Úvod > Česká nej > Kulturní > Židovské ghetto Třebíč - nejzachovalejší židovské ghetto v České republice
Kulturní

Židovské ghetto Třebíč – nejzachovalejší židovské ghetto v České republice

Křivolaké uličky s dlažbou z říčních valounů, miniaturní dvory, nízké vchody, průchody, náměstíčko jako dlaň.... židovská čtvrť je jako zmenšený svět. Je jedinou kompletně dochovanou židovskou čtvrtí v Evropě a jedinou židovskou památkou UNESCO mimo území Izraele.
První zmínky o židovském osídlení v Třebíči pocházejí již z 12. století. Z původních staveb zůstalo zachováno 123 domů, dvě synagogy a židovský hřbitov. V takovém miniaturním prostoru žilo v době nejhustšího osídlení více než 1200 obyvatel, kteří tvořili téměř šedesát procent třebíčského obyvatelstva. Měli svou radnici, chudobinec, špitál, školu, dvě synagogy a všude bylo spoustu obchůdků a dílen. Život tu ale pulsuje i dnes.

Skutečnými perlami židovské čtvrti jsou dvě synagogy. Přední synagoga na Tichém náměstí slouží dnes jako modlitebna Československé církve husitské. Zadní synagogu zdobí unikátní nástěnné malby z počátku 18. století, slouží k pořádání výstav a koncertů. Na ženské galerii je umístěna stálá výstava židovské kultury s řadou cenných předmětů používaných v občanském i náboženském životě zaniklé židovské komunity.

Za zmínku stojí i Dům Seligmanna Bauera na takzvaném Španělovském pozemku. V přízemí se nachází vetešnictví, vzadu je moderně vybavená kuchyň, první patro ukazuje bydlení nepříliš majetné rodiny v meziválečném období.

Židovský hřbitov byl zničen při obléhání Matyášem Korvínem v roce 1468, nové pohřebiště je jedno z největších v zemi. Je tam 11 tisíc hrobů a tři tisíce náhrobků. Nejstarší je z roku 1625. Židovská čtvrť společně s bazilikou sv. Prokopa byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 2003.
Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů v Třebíči

Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů v Třebíči

V Třebíči se projdete naučnou stezkou Po stopách opatů a rabínů, která propojuje místní památky – baziliku sv. Prokopa a židovské město se hřbitovem – zapsané do seznamu UNESCO.

Židovské muzeum – dům Seligmanna Bauera Třebíč

Židovské muzeum – dům Seligmanna Bauera Třebíč

V Třebíči můžete navštívit nové židovské muzeum. Dům je v přímém spojení s objektem synagogy. Nachází se zde expozice židovského bydlení, unikátní židovský obchod, historický vstup na ženskou galerii synagogy a moderní přednáškové prostory.

Židovská čtvrť v Třebíči – zapsána na seznam Unesco

Židovská čtvrť v Třebíči – zapsána na seznam Unesco

Je unikátním souborem 123 dochovaných domů. Mezi ně patří například 2 synagogy, židovské muzeum, budova židovské radnice, rabinátu, dále pak chudobinec, nemocnice a dvě školy. Židovská čtvrť je volně přístupná.

Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině

Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině

Prohlédněte si historické jádro města Telče, baziliku sv. Prokopa a židovské město v Třebíči a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou – pohodlně navštívit všechny tři památky na Vysočině zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO stihnete během jediného víkendu!

Jak se žilo v židovské Třebíči? To poznáte na slavnosti Oživené židovské město

Jak se žilo v židovské Třebíči? To poznáte na slavnosti Oživené židovské město

Přijďte od 12. do 14. července 2019 se podívat o víkendu do Třebíče na památku UNESCO, kterou je Židovská čtvrť a basilika sv. Prokopa. Originální akce navrací, alespoň na čas, život do křivolakých uliček bývalého židovského ghetta tak, jak tomu bývalo kdysi. Četníci bedlivě střeží pořádek a odchytávájí povětrné ženštiny, potulní muzikanti – klezmeři, vyluzují podmanivé tóny a vybírají do klobouku na pivo. Odevšud znějí tóny starobylého flašinetu, voní dobroty a hokynáři nabízejí svůj rozličný tovar. Kejklíři předvádějí své umění a rozdávají radost kolemjdoucím. Po setmění se pak venku klábosí se sklenkou dobrého moku u promítání prvorepublikových filmů.