Úvod > Česká nej > Historické > Hrobka v katedrále sv. Víta v Praze - největší pohřebiště českých panovníků

Hrobka v katedrále sv. Víta v Praze - největší pohřebiště českých panovníků

Historické
V katedrále sv. Víta v Praze je pohřbeno celkem 14 knížat a králů. Z Kaple sv. Kříže vedou schody do podzemních prostor chrámu, kde se nalézá královská hrobka se sarkofágy Karla IV., jeho dětí, čtyř manželek a dalších českých králů – Václava IV., Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad a Rudolfa II.
V katedrále svatého Víta na Pražském hradě je v prostorách Colinova mauzolea a Královské hrobky, která je umístěna v podzemí, pohřbeno celkem 14 českých knížat a králů. Svatý Václav je pohřben v podzemí kaple svatého Václava. V podzemí chrámu se nacházejí i zbytky zdiva románské rotundy z 10. století a románské baziliky z 11. století.

Čeští panovníci jsou pohřbeni částečně v katedrále, v Královském mauzoleu, více ostatků však spočívá přímo pod ním v suterénu v Královské hrobce. Další čeští panovníci jsou pohřbeni v chóru katedrály. Poslední odpočinek zde našla česká knížata: Svatý Václav, Břetislav I., Spytihněv II., Břetislav II., Bořivoj II. a králové Přemysl Otakar I. a Přemysl Otakar II.

Zaklenutému prostrou hrobky zdobenému zlatou mozaikou dominuje bronzový sarkofág Karla IV., po jeho boku jsou společně uloženy Karlovy manželky (Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská). Dále je zde Václav IV. a jeho první manželka Johana Bavorská. Mezi deseti sarkofágy jsou ještě ostatky Jiřího z Poděbrad, Ladislava Pohrobka, Jana Zhořeleckého a Václava (1350–1351 - 1. syna Karla IV. a Anny Falcké).

Nechybí ani panovníci z rodu Habsburků: Rudolf II. Habsburský, Rudolf Habsburský (1306–1307), Rudolf II. Švábský (syn Rudolfa I.), Eleonora Habsburská (sestra Rufolfa II.) a Marie Amálie Habsbursko-Lotrinská (4. dcera královny Marie Terezie).

Hrobka českých králů byla do současné podoby upravena Kamilem Hilbertem v letech 1928 až 1933. O několik let později byla znovu předělána podle návrhů Kamila Roškota. Z období první republiky pochází také kamenné sarkofágy nebo mozaika hrobky.

Hrobka českých králů je z technických důvodů trvale uzavřena.
Celý popis
Naposledy změněno: 23. 2. 2020
Katedrála sv. Víta v Praze - absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála sv. Víta v Praze - absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.

Toulky Prahou s Karlem IV.

Toulky Prahou s Karlem IV.

V roce 2016 uplynulo 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. (1316–1378), jedné z nejvýznamnějších osobností evropských dějin. Která místa v Praze by vám jeho veličenstvo ukázalo, kdyby se ujalo role vašeho průvodce?

Pražský hrad - nejnavštěvovanější klenot země

Pražský hrad - nejnavštěvovanější klenot země

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.

Památník krále Jiřího z Poděbrad na Zámku Poděbrady

Památník krále Jiřího z Poděbrad na Zámku Poděbrady

Památník krále Jiřího z Poděbrad byl znovuotevřen po náročné rekonstrukci. Prezentovány jsou tu nově dějinné události související s českým králem Jiřím z Poděbrad, jeho mírovými snahami a životem ve středověku na Poděbradsku.

Karel IV. - největší osobnost v českých dějinách

Karel IV. - největší osobnost v českých dějinách

Karlova univerzita, Karlův most, Karlštejn – slavné české památky nesou jméno svého zakladatele, nejvýznamnějšího evropského panovníka pozdního středověku. Karel IV. byl jedenáctý český král, vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378. Římsko-německým králem se stal od července 1346 a od roku 1355 císařem římským. Byl také italský (lombardský) král od roku 1355, burgundský (arelatský) král od roku 1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353. Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské.

Pražský hrad - největší hradní komplex na světě

Pražský hrad - největší hradní komplex na světě

Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad se svou plochou téměř 70 000 m² největším souvislým hradním komplexem na světě. Součástí komplexu je katedrála sv. Víta, největší chrám v zemi a hrobka českých králů.