Jičína

Z Jičína vede dva kilometry dlouhá čtyřdílná lipová alej do Valdštejnské lodžie. Tento architektonický skvost z počátku 17. století je obklopen Libosadem, kde se konají příležitostné akce a dílny zaměřené na rodiny s dětmi.

Hrad a zámek Frýdlant – nejstarší expozice ve střední Evropě

Hrad a zámek Frýdlant – nejstarší expozice ve střední Evropě

Frýdlant je jedním z nejnavštěvovanějších historických objektů v České republice. Z původního gotického hradu byl během staletí přestavěn na rozlehlý renesanční zámek s bohatou výzdobou a rozsáhlými sbírkami nesmírné historické a umělecké ceny.

Chebský Špalíček a další zajímavosti města Cheb

Chebský Špalíček a další zajímavosti města Cheb

Společenským, kulturním a hospodářským centrem západních Čech je město Cheb. Málokteré město se může chlubit tak vzácnými památkami, jako je Chebský hrad s Černou věží či symbol města Špalíček s ostatními dochovanými měšťanskými domy, který vytváří neopakovatelnou atmosféru chebského náměstí.

Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská jízdárna byla postavena v roce 1630 jako součást raně barokního paláce Albrechta z Valdštejna. V současnosti Valdštejnská jízdárna slouží jako prestižní výstavní prostor Národní galerie pro konání krátkodobých výstav.

Pachelbelův dům – krajské muzeum Cheb

Pachelbelův dům – krajské muzeum Cheb

Muzeum města Chebu, které patří mezi nejstarší regionální muzea v Čechách bylo otevřeno roku 1874 v bývalém Městském domě, jednom z nejstarších měšťanských domů na chebském náměstí, který bývá po nejznámějším ze svých majitelů označován také jako Pachelbelův dům.

Prohlídky Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci

Prohlídky Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci

Senát Parlamentu ČR sídlí v Praze 1 na Malé Straně a patří mu tři paláce: Valdštejnský, včetně Valdštejnské zahrady, Kolovratský a Malý Fürstenberský palác. V opravdu reprezentativních prostorách těchto paláců se konají pravidelné prohlídky, které určitě stojí za návštěvu.

Vojenský historický ústav v Praze

Vojenský historický ústav v Praze

Vojenský historický ústav je vědecko výzkumné, muzejní a knihovní zařízení resortu Ministerstva obrany. Jeho posláním je soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky k dějinám našeho vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat a zpracovávat.

Malostranské náměstí v Praze

Malostranské náměstí v Praze

Malebné náměstí je odedávna centrem Malé Strany. Místo pro něj bylo vybráno v blízkosti brodů, mimo dosah častých záplav, kterými byla pověstná neregulovaná řeka Vltava. Náměstí je součástí Královské cesty – procházely tudy korunovační průvody a za Rakouska-Uherska tu sídlily nejvyšší zemské úřady.

Hrad Valdštejn – nejstarší hrad Českého ráje

Hrad Valdštejn – nejstarší hrad Českého ráje

Valdštejn je nejstarší hrad Českého ráje. Pro svoji malebnou polohu v pískovcových skalách se stal také druhou nejstarší zpřístupněnou památkou v Čechách. Dnes je oblíbeným výletním místem v Českém ráji a také třetí nejnavštěvovanější památkou Libereckého kraje.

Mnichovo Hradiště

Mnichovo Hradiště

Město mezi Turnovem a Mladou Boleslaví nad údolím řeky Mohelky je jednou ze vstupních bran do Českého ráje. Pozornost si zaslouží velkolepý barokní zámek s hrobkou Albrechta z Valdštejna i nádherná skalní města v blízkém okolí se zříceninami dvou známých hradů, Valečova a Drábských světniček.