Úvod > Česká nej > Historické > Jihlava - nejstarší hornické město v České republice
Jihlava - nejstarší hornické město v České republice
"> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Historické

Jihlava – nejstarší hornické město v České republice

Prvním hornickým městem se stala kolem roku 1240 Jihlava, v jejímž okolí byly objevené stříbrné žíly. Celkem zde bylo známo přes 20 rudonosných žil, jejichž mocnost byla velmi proměnlivá, od několika cm až do 2 m.
Na moravsko-českém pomezí leží Jihlava, jež je opředena nejednou záhadou a pověstí. Její historie začíná koncem 12. století, kdy při Haberské stezce stála osada s havířským kostelíkem. V okolí byly objeveny ložiska stříbrných rud.

Jedna z lokalit kde havíři očekávali, že mohou narazit na bohaté stříbronosné žíly byla tzv Svatojánská žíla na Starohorském couku. Na vytipovaném místě bylo vyraženo dílo, pojmenované sv. Jan Nepomucký. Nebyla to snadná práce, protože procházelo geologicky velmi nestabilním pásmem, kde bylo nutno silně vydřevovat stropy i stěny, aby nedocházelo k závalům. Problémy způsobovala i důlní voda.

Pracovalo se pět dní v týdnu, v sobotu se pořádaly jakési schůze horního lidu, při nichž byli horníci přijímáni, propouštěni a vypláceni. Nepracovalo se o nedělích a o svátcích, když to ale bylo nutné (např. pro zával, sesuv, příval vody aj.), pracovalo se nepřetržitě. Středověký horník se dožíval cca 40 let. V Jihlavě je dokonce znám případ jedné ženy, která měla až 30 manželů. Význam těžby stříbra poklesl koncem 14. století, kdy byly vytěženy nejbohatší žíly a doly postiženy zemětřesením a záplavami. Slavnou stříbrnou historii Jihlavy dnes připomíná každé dva roky havířský průvod.
 

Jihlavské podzemí s těžbou rud nesouvisí

Známé je také jihlavské podzemí, které však zřejmě s těžbou rud nesouvisí. Jihlava ležela na důležité křižovatce obchodních cest a tak v době, kdy význam těžby stříbra poklesl, začal se rozvíjet obchod a řemesla. Kupci si pro uskladnění svého zboží začali rozšiřovat stávající sklepy – tím vzniklo jihlavské podzemí.

Chodby jsou vyraženy v žule a rule. Horníci zde pracovali většinou ve dvojici, kdy jeden lámal a druhý horninu odnášel. Dvojici se podařilo za den vyrazit v tvrdém podloží chodby maximálně 2,5 centimetru.
 

Hornická naučná stezka v Jihlavě

Stanoviště na jihlavské naučné stezce jsou zaměřena na ukázky pozůstatků hornické činnosti, historii rozhledny na vrchu Rudný a přírodní zajímavosti. Trasa vede po 13 informačních tabulích, deset z nich se nachází v okolí vrchu Rudný a tvoří centrální okruh stezky, dalšími zastaveními jsou štola sv. Jana Nepomuckého, lokalita Rounek a lokalita Bílý Kámen.

Podle průzkumů se v okolí vrchu Rudný vyskytuje 170 větších jam a na celém vrchu je roztroušeno mnoho menších jam po průzkumných výkopech. Východiště trasy je za budovou Správy městských lesů, z parkoviště u krematoria ulicí Pod Rozhlednou doleva.
Muzeum Vysočiny v Jihlavě

Muzeum Vysočiny v Jihlavě

Jihlavské Muzeum Vysočiny nabízí návštěvníkům expozici věnovanou archeologickým nálezům z kraje a kamenným artefaktům ze sbírek muzea, od září 2014 byly otveřeny nově zrestaurované expozice věnované živé přírodě. Nové jsou expozice nejstarších a nejnovějších dějin regionu.

Jihlavské podzemí – druhé největší na území republiky

Jihlavské podzemí – druhé největší na území republiky

Chodby vznikly vzájemným propojením sklepů, které byly od konce 13. století tesány ve skále, mnohdy ve třech patrech pod sebou a sloužily k uskladnění piva a řemeslných výrobků. V nejhlubším místě vede trasa 18 metrů pod povrchem, unikátem je fosforeskující chodba.

Jihlava, někdejší stříbrná pokladnice Českého království, ožije Havířením

Jihlava, někdejší stříbrná pokladnice Českého království, ožije Havířením

Centrem regionu Vysočina, který náleží k ekologicky nejzachovalejším územím České republiky, je Jihlava. Město se může pochlubit cenným historickým jádrem a zajímavým historickým podzemím, je tu rovněž muzeum Vysočiny a zoologická zahrada. Rozsáhlé lesy s množstvím značených turistických tras jsou ideálním místem k procházkám a výletům. Ve dnech 18. – 20. červen 2021 se bude v Jihlavě konat tradiční Jihlavské havíření.

Cesta do nitra Země…

Cesta do nitra Země…

Do země se zakously krumpáče a lopaty, aby otevřely tajemné království skřítků a permoníků lidem. Vy na pohádkové bytosti nevěříte? Vydejte se s námi na cestu do podzemí a možná změníte názor…