Úvod > Česká nej > Historické > Skalní hrad Sloup - nejstarší skalní hrad v České republice
Skalní hrad Sloup - nejstarší skalní hrad v České republice
"> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Historické

Skalní hrad Sloup – nejstarší skalní hrad v České republice

Důmyslně propojené skalní objekty vytvořené v pískovcové skále se svislými stěnami. Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení, je vytesáno a dostavováno jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny.
Na Českolipsku v obci Sloup stojí stejnojmenný skalní hrad, postavený ve 13. století na 30 m vysoké pískovcové skále. Těžko dostupná skála poskytovala lidem bezpečný úkryt zřejmě odnepaměti. Nálezy zde objevené dokládají zdejší pravěké osídlení lidmi. Počátky osídlování Sloupu sahají za hranici čtyřech tisíc let. Podle sporých stop, které zde středověk zanechal, nelze přesně určit zda šlo o hrad coby panské sídlo, či o pouhé útočiště pro okolní obyvatele v čase ohrožení. Také nelze mluvit o „založení hradu“, pravděpodobnější je postupný a zpočátku živelný vznik jednotlivých objektů ve skále. Teprve později mohl některý z Ronovců přistoupit k systematičtějšímu vytváření opevnění.

Po většinu času od počátku 14. století až do začátku století 17. patřilo sloupské panství Berkům z Dubé, příslušníkům rodu Ronovců. Na hradě sídlil "lapka" Mikeš Pancíř ze Smolna, který v pohusitské době těžil z místních válek vedených pány zdejšího pomezí a hornolužickým Šestiměstím. Patřil k aktérům několika vpádů do Lužice, kde působil značné škody. Při trestných výpravách lužického a litoměřického vojska v letech 1444 a 1445 bylo opevnění na skále pobořeno a Mikeš "vypuzen". Během třicetileté války byl hrad definitivně zničen.
 

Jak hrad vypadal

Délka skály činí necelých 100 m a šířka asi 60 m. Skála byla v průběhu historie lidmi značně přizpůsobována a postupně doplňována o další objekty. Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení bylo vytesáno a dostavováno jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny. Sloupský hrad pravděpodobně nestál přímo na skále, ale na vysušeném místě při jejím severovýchodním úpatí, kam byl možný přístup asi jen po dřevěné konstrukci s mostem. Z hradních budov se dodnes nic nedochovalo

Na vrcholu při obvodu skály najdeme několik nevelkých prostor hrubě zahloubených do skály, nepříliš pravidelného tvaru. Bývaly zakryty dřevěnými přístřešky, případně nástavbami. Za zmínku stojí obdélníková místnost, výjimečně situovaná do hlouby skály, nikoliv na povrchu, která byla při barokní přestavbě úhlopříčně protnuta novou chodbou s dozděnými stěnami. V „řezu“ stěny je patrný zbytek středového pilíře, podpírajícího plochý strop. Zajímavá je také džbánovitá, 7m hluboká zásobnice na obilí se stropním otvorem ústícím na temeni skály. Dnes je přístupná z boku. Ve stěnách široké západní a především severní rozsedliny najdeme množství kapes prozrazujících někdejší osazení masivních dřevěných konstrukcí. Jihovýchodní stěnu hradu zdobí sluneční hodiny, které namaloval zdejší poustevník Václav Rincholin. Původně byly na skále hodiny dvoje, ale při renovaci v roce 1752 byly obnoveny pouze jedny a druhé na jihozápadní straně potom zanikly.

Severní rozsedlina se studnou a několika skalními místnostmi byla součástí středověkého a dříve i barokního vstupu, dnes uzavřeného. I zde došlo k barokním úpravám a romantikům se nebude líbit, že dnešní vzhled „rytířských schodů“ nepochází z rytířských dob, byť schodiště je v místech, kudy se ve středověku nahoru tlačili do úkrytu před nepřítelem udýchaní vesničané se svými ranci.
Království romantických snílků: dvanáct tajemných skalních hradů

Království romantických snílků: dvanáct tajemných skalních hradů

Jarní slunečné dny přímo svádějí k toulkám přírodou. Vděčným výletním cílem jsou tajuplné hrady, kterých je po celém Česku opravdu mnoho. Málokterá místa ale vyniknou tak, jako skalní hrady plné chodeb, temných síní, galerií a světniček, vyvrtaných ve skalách i nastavovaných zvenčí. Pojďte s portálem Kudy z nudy prozkoumat ty nejkrásnější z nich!

Naučná a interaktivní stezka ve Sloupu v Čechách

Naučná a interaktivní stezka ve Sloupu v Čechách

Hlavně rodinám s dětmi je určená naučná, nenáročná, interaktivní a 2 kilometry dlouhá lesní stezka v obci Sloup v Čechách na Českolipsku. Vhodně doplňuje lesní vyhlídkové okruhy Sloupským skalním městem.

Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách

Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách

Lesní divadlo bylo vybudováno v mělké skalnaté sníženině na jihozápadním úpatí pískovcového ostrohu Na Stráži, asi půl kilometru jižně od Sloupu. Myšlenka založit letní divadelní scénu uprostřed lesů vznikla roku 1920 a o rok později pak byla scéna dostavěna.

Sloupský vyhlídkový okruh

Sloupský vyhlídkový okruh

Čtyři kilometry dlouhý pěší okruh vás povede po nejkrásnějších sloupských skalních vyhlídkách.

Samuelova jeskyně ve Sloupu v Čechách

Samuelova jeskyně ve Sloupu v Čechách

Samuelova jeskyně je skromné obydlí poustevníka, uměle vyhloubené v pískovcovém skalním masivu, vyčnívajícím z nevelkého návrší nad jižním okrajem Sloupu v Čechách.

Skalní hrad a poustevna Sloup

Skalní hrad a poustevna Sloup

Hrad, který přechází ve skálu a skála, na které vyrůstá hrad. Na 35 m vysoké pískovcové skále v obci Sloup v Čechách leží památkově chráněný objekt Skalní hrad Sloup. Koná se zde řada kulturních akcí a hrad je vyhledávaný také díky nabídce konání svateb.

Pohádkový výlet na hrad Sloup

Pohádkový výlet na hrad Sloup

Skalní hrad Sloup u Nového Boru na Českolipsku je místo s mimořádnou atmosférou. I když po příjezdu zjistíte, že se ve skutečnosti nejedná o hrad, ale poustevnu s kaplí vytesanou do skály a komplex dalších staveb, určitě nebudete své návštěvy litovat. V okolí jsou navíc ideální trasy pro cyklisty.

Na kole vévodstvím Zákupským

Na kole vévodstvím Zákupským

Na zámku Zákupy v severních Čechách mají na jednoho z jeho majitelů jen dvě drobné památky. Malou bustu a obrázek na hrníčku. Syn francouzského císaře Napoleona I. a rakouské arcivévodkyně Marie Luisy sem nikdy na návštěvu nepřijel.

1.6.
30.9.
KOMenský v KOMiksu

KOMenský v KOMiksu

Česká Lípa, Liberecký kraj
2.4.
13.11.
Konvergence – vyvřeliny a naplaveniny

Konvergence – vyvřeliny a naplaveniny

Česká Lípa, Liberecký kraj
22.10.
5.11.
Strašidla na zámku 2022

Strašidla na zámku 2022

Horní Libchava, Liberecký kraj
Skalní hrad a poustevna Sloup

Skalní hrad a poustevna Sloup

Sloup v Čechách, Liberecký kraj
Ranč Pilgrim – výlety na koních

Ranč Pilgrim – výlety na koních

Sloup v Čechách, Liberecký kraj
Rozhledna Na Stráži s pensionem

Rozhledna Na Stráži s pensionem

Sloup v Čechách, Liberecký kraj
Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách

Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách

Sloup v Čechách, Liberecký kraj

Ubytování a restaurace

Kavárna Mňau Café ve Sloupu v Čechách

Kavárna Mňau Café ve Sloupu v Čechách

Sloup v Čechách, Liberecký kraj
Autentická asijská restaurace BẾP

Autentická asijská restaurace BẾP

Nový Bor, Liberecký kraj
Pivovar Born v Novém Boru

Pivovar Born v Novém Boru

Nový Bor, Liberecký kraj