Úvod > Česká nej > Kulturní > Černínský palác - nejdelší barokní palácová stavba v České republice
Kulturní

Černínský palác – nejdelší barokní palácová stavba v České republice

Černínský palác na Loretánském náměstí v Praze je nejdelší barokní stavbou v Česku. Jeho průčelí měří 150 metrů. Barokní palác slouží od roku 1934 jako sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR. Založil jej v roce 1669 Jan Humprecht Černín z Chudenic, císařský vyslanec v Benátkách.
Rozsáhlost a monumentalita Černínského paláce z jedné strany budila obdiv a podporovala význačné postavení rodu Černínů v monarchii, kteří výstavbou tohoto paláce soupeřili s Habsburky. Stavební pozemek, který Černín zakoupil v roce 1666 měl řadu nevýhod. Architektům například ztěžoval práci zejména jeho nerovnoměrný tvar 60 x 250 metrů a klesání 8,5 metru. Pod terasou paláce se nacházejí pozůstatky křesťanského pohřebiště z 10. až 12. století, základy domů z 16. století i základy kruhové kaple sv. Matouše, vybudované v letech 1727–32 F. M. Kaňkou a zbořené v roce 1791.

Stavbu paláce na místě několika renesančních domů zahájil roku 1669 F. Caratti na objednávku Černínů z Chudenic, později se na ní podíleli G. B. Alliprandi, F. M. Kaňka, A. M. Lurago, G. B. Maderna a další. Na výzdobě pracovali kameníci M. Allia, G. B. Allia a J. Santini-Eichel, štukatéři G. B. Cometa, T. Soldati, B. Spinetti, sochaři M. B. Braun, I. F. Platzer, K. J. Hiernle či F. O. a J. A. Quittainerové, malíři V. V. Rainer, D. E. Rossi, P. J. Brandl a S. Nosecký. Křídla paláce uzavírají dva dvory, k severní straně přiléhá rozlehlá francouzská zahrada s oranžerií, dvěma sallami terrenami a několika fontánami a kašnami.

Ve dvacátých letech 18. století byly dokončeny i štuky v jednotlivých vnitřních prostorách a ve velkém sále byly instalovány sochy Merkura, Androniky a Kupida od Matyáše Brauna, a parádní pokoje vyzdobil a fresky v nich namaloval Václav Vavřinec Reiner. Byla také instalována mramorová kamna a krby. Při paláci vznikla zahrada a okolí bylo vydlážděno. Černínský palác se těšil značné pozornosti Pražanů i cizích návštěvníků a prohlídky paláce byly na každodenním pořádku. Množství obrazů i tapisérií z francouzských a belgických dílen v palácových interiérech bylo příslovečné a hrabě František Josef Černín se těšil pověsti nesmírně bohatého člověka. Vysoké finanční náklady na správu budovy však způsobily finanční pád rodu Černínů. Ti jej roku 1851 prodali státu a na krátký čas zde byla zřízena kasárna.

Po vzniku Československé republiky roku 1918 byl palác znovu zrestaurován a začal sloužit pro potřeby úřadu Ministerstva zahraničních věcí, které zde sídlí dodnes. Interiéry jsou vybaveny dobovým nábytkem a uměleckými předměty. Z okna svého bytu v zadním traktu paláce spadl dne 10. 3. 1948 ministr zahraničí Jan Masaryk; okolnosti jeho smrti stále nejsou vyjasněny.
Naposledy změněno: 15. 7. 2021
Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.

Procházka Prahou barokní

Procházka Prahou barokní

V době baroka byla Praha jedno obrovské staveniště. Město se proměnilo téměř k nepoznání. Potkávali se tu nejslavnější architekti z celé Evropy, rostly kostely, paláce se zahradami, měšťanské domy i brány, byly přestavovány kláštery, vše nádherně zdobeno sochami… Dodnes se dá bez nadsázky říci, že Praha je barokním srdcem Evropy.

Černínský palác a zahrada v Praze

Černínský palác a zahrada v Praze

Zahrada Černínského paláce v Praze, kde sídlí ministerstvo zahraničí, bývá v hlasvní turistické sezoně přístupná veřejnosti. Původně barokní zahrada byla vybudována na konci 17. století významnými architekty tehdejší doby. V 19. století byla zahrada přeměněna do podoby anglického parku.

Pověstné pražské baroko

Pověstné pražské baroko

Pražské baroko je skutečný pojem. Objevíte je téměř všude, nechalo svůj otisk na fasádách kostelů, paláců i měšťanských domů na Malé Straně a na Starém Městě. Barokní architekti vtiskli městu nad Vltavou neopakovatelný styl a jedinečnou krásu, která přitahuje návštěvníky z celého světa.

Otevřená Černínská zahrada vyzývá k letním návštěvám

Otevřená Černínská zahrada vyzývá k letním návštěvám

Víte, že můžete zavítat do zahrady Černínského paláce v Praze na Pohořelci? Ministerstvo zahraničí totiž svoji historickou zahradu v letním období zpřístupňuje veřejnosti. Do zahrady je možné vstoupit pouze samostatným vchodem naproti Loretě, a to každý víkend až do 30. září, vždy od 10 do 17 hodin.

Po pražských stopách velkých barokních skvostů architekta Kaňky

Po pražských stopách velkých barokních skvostů architekta Kaňky

V roce 2016 uplynulo 250 let od smrti Františka Maxmiliána Kaňky, jednoho z nejvýznamnějších českých barokních architektů. Pojďte se s portálem Kudy z nudy podívat na stavby, které nesou jeho rukopis – a připravte se na pořádnou jízdu, protože pracovní tempo pana Kaňky bylo zdrcující.

Navštivte mimořádně otevřený Černínský palác

Navštivte mimořádně otevřený Černínský palác

Černínský palác, skvost středoevropské barokní architektury a sídlo Ministerstva zahraničních věcí bude ve středu 8. května mimořádně přístupný veřejnosti. Od 9 do 15 hodin budete mít výjimečnou možnost zhlédnout reprezentační prostory paláce, byt Jana Masaryka a zahrady. Zahrady pak zůstanou otevřeny přes celou letní sezonu až do konce září.

Černínský palác v novém kabátě se přiblížil původnímu baroknímu vzhledu

Černínský palác v novém kabátě se přiblížil původnímu baroknímu vzhledu

V listopadu se uzavřela dlouholetá komplikovaná obnova fasády Černínského paláce, sídla ministerstva zahraničních věcí, na Hradčanech. Výsledkem opravy 27 tisíc metrů čtverečních fasádních ploch jednoho z nejvýraznějších děl barokní architektury v Čechách je mimo jiné monochromní řešení, které dává vyniknout rafinované architektuře stavby a promyšlenému členění fasád. Národní památkový ústav představí nové pojetí 9. prosince při komentované prohlídce.

Pražské barokní paláce: využijte výstavy a nahlédněte do jejich interiérů!

Pražské barokní paláce: využijte výstavy a nahlédněte do jejich interiérů!

Pražské barokní paláce patří k nejkrásnějším památkám hlavního města. Každý má svůj jedinečný příběh a prohlídky překrásných barokních interiérů nabízejí netušené umělecké zážitky. Zvlášť když v jednom z paláců můžete navštívit zajímavou výstavu, v jiném pak muzeum nebo jinou instituci.