Úvod > Česká nej > Historické > Bitva u Domažlic – největší vítězství husitů v českých zemích
Historické

Bitva u Domažlic – největší vítězství husitů v českých zemích

Za největší husitský úspěch je považováno vítězství nad pátou křížovou výpravou u Domažlic v srpnu 1431. Křižáci se při zaslechnutí husitského chorálu "Ktož sú boží bojovníci" rozutekli a stáhli zpět do Bavorska, aniž by vůbec došlo k boji.
Bitva u Domažlic, 14. 8. 1431, je považována za největší husitský úspěch. Husité křižáky překvapili během přesunu a zaútočili na ně. Bitvy se zúčastnil i sám papežský legát kardinál Guiliano Cesarini, který při útěku z bojiště ztratil svůj kardinálský klobouk. Ten se stal symbolem triumfu vítězsktví nad křižáky a katolickou církví a ještě dlouho poté byl vystavován v Praze před Týnským chrámem. Na bitevní poli, u silnice z Domažlic do Kdyně, dnes bitvu připomíná pavilónek ve tvaru kardinálského klobouku.
 

Křižácké vojsko čítalo 100 000 mužů a jednoho kardinála

Protože všechny pokusy o smírné řešení rozporů mezi husity a katolíky končily neúspěchem, říšský sněm v Norimberku se v únoru roku 1431 rozhodl zorganizovat proti českým kacířům další, celkem již čtvrtou křížovou výpravu a pevně věřil že tato již bude úspěšná. Bitvy se účastnil reprezentativní výběr říšských šlechticů a pomyslnou "třešničkou" byla účast papežského vyslance (legáta), klardinála Cesariniho, který měl budoucímu jednání basilejského koncilu předsedat. Křižáci se z bavorského Weidenu začali k české hranici stahovat 20. června a 1. srpna už plenili okolí Tachova.

Šlo na svou dobu o obrovskou armádu rekrutující se zejména z německých, ale i uherských a italských oddílů katlolické šlechty. Armáda čítala 100 000 vojáků, velení svěřil Zikmund Lucemburský braniborskému markraběti Fridrichovi (velitelï, který prohrál předchozí křížovou výpravu). Křižáci byli tentokrát, poučeni z předchozích nezdarů a zamýšleli husity porazit jejich vlastní taktikou – za pomoci 9 000 bojových vozů. Pohyb takto velké armády nezůstal husitům utajen a husitské vojsko se rychle ke křižákům přibližovalo. Husitské vojsko se rekrutovalo z okolí Berouna a čítalo 40 000 mužů. Ačkoliv nedosahovalo ani poloviny stavu protivníka, převyšovalo jej svou organizovaností, bojovou morálkou a jednotou ve velení. Do čela byl delegován vynikající stratég Prokop Holý.

Katolíci, ač měli původně snad mířit na Plzeň, se vydali západnějším směrem k Domažlicům. Jako únikovou cestu si nechali Všerubský průsmyk.
 

Jak husité zahnali křižáky zpěvem...

Rychle se blížící husité, schopní za jeden den urazit i s vozy až 50 kilometrů, křižáky zaskočili dříve, než se jejich početná vojska sešikovala do naplánovaného obranného postavení a než jednotlivé oddíly zaujaly určená místa. Zvuk husitských bubnů a zpěvu chorálu „Ktož jsú boží bojovníci“ šířící se krajem vyděsil křižáky natolik, že začali chaoticky ustupovat. Předsunuté oddíly křižáků, které v den bitvy 14. srpna 1431 ráno údajně zaslechly rachot nečekaně brzy se blížících husitských vozů doprovázený zpěvem se začaly kvapem stahovat. Tento manévr pak nadobro podlomil bojovou morálku zmatených a vystrašených vojáků hlavního sledu křižácké armády, začali masově opouštět svá postavení a v panice prchat k bavorským hranicím. Velitelům se jejich útěk nepodařilo zastavit a nakonec ani jim nezbylo, než se k němu přidat. Čechům se postavila na odpor jen pěchota se svou vozovou hradbou, čímž se husité zdrželi na několik hodin od pronásledování rytířů, kterým se tak podařilo uprchnout.

Kardinál Cesarini musel nakonec v přestrojení za prostého vojáka prchnout tak o překot, že v táboře nechal svůj kardinálský klobouk, roucho, rodinné šperky i papežskou bulu. Do rukou husitů padlo na 2 000 plně vybavených bojových vozů, vojenského materiálu i různých drahocenných artefaktů.
 

Kardinál husitům ustoupil

Husité touto bitvou ujistili křesťanskou Evropu o své vojenské neporazitelnosti. Kardinál Cesarini usoudil, že hrubou vojenskou silou s husity nic nepořídí a umožnil jejich slyšení na basilejském koncilu, které bylo husitům jako kacířům dosud odpíráno. Stalo se tak v období od 16. 1. do 8. 4. 1433 v Basileji, kde zástupci husitů v čele s Prokopem Holým dostali možnost obhajovat zásady čtyř pražských artikulů, tj. požadavek svobodného kázání slova Božího, přijímání pod obojí, odejmutí světských statků církvi a trestání smrtelných hříchů, zvláště spáchaných na veřejnosti, bez ohledu na postavení provinilce.
Vypravte se na Trocnovské slavnosti a poznejte slavná husitská bojiště

Vypravte se na Trocnovské slavnosti a poznejte slavná husitská bojiště

Husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova svolává všechny věrné husity na svůj rodný dvorec do Trocnova u Borovan na Trocnovské slavnosti! Ty se uskuteční v sobotu 11. září 2021 od 13:00 hod. do 18:00 hodin v areálu Památníku Jana Žižky. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program pro děti i dospělé na louce pod mohylou i u muzejní budovy. Vstup je zdarma!

Všerubský průsmyk

Všerubský průsmyk

Všerubský průsmyk je zeměpisným a turistickým předělem mezi horskými pásmy pohoří Šumava a Český les.

Pomník Bitvy u Domažlic

Pomník Bitvy u Domažlic

Monumentální památník ve tvaru husitského kalichu, nacházející se na Baldovském návrší u Domažlic, byl vytvořen na počest husitské bitvy z roku 1431.

Klobouk u Kouta na Šumavě

Klobouk u Kouta na Šumavě

Tato malá pozoruhodná stavba se nachází na kopci Kolébka nad Koutem na Šumavě při polní cestě ke Spáňovu. Dnešní gloriet byl v roce 2007 rekonstruován a slouží jako příjemné místo k zastavení a krátkému odpočinku s krásným výhledem. Místo je doplněno lavičkami a informační tabulí.

Muzeum příhraničí ve Kdyni

Muzeum příhraničí ve Kdyni

Muzeum příhraničí ve Kdyni vás netradiční formou seznámí s historií příhraničního regionu od pravěku až po současnost. Muzeum sídlí v rekonstruované budově bývalých přádelen. Expozice je zaměřena zejména na historii regionu, textilní průmysl, zemědělství a na česko-bavorské soužití v příhraničí.

Domažlice – chodské centrum

Domažlice – chodské centrum

Střediskem a kulturním centrem Chodska jsou Domažlice se svými památkami a dominantou města, náměstím Míru, s mírně nakloněnou válcovou šikmou věží gotického farního kostela. Navštívit můžete i další památky, např. Chodský hrad, muzea a galerii.

Street food festival Kdyně

To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte v sobotu 20.května ve Kdyni na náměstí.
Kdyně, Plzeňský kraj

XXIII. Chodský bál

Bál v Domažlicích.
Domažlice, Plzeňský kraj

Hop Trop

Koncert legendární trampské skupiny, která hraje již čtyřicátou třetí sezónu v původním složení.
Domažlice, Plzeňský kraj

Michal na hraní

Dětské představení Michala Nesvadby.
Domažlice, Plzeňský kraj

Úča musí pryč!

Divadlo Verze.
Domažlice, Plzeňský kraj

SoulMates alias Brian Charette Organ Trio

Brian Charette (USA) – Hammond varhany, Libor Šmoldas – kytara, Tomáš Hobzek – bicí.
Domažlice, Plzeňský kraj

Letem světem s Kájou

Ochotný divadelnický spolek KAREL | Letem světem s Kájou.
Domažlice, Plzeňský kraj

Jitka Čechová

Jitka Čechová patří mezi nejvýraznější české klavíristy současnosti.
Domažlice, Plzeňský kraj

Klobouk u Kouta na Šumavě

Tato malá pozoruhodná stavba se nachází na kopci Kolébka nad Koutem na Šumavě při polní cestě ke Spáňovu. Dnešní gloriet byl v roce 2007 rekonstruován a slouží jako příjemné místo k zastavení a krátkému odpočinku s krásným výhledem. Místo je doplněno lavičkami a informační tabulí.
Kout na Šumavě, Plzeňský kraj

Kostel sv. Jiří v Koutu na Šumavě

Kostel sv. Jiří v Koutě na Šumavě stojí na místě původní kaple z roku 1702. Ta byla později rozšířena přistavbou chrámové loďi z iniciativy hraběnky ze Stadionu. Ke dni sv. Jiří se koná každoročně pouť, vždy první neděli po 24. 4., za velké účasti místních i přespolních občanů.
Kout na Šumavě, Plzeňský kraj

Tvrz Kout na Šumavě

Tvrz je nejstarší stavba v obci a byla postavena na počátku 16. století. Na budově je umístěna busta rodáka obce profesora University Karlovy MUDr. Františka Schambergera.
Kout na Šumavě, Plzeňský kraj

Zřícenina gotického hradu Rýzmberk

Kamenná věž s cimbuřím na zřícenině gotického hradu Rýzmberk slouží jako rozhledna s výhledem na Šumavu, část Domažlicka, Český les a Sedmihoří. Nevelké zbytky kdysi významného sídla rodu Švihovských z Rýzmberka se nachází severozápadním směrem od malebného podhorského městečka Kdyně.
Kdyně, Plzeňský kraj

Lom Starý Klíčov u Mrákova

Přijďte se podívat do zatopeného kamenolomu, který dnes slouží ke koupání a potápění. Voda je nádherně čistá, pláže jsou travnaté i písčité. V areálu je možnost občerstvení. Nejen děti budou nadšené z pozorovací podvodní kabiny, odkud mohou pozorovat život ve vodě.
Mrákov, Plzeňský kraj

Mrákov – původní lidová architektura

Mrákov patřil mezi 11 nejstarších chodských vesnic rozložených na jihozápadním pomezí Čech. Jejich obyvatelé vykonávali strážní službu k ochraně zemské hranice a obchodních stezek vedoucích do města Domažlice. Potvrzuje to listina krále Jana Lucemburského z r. 1325.
Mrákov, Plzeňský kraj

Letní koupaliště Kdyně Hájovna

Letní koupaliště Kdyně Hájovna se nachází za městem. Na úpatí impozantního vrchu Koráb (773 m n.m.) s rozhlednou a výletní restaurací. V blízkosti koupaliště se nachází parkoviště, autokempink a občerstvení. V areálu koupaliště je rozsáhlá travnatá pláž.
Kdyně, Plzeňský kraj

Centrum vodní zábavy Kdyně s wellness centrem

Nový aquapark je od května 2010 otevřen v Kdyni. Kromě bazénu nabízí svým návštěvníkům i několik vodních atrakcí. Dominantou bazénové části je 60metrový tobogan se silným průtokem vody řízený semaforem.
Kdyně, Plzeňský kraj

Ubytování a restaurace

Pivovar Kout na Šumavě

Obec Kout na Šumavě v poslední době proslula svým dokonale zachovaným, ale nepřístupným pivovarem. Od roku 2020 je pivovar v insolvenci.
Kout na Šumavě, Plzeňský kraj

Autokemp Hájovna u Kdyně

Kemp nabízí ubytování ve dvoulůžkových až pětilůžkových chatách. Je zde také prostor pro stany či karavany. Využít můžete restauraci, společenskou místnost, společnou kuchyňku, sociální zařízení se sprchami, prádelnu, krytý altán pro stolní tenis a hřiště pro míčové hry.
Kdyně, Plzeňský kraj

Hotel Zlatá včela v Domažlicích

Tříhvězdičkový hotel Zlatá včela se nachází přímo v centru historicky významného města Domažlice v západních Čechách, nedaleko hranice se Spolkovou republikou Německo. Hotel Zlatá včela jde cestou luxusu a kvality za přijatelné ceny a nabízí svým návštěvníkům nadtandartní ubytování a služby.
Domažlice, Plzeňský kraj

Hotel a restaurace Sokolský dům

Rodinný 3*** hotel se stylovou restaurací a letní terasou, se nachází přímo na malebném historickém náměstí města Domažlice.
Domažlice, Plzeňský kraj

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Ve zrekonstruované historické budově sladovny z konce 19. století najdete dnes: galerii Hvozd s prosklenými lávkami, komunitní centrum, klub, knihovnu se vzdělávacím centrem, Městský pivovar Domažlice s pivnicí, restauraci. Pote hyjtu!
Domažlice, Plzeňský kraj

Restaurace Konšelský šenk v Domažlicích

V historickém domě v Domažlicích středověkého založení s pozdější barokní přestavbou je umístěna restaurace s tradičními evropskými pokrmy.
Domažlice, Plzeňský kraj

Viola Domažlice

Nově zrekonstruovaný rodinný komplex Viola se nachází v blízkosti historického centra města Domažlice, v samém srdci Chodska.
Domažlice, Plzeňský kraj

Autokemp Babylon v Českém lese

Kemp poskytuje ubytování ve dvou, třech, čtyř a šestilůžkových chatkách se společným sociálním zařízením. K dispozici jsou také pětilůžkové chatky mimo areál, kde naleznete sociální zařízení a kuchyň. Nechybí místa pro stany i karavany.
Babylon, Plzeňský kraj