Úvod > Česká nej > Historické > Hrad Karlštejn - nedobytné reprezentační sídlo císaře Karla IV.
Hrad Karlštejn - nedobytné reprezentační sídlo císaře Karla IV.
"> "> "> "> "> "> ">
+ Přidat foto

Hrad Karlštejn - nedobytné reprezentační sídlo císaře Karla IV.

Historické
Nedobytné reprezentační sídlo císaře Karla IV., kam prý neměly přístup ženy, aby tu panovníka nic nerušilo ve státnických či teologických úvahách, bylo založeno jako sejf pro korunovační klenoty, svaté ostatky a státní písemnosti.
Hrad Karlštejn založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Jedná se o mohutný kamenný gotický hrad, který stojí na vápencové skalní ostrožně (316 m n. m.) nad stejnojmennou obcí a skládá se z několika samostatně opevněných částí. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Poklady byly uloženy v kapli sv. Kříže, v jednom z nejcennějších dochovaných evropských gotických interiérů. Dnešní romantická podoba hradu je výsledkem přestavby J. Mockera z konce 19. století.

Karlštejn má čtyři hlavní části: Předhradí se vstupní branou, Purkrabství se Studniční věží a vnitřní hrad, jenž uzavíral císařský hradní palác s mariánským kostelem, a konečně vlastní vnitřek, kde byla uložena nejdůležitější sakrální stavba, kapei sv. Kříž. Samotná kaple byla vysvěcena v roce 1357, přístup do ní měl jen samotný císař a nevyšší duchovní a světští hodnostáři. Karlova soukromou modlitebnou pak byla především kaple sv. Kateřiny v karlštejnském kapitulním kostele Panny Marie. Na hradě byla uchována také říšská koruna Karla Velikého a kopí sv. Longina, také některé důležité státní dokumenty.
 

Zajímavosti královského hradu

Císařský palác sloužil v době Karla IV. a Václava IV. jako obydlí panovníka a jeho dvora. V prvním patře se nacházejí místnosti sloužící panovníkovu dvoru. Druhé patro obýval panovník. Nachází se zde Karlova ložnice a reprezentační prostory jako sál předků (Lucemburský sál) či audienční síň - nejlépe dochovaný interiér paláce s dřevěným kazetovým obložením. Z ložnice vede točité schodiště do prostor obývaných královnou a jejími dámami (fraucimorem).

Menší z věží vnitřního hradu, Mariánská věž, je spojena můstkem s císařským palácem. Ve 2. patře se nachází kostel Panny Marie se sakristií. V kostele se zachovaly cenné nástěnné malby s biblickými výjevy a tzv. ostatkovými scénami, v nichž Karel IV. přijímá a ukládá ostatky svatých. Autorem maleb je pravděpodobně Mikuláš Wurmser ze Štrasburku. V kostele se dodnes slouží bohoslužby v den výročí úmrtí Karla IV. (29. listopad). Ke kostelu pak přiléhá kaple sv. Kateřiny, která sloužila jako soukromá oratoř císaře. Stěny kaple jsou obloženy polodrahokamy, nad vchodem se nachází dvojportrét Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické.

V prvním patře se nacházejí pokladnice a klenotnice, kde jsou dnes vystaveny předměty náležející ke karlštejnskému pokladu. V klenotnici je vystavena kopie Svatováclavské koruny. Prostory v přízemí věže, označované jako Červenka, sloužily v minulosti mimo jiné i jako hradní vězení.

Hradní studna je hluboká asi 80 metrů. Nemá vlastní pramen, voda se přiváděla štolou z Budňanského potoka, tekoucího pod hradem. Zařízení na vytahování a spouštění okovu tvoří kolo, v němž šlapali lidé a uváděli je do pohybu.
 

Zajímavosti o Karštejně aneb víte, že...

 • Za vlády Václava IV. došlo roku 1386 k tragédii, kdy byla na Karlštejně usmrcena Václavova první manželka královna Johanka Bavorská - smrtelně ji pokousal jeden z králových psů a královna vykrvácela.
 • V době husitských válek husité neúspěšně obléhali Karlštejn od 20. 5. do 8. listopadu 1422. Hrad byl v rukou příznivců Zikmunda Lucemburského a tvořil opěrný bod katolíků. Husité se snažili hrad dobýt dobovým "bombardováním" - na hrad vypálili 9 032 velkých kamenů, asi 1 882 sudů s fekáliemi (posbíraných z pražských žump) a 22 soudků s ohněm. Mimo to husité na hrad posílali zkažené maso a další odpad. Posádka hradu chránila střechy a dřevěná patra před zničením pokládáním proutí, které se ještě prokládalo kůžemi. Husité se neštítili ani otrávit vodu v potoce, ze kterého hrad čerpal vodu. Ani to jim však nepomohlo a hrad dobyt nebyl.
 • Roku 1648 byl hrad dočasně obsazen švédskými vojáky, kteří královský palác vyplenili a hrad zpustošili.
 • Na konci 17. století se dostal do majetku českých královen a císařoven. V roce 1755 jej Marie Terezie darovala nově založenému Ústavu šlechtičen v Praze.
 • V roce 1812 navštívil hrad císař František I., který vzápětí věnoval peníze na jeho opravu.
 • V roce 1886 zahájil architekt Josef Mocker přestavbu v duchu tzv. purismu, která měla hradu navrátit původní gotickou podobu.
 • Od roku 1918 je hrad ve vlastnictví státu a je zpřístupněn veřejnosti.
 • Teprve v roce 1962 byl vyhlášen národní kulturní památkou.
 • Zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. stol., soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže (největší na světě) je největší portrétní galerií českých panovníků.
 • Hrad se zdvíhá stupňovitě do několika pater, což má symbolizovat jeruzalémskou Svatou horu s chrámem na vrcholu.
 • Ženy měly na Karlštejn přístup. Legenda vychází z tohom že Karel IV. vydal příkaz, že "ženám je zakázáno pobývati, lehati a spáti" nejenom v kapli, ale v celé karlštejnské největší věži. Teprve mnohem později Jaroslav Vrchlický v 19. století "zakázal" vstup něžnému pohlaví na celý hrad tak, jak to známe z legendárního snímku Noc na Karlštejně.
 • Zdi ve druhém patře Mariánské věže hradního kostela Nanebevzetí Panny Marie pokrývají výjevy z konce světa.
 • Skála pod hradem je z devonských zlíchovských vápenců, petrograficky vápenců biomikritových, v nichž jsou hojné černé čočky rohovců, jiskřící při úderu kladivem. Jsou tvořeny tvrdým křemenem.
Celý popis
Naposledy změněno: 14. 2. 2020
Hrad Karlštejn je během února přístupný také v pátek

Hrad Karlštejn je během února přístupný také v pátek

Hrad Karlštejn má v únoru, mimo víkendů, otevřeno také každý pátek. Hradní brána se otevírá návštěvníkům vždy od 10 do 15 hodin. Návštěvníci mohou navštívit základní okruh s historickými interiéry Císařského paláce, kde se nacházely soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV.

Hrad Karlštejn můžete o víkendu navštívit křížem krážem bez průvodce

Hrad Karlštejn můžete o víkendu navštívit křížem krážem bez průvodce

Hrad Karlštejn letos prožívá nekonečnou sezónu, kdy je otevřen po celý rok. Začátkem února hrad navíc nabízí mimořádnou možnost prohlédnout si I. prohlídkový okruh vlastním tempem bez doprovodu průvodců. Bude to možné o víkendu 1. a 2. února 2020. V dalších dnech pak bude přístupný od pátku do neděle 10:00 - 15:00 hodin. Při zimní procházce pevnosti vystavěné Karlem IV. v letech 1348 až 1365 navštívíte soukromé i reprezentační prostory otce vlasti.

Karlštejnské vinobraní 2020

26.9.
27.9.
Karlštejnské vinobraní 2020

Historická slavnost vína za přítomnosti císaře římského a krále českého Karla IV. a jeho dvora. Návštěvníky čeká na Karlštejně bohatý program z doby středověku, ochutnávky vín a kulinářských specialit, rytířský turnaj a vystoupení mágů.

Hrad Karlštejn zůstává přes zimu otevřený

Hrad Karlštejn zůstává přes zimu otevřený

Zatímco v minulosti byl hrad Karlštejn v lednu zavřený, letos prožívá nekonečnou sezónu. Do 12. ledna 2020 je otevřen od úterý do nedělě, poté bude až do 29. 2. 2020 otevřen vždy v pátek, sobotu a neděli. Brány hradu jsou milovníkům památek otevřeny od 10:00 do 15:00 hodin.

Hrad Karlštejn otevře mezi svátky, na Silvestra i začátkem ledna

Hrad Karlštejn otevře mezi svátky, na Silvestra i začátkem ledna

Mezi svátky můžete navštívit hrad Karlštejn. Ten je mimořádně otevřený od 26. prosince 2019 až do 12. ledna 2019. Vždy od úterý do neděle od 10:00 do 15:00 hodin.

Na zlatou neděli se bude konat Karlštejnský advent

Na zlatou neděli se bude konat Karlštejnský advent

V neděli 22. prosince 2019 vypukne pod hradem Karlštejnem oblíbená akce s názvem Karlštejnský advent 2019. Bohatý program na počest královny a císařovny Elišky se koná na náměstí v podhradí, těšit se můžete na vystoupení tanečních, pěveckých a hudebních souborů. Dále bude otevřen hrad Karlštejn k běžným prohlídkám, stejně jako Muzeum betlémů.

Hrad Karlštejn zve na zimní prohlídky i adventní akce

Hrad Karlštejn zve na zimní prohlídky i adventní akce

Hrad Karlštejn můžete navštívit i v zimním období, kdy je většina českých hradů a zámku uzavřena. Karlštejn je v tomto období otevřen o víkendech od 10:00 do 15:00 hodin. Zatímco v létě je Karlštejn v obležení turistů, v zimě si ho můžete užít se vším všudy. Během prosincových víkendů se také v obci nabízí zajímavý program, k nejoblíbenějším patří Karlštejnský královský advent, který letos proběhne 22. prosince 2019. Mimo to se můžete příjemně vánočně naladit na České mši vánoční či na Štěpánském koledování přímo na hradě Karlštejně.

Běhej lesy Karlštejn

15.8.
Běhej lesy Karlštejn

Běhej lesy Karlštejn 2020 nabídne pohodových 12 km, ale i 19 km. Trasa mimo jiné povede běžně nepřístupným lomem Velká Amerika i kolem krásného hradu Karlštejn. Dětské závody Dr. Maxe nebudou ani na Běhej lesy Karlštejn výjimkou!

27 tipů na zimní výlety na hrady a zámky, kde to žije i v zimě

27 tipů na zimní výlety na hrady a zámky, kde to žije i v zimě

Zimní prohlídky hradů a zámků sice nejsou samozřejmostí, ale míst, kam můžete nahlédnout i během studených a zasněžených měsíců, stále přibývá. Pojďte se s portálem Kudy z nudy podívat tam, kde mají otevřeno i přes zimu, často dokonce celý týden.

Vánoční výlet za Karlem IV.

Vánoční výlet za Karlem IV.

Vánoce s Karlem IV.? A proč ne. Projděte se centrem Prahy a až budete mít dost Staroměstských vánočních trhů, vydejte se Karlovou ulicí směrem na Karlův most. Tam, v muzeum Karlova mostu, na vás čeká unikátní výstava originálních betlémů. Z města si pak udělejte výlet k hradu Karlštejn, kde se provádí i v zimě. Otevřeno mají také v Muzeum betlémů, kde nechybí figurka Karla IV.

Brány hradu Karlštejna jsou stále otevřeny návštěvníkům

Brány hradu Karlštejna jsou stále otevřeny návštěvníkům

Hrad Karlštejn byl založený v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Hrad můžete navštívit i v zimním období, od 1. listopadu do 22. prosince 2019. Do 17. listopadu je otevřeno od úterý do neděle, od 18. listopadu do 22. prosince je brána hradu otevřena vždy o víkendech od 10 do 15 hodin.

15 hradozámeckých akcí na konci sezony, a tipy kam se vypravit mimo sezónu

15 hradozámeckých akcí na konci sezony, a tipy kam se vypravit mimo sezónu

Na návštěvu oblíbených památek zbývá milovníkům hradů a zámků už jen posledních pár říjnových dnů. S portálem Kudy z nudy vás zveme na poslední akce sezony, na zavírání okenic i poslední pohádkové prohlídky, ale zároveň vám poradíme, kde najdete otevřené dveře i v listopadu, prosinci a v zimě.

Berounskem a Křivoklátskem po stopách Karla IV. na kole

Berounskem a Křivoklátskem po stopách Karla IV. na kole

V roce 2016 uplynulo 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV., jedné z nejvýznamnějších osobností národních dějin. S jeho osobností je spojena řada mýtů a legend, které určitě všichni znáte – zákaz vstupu žen na Karlštejn, jeho uvěznění na Křivoklátě nebo pověst o hradu Karlík, který byl podle nejslavnějšího fabulátora českých dějin Hájka z Libočan, vystavěn pro české královny. Tuto hypotézu později Jaroslav Vrchlický zakomponoval do své hry Noc na Karlštejně. Naše trasa vhodná pro statné cyklisty vede právě těmito místy, kde odhalíte, jak to bylo doopravdy.

Advent na královském hradě Karlštejně

Advent na královském hradě Karlštejně

Hrad Karlštejn nabízí v adventním čase mnoho zajímavých akcí. Pod hradem vyroste velké historické tržiště na kterém budou k dostání výrobky řezbářů, šperkařů, adventní věnce i spousta dalšího vánočního zboží. Správnou vánoční atmosféru ve vás vyvolá Muzeum betlémů se sbírkou betlémů z raritních materiálů.

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže patří k místům, které ohromují svou krásou, ale i zvláštní vnitřní silou. Silný dojem vyvolávala i v českém králi a římském císaři Karlu IV., který ji nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty.

Voskové muzeum na Karlštejně

Voskové muzeum na Karlštejně

Už přes deset let se hrad Karlštejn těší vybrané společnosti významných osobností dávné i nedávné historie. Právě tak dlouho totiž existuje muzeum voskových figurín, které zde bylo založeno. Historický průřez českými dějinami a státností seznamuje návštěvníky se slavnými postavami českých dějin v jejich dobových prostředích. Můžete se projít středověkým městečkem a seznámit se z císařem Karlem IV., zakladatelem hradu Karlštejna.

Karlštejnská plavební - výletní plavby na motorových lodích

Karlštejnská plavební - výletní plavby na motorových lodích

Užijte si okružní výletní plavby na motorových lodích karlštejnským podhradím po řece Berounce. Zdejší lodní kapitáni vás provezou překrásným úsekem od centrálního parkoviště přes most až k jezu a zpět. Přijďte obdivovat krásy chráněné krajinné oblasti Český kras z paluby lodě.

Karlštejn - hrad ochraňující korunovační klenoty

Karlštejn - hrad ochraňující korunovační klenoty

Hrad Karlštejn, gotický skvost na jihozápad od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby zde uchoval vzácné korunovační klenoty. Na hradě Karlštejn můžete prozkoumat nejen české korunovační klenoty, sbírku svatých relikvií, ale také prožít svůj Den na Karlštejně.

Ochutnejte Karlštejnskou medovinu

Ochutnejte Karlštejnskou medovinu

Ochutnávka regionálního produktu - Karlštejnské medoviny, která je pro vás připravena zcela zdarma.

Z Prahy na Karlštejn na kole

Z Prahy na Karlštejn na kole

Chcete spojit sport s kulturním zážitkem? Přidejte se k nám a podnikněte jednodenní cyklovýlet z Prahy na Karlštejn. S průvodcem nebo samostatně na koleči tandemu po trase dlouhé 32 km. Jezdíme každý den mimo pondělí v období duben-říjen.

Hrad Karlštejn z ptačí perspektivy

Hrad Karlštejn z ptačí perspektivy

Let vrtulníkem nad Karlštejnem si můžete vychutnat s profesionály. Během letu uvidíte nejen samotný hrad ve svém půdorysu ale i golfový areál, lomy Velká a Malá Amerika. A můžete si zaletět se podívat na hrady Točník, Žebrák, Křivoklát nebo zámek Hořovice. Místo vzletu je louka u mostu přes řeku Berounku na Karlštejně.

Prahou a okolím za přestavbami Josefa Mockera

Prahou a okolím za přestavbami Josefa Mockera

V roce 2014 uplynulo 115 let od chvíle, kdy v Praze ve čtyřiašedesáti letech zemřel Josef Mocker, český architekt a restaurátor řady českých i zahraničních památek. Byl u dostavby katedrály sv. Víta na Pražském hradě, u obnovy Karlštejna, Konopiště, Křivoklátu i chrámu sv. Štěpána ve Vídni. Jenže měly takové štěstí i památky, kterých se ujal?

Prožijte svou Noc na Karlštejně

Prožijte svou Noc na Karlštejně

Nenechte si ujít a přijďte si prožít jedinečnou a neopakovatelnou večerní a noční atmosféru. Hrad Karlštejn bude 31. srpna 2019 otevřen pro všechny zájemce večer i v noci. Prohlídky hradu i kaple svatého Kříže budou probíhat od 19:00 do 23:00 hodin, netradiční prohlídky hradu doplní i bohatý program na nádvoří.

Hrad Karlštejn ožije tento týden nočními prohlídkami

Hrad Karlštejn ožije tento týden nočními prohlídkami

Hrad Karlštejn tento týden ožije večerními akcemi. V pondělí se budou v hradních posvátných prostorách konat mimořádné prohlídky kaplí, ve středu se uskuteční pravidelné letní putování setmělým hradem Karlštejnem a pomyslnou třešničkou na dortu bude v sobotu 31. srpna Hradozámecká noc.

Pět královských kaplí: na hradech, nad Královskou studánkou i hrobka švédských králů

Pět královských kaplí: na hradech, nad Královskou studánkou i hrobka švédských králů

Pojďte se s portálem Kudy z nudy vypravit do kaplí, které provázejí téměř pohádkové příběhy o dávných panovnících. Najdete je leckde: v lesích, na prastarých hradech i v tak zastrčených koutech Česka, že je bez nápovědy nenajdete. Všechny jsou ale spojené s osudy vládnoucích i sesazených králů – a dokonce nejen českých.

Nejnavštěvovanější místa v kategorii Hrady a zámky: Pražský hrad, Český Krumlov a Lednice

Nejnavštěvovanější místa v kategorii Hrady a zámky: Pražský hrad, Český Krumlov a Lednice

Které hrady a zámky loni přilákaly nejvíc návštěvníků? Prvenství v této kategorii a zároveň titul nejnavštěvovanějšího místa České republiky patří Pražskému hradu. Na dalších místech se umístil hrad a zámek Český Krumlov a novogotický zámek Lednice.

Královský průvod Karla IV. se opět vydá na Karlštejn

Královský průvod Karla IV. se opět vydá na Karlštejn

Tento víkend se opět můžete přenést s Královským průvodem rovnou do středověku. Císař Karel IV. za doprovodu své choti Elišky Pomořanské převeze císařské korunovační klenoty do klenotnice na hradě Karlštejn. Jeho průvod na koních, vozech i s pěším doprovodem projde svou tradiční trasou kolem Berounky, kde bude na císaře i lid obecný čekat velkolepé uvítání a zábavný program po celý víkend. K průvodu se můžete dokonce sami přidat, ať v kostýmech nebo bez nich.

Průvod Karla IV. se opět vydá na Karlštejn

Průvod Karla IV. se opět vydá na Karlštejn

Stovky zbrojnošů, kejklířů, dvorních dam a císařský pár na koních opět vyrazí v sobotu 1. června z Prahy - Radotína směrem na Karlštejn, kam dorazí v neděli 2. června. Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí).

Karel IV., rytíř i zbožný sběratel ostatků, se narodil před 703 lety

Karel IV., rytíř i zbožný sběratel ostatků, se narodil před 703 lety

Karel IV. Lucemburský patří bezesporu k nejdůležitějším osobnostem české i evropské historie. Jedenáctý český král a římský císař se narodil 14. května 1316 v Praze. Nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny byl pokřtěn jménem Václav. To až jeho kmotr, francouzský král Karel, dal českému králi při biřmování nové jméno, které pak Karel IV. používal po celý život.

Na hradě Karlštejně už je opět otevřena Kaple sv. Kříže

Na hradě Karlštejně už je opět otevřena Kaple sv. Kříže

Od května se opět otevřela kaple svatého Kříže na Karlštejně, kterou vybudoval císařem Karel IV. a zdobí ji největší kolekce gotických obrazů od jednoho mistra na světě. Stěny kaple zdobí zlatý pás, vykládaný leštěnými polodrahokamy, čela kleneb vyplňuje sto dvacet devět obrazů. Mistr Theodorik na nich zachytil „veškeré vojsko nebeské“, které mělo poklad hlídat.

Hrad Karlštejn bude v březnu přístupný každý den mimo pondělí

Hrad Karlštejn bude v březnu přístupný každý den mimo pondělí

Hrad Karlštejn vítá své návštěvníky po celý březen i ve všední dny, kromě pondělí. Až do dubna 2020 je na Karlštejně přístupný I. prohlídkový okruh, který vás seznámí s historickými interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14. až 19. století.

Hrad Karlštejn je opět otevřený - v pátek, sobotu i neděli

Hrad Karlštejn je opět otevřený - v pátek, sobotu i neděli

Hrad Karlštejn se od února, po krátké odstávce, opět otevřel veřejnosti jako jedna z prvních památek v ČR. Letošní novinkou je však to, že je hrad kromě víkendových dní přístupný také v pátek. Od 1. března pak bude otevřen každý den s výjimkou pondělí.

Karlštejnský královský advent láká na Rybovu mši, prohlídky hradu i poslední adventní neděli

Karlštejnský královský advent láká na Rybovu mši, prohlídky hradu i poslední adventní neděli

Královský advent na Karlštejně probudil ze zimního spánku řadu karlštejnských muzeí a památek. Na adventrní program se můžete těšit na náměstí pod hradem, nebude chybět karlštejnský jarmark, karlštejnské víno, karlštejnská muzejní stezka i vystoupení tanečních, pěveckých a hudebních souborů. Skvělým tipem na výlet je i samotný hrad Karlštejn, kde si v neděli 17. prosince poslechnete Českou mši vánoční, která zazní hradem v 17 a poté ještě v 19 hodin.

Vydejte se na Karlštejn za pokladem

Vydejte se na Karlštejn za pokladem

V Klenotnici hradu Karlštejn je vystaven nevšední poklad. Tvoří jej dva soubory zlatnických prací vesměs z druhé poloviny 14. století. První obsahuje reprezentativní kusy nádob na pití. Početnější část souboru tvoří módní doplňky – šperky, knoflíky, přízdoby na šat, nákončí pásu, spinadla, brakteáty. Unikátem pokladu je také schránka na vonné bylinky a masti – povoňka (jablíčko, voňadlo, pomandr nebo okrouhle). Je to vzácně zachované pouzdro kulovitého tvaru, které se nosilo zavěšené u pasu. Pro velký zájem veřejnosti je výstava prodloužena až do 31. října 2018!

Hradozámecká noc na Karlštejně odhalí karlštejnské zločiny

Hradozámecká noc na Karlštejně odhalí karlštejnské zločiny

V sobotu 25. srpna startuje další Hradozámecká noc, do této akce se letos zapojí 86 hradů a zámků po celé republice. Hrady a zámky budou otevřeny dlouho do noci a některé nezavřou vůbec. Hrad Karlštejn si pro návštěvníky připravil speciální prohlídky na tema zločinů, které se na hradě či v jeho blízkém okolí udály.

Hrad Karlštejn zahajuje hlavní turistickou sezónu - přístupný je denně mimo pondělí

Hrad Karlštejn zahajuje hlavní turistickou sezónu - přístupný je denně mimo pondělí

Od 1. března 2018 je hrad Karlštejn opět otevřen denně kromě pondělků od 9:30 do 16:00 hodin, v červenci a srpnu pak bude otevřeno každý den. Navštívit můžete základní okruh s historickými interiéry Císařského paláce, kde byly soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV. V klenotnici můžete zhlédnout repliky české svatováclavské a říšské císařské koruny a uvidíte také karlštejnský poklad představující kolem 40 exponátů.

Na Karlštejně si prohlédnete komnaty fraucimoru

Na Karlštejně si prohlédnete komnaty fraucimoru

Hrad Karlštejn si pro své návštěvníky připravil říjnové zpestření prvního prohlídkového okruhu, a to návštěvu komnat fraucimoru. Nachází se ve 3. patře Císařského paláce a až do konce října jsou součástí všech prohlídek 1. návštěvního okruhu, který je možný absolvovat bez rezervací a bez příplatku.

Výstavu pokladu na Karlštejně doplnily šaty císařského dvora

Výstavu pokladu na Karlštejně doplnily šaty císařského dvora

Na hradě Karlštejn máte letos jedinečnou příležitost zapojit se do oslav Karla IV. Od středy 3. srpna se mohou návštěvníci výstavy Karlštejnského pokladu kochat ceremoniálními oděvy Karla IV., Elišky Pomořanské, Václava IV. a Jana Očka z Vlašimi.

Vydejte se za oslavami 700. výročí narození Karla IV.

Vydejte se za oslavami 700. výročí narození Karla IV.

Pokud letos zamíříte na některý z hradů a zámků, zřejmě vás nemine setkání s Karlem IV. 700. výročí jeho narození letos inspirovalo k akcím a výstavám řadu míst. Portál Kudy z nudy vám poradí, co se chystá v květnu a zejména v sobotu 14. května, tedy v den, kdy se budoucí panovník narodil.

Karel IV. a jeho doba: Zimní akce k výročí Karla IV. začínají!

Karel IV. a jeho doba: Zimní akce k výročí Karla IV. začínají!

Výročí 700 let od narození krále a císaře Karla IV. (1316–1378) si sice připomeneme až v květnu, někde se ale začíná slavit už nyní. Portál Kudy z nudy vás zve do Prahy, Litoměřic i Špindlerova Mlýna, kde se s Otcem vlasti seznámíte důvěrněji.

Karel IV. v Karlových Varech: výstavy, prohlídky, karneval i klenoty

Karel IV. v Karlových Varech: výstavy, prohlídky, karneval i klenoty

Sedm set let od narození Karla IV. slaví město Karlovy Vary celý letošní rok. Panovník se svým dvorem nechyběl ve slavnostním průvodu při květnovém zahájení lázeňské sezony a karlovské téma se objeví i začátkem června na Karlovarském karnevalu, na který vás zve portál Kudy z nudy.

Lucemburský rok se rozjíždí – a nejen na hradech a zámcích

Lucemburský rok se rozjíždí – a nejen na hradech a zámcích

Lucemburský rok, tedy akce a programy, kterými letos Národní památkový ústav připomíná krále a císaře Karla IV. i jeho rod, dobu a stavby, které jsou s ním spojeny, se od května rozjíždí naplno. V příštích dnech a týdnech jím ožijí hrady Karlštejn, Velhartice, Lipnice, Bouzov, Křivoklát ale třeba také klášter Kladruby nebo zámek Krásné Březno.

Vydejte se po stopách šlechtických rodů - Rožmberků, Pernštejnů, Lucemburků a Valdštejnů

Vydejte se po stopách šlechtických rodů - Rožmberků, Pernštejnů, Lucemburků a Valdštejnů

Projekt Po stopách šlechtických rodů má za sebou osm úspěšných let. Portál Kudy z nudy pátral v minulosti po dějinách rodu Rožmberků, Pernštejnů, pánů z Kunštátu a Poděbrad, Lucemburků a letos přišla řada na Valdštejny. Pojďte si připomenout nejvýznamnější památky, osobnosti a události s těmito "TOP českými rody" spojené.

Karlštejn na Velikonoce otevírá své brány

Karlštejn na Velikonoce otevírá své brány

Hrad Karlštejn připravil na Velikonoce zajímavý program. Koncert duchovní a světské hudby k 660. výročí korunovace Karla IV. v Římě se uskuteční v neděli v 19.00 hodin. Otevřeno je po celé svátky v čase 9:30 - 17:00 denně, tedy i v pondělí a úterý (6. 4. a 7. 4.)

Vyrazte na Karlštejn, Konopiště a Křivoklát s 50procentní slevou

Vyrazte na Karlštejn, Konopiště a Křivoklát s 50procentní slevou

Již o víkendu 28. a 29. března 2015 zahajují tři nejnavštěvovanější středočeské památky – hrady Karlštejn a Křivoklát a zámek Konopiště – letošní hlavní turistickou sezonu. Nejenže otevírají své brány prvním jarním návštěvníkům společně, ale zároveň spouštějí nový projekt 3K, v jehož rámci nabízejí prvním víkendovým návštěvníkům na základní prohlídkové trase padesátiprocentní slevu na vstupné.

Gurmánský festival Karlštejnska nabízí právě českou klasiku

Gurmánský festival Karlštejnska nabízí právě českou klasiku

Během měsíce plného dobrého jídla i pití můžete navštívit místní pivovary i karlštejnské vinné sklepy s nezbytnými ochutnávkami obou moků. Místní restaurace si pro vás připraví nejrůznější delikatesy a chybět nebudou ani nejrůznější kulturní akce s ochutnávkami, mezi nimi například koncert Jak chutná jazz. Seznam akcí i restaurací, kde si pochutnáte na festivalových překvapeních, naleznete na webových stránkách Karlštejnska.

Na císařském hradě Karlštejně si prohlédnete skvostné orientální koberce

Na císařském hradě Karlštejně si prohlédnete skvostné orientální koberce

Přibližně osm desítek nejhodnotnějších orientálních koberců ze sbírek Národního památkového ústavu bude od 6. června vystaveno na hradě Karlštejně. V rámci obou prohlídkových okruhů i na samostatně přístupné výstavě v nových prostorách budou prezentovány skvosty různých proveniencí a stáří.

Hrad Karlštejn o víkendu zahajuje sezónu

Hrad Karlštejn o víkendu zahajuje sezónu

Hrad Karlštejn v neděli zahajuje sezónu 2014. Už 16. března 2014 se budou konat první Karlštejnské hradní slavnosti. Návštěvníci tak vůbec poprvé uvidí řemeslný trh přímo na nádvoří hradu doplněný o ukázky řemesel, středověkou hudbu skupiny Miritis a vystoupení divadelní společnosti Kejklíř.

Právě dnes uplynulo 665 let od položení základního kamene hradu Karlštejn

Právě dnes uplynulo 665 let od položení základního kamene hradu Karlštejn

Dnes je tomu přesně 665 let, kdy pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic pokládal při břehu Berounky zákládní kámen hradu Karlštejna, a to za nebývalé slávy. Stavba žádného jiného hradu prý nebyla zahájena tak slavnostně. Však byl také Karlštejn vystavěn k mimořádnému účelu – uschování korunovačních klenotů Svaté říše římské a svatých relikvií.

Hrad Karlštejn ožije kostýmy ze slavného muzikálu

Hrad Karlštejn ožije kostýmy ze slavného muzikálu

V rámci oslav 40. výročí natočení filmového muzikálu Noc na Karlštejně se na hradě Karlštejn bude od 1. května konat speciální výstava kostýmů a rekvizit z tohoto filmu. Téměř třicet kostýmů, kostýmních doplňkuů a nejrůznější rekvizity si budete moci prohlédnout v přízemí Císařského paláce v tzv. Konírně.

Po Hradní stezce do dávno minulých časů

Po Hradní stezce do dávno minulých časů

Mohutné hrady a romantické zámky, křivolaké uličky starých měst, středověké kostely i hrdé a pyšné radnice – to všechno nabízí výletní trasa Burgenstrasse, jedna z nejslavnějších evropských výletních tras. Hradní stezka, která měří téměř 1 200 km, vede ze stověžaté Prahy až do Mannheimu, spojuje řadu hradů a zámků a protíná přitom další atraktivní cestovní cíle, například historická města Cheb a Bečov nad Teplou v západních Čechách.

Výstava na hradě Karlštejn ukazuje unikátní antickou gemu

Výstava na hradě Karlštejn ukazuje unikátní antickou gemu

Speciální výstava vzácné antické gemy a drahých kamenů z karlštejnských sbírek je k vidění na hradu Karlštejn v rámci projektu Oživlé památky. Kámen s obličejem medúzy ze 3. až 4. století je vystavován poprvé. Karel IV. měl ve sbírce asi 600 gem, z nichž se ovšem dochovala pouze tato jediná.

Karlštejnský poklad se znovu představí návštěvníkům

Karlštejnský poklad se znovu představí návštěvníkům

Na Státní hrad Karlštejn se ve středu 29.2.2012 opět vrátí část tzv. Karlštejnského pokladu. Od 1.3.2012 si jej budou moci opět prohlédnout všichni návštěvníci v rámci I. prohlídkového okruhu. Karlštejnský poklad, který čítá na 40 cenných exponátů z období 14. – 19. století, spolu s kopiemi české Svatováclavské koruny a koruny císařů Svaté říše římské, bude instalován v posledních dvou místnostech I. prohlídkové trasy a přístupný denně kromě pondělí dle otevírací doby hradu. V červenci a srpnu dokonce 7 dní v týdnu. Karlštejn návštěvníkům nabízí tři prohlídkové trasy. Součástí II. návštěvního okruhu je proslulá Kaple sv. Kříže, místo uložení nejprve říšských a následně také českých korunovačních klenotů.

Karlštejn otevřel druhý návštěvní okruh už v květnu

Karlštejn otevřel druhý návštěvní okruh už v květnu

"Hrad Karlštejn otevřel o měsíc dříve druhý návštěvní okruh. Kapli svatého Kříže tak mohou návštěvníci navštěvovat už v květnu, v minulosti to bylo možné od června. Hrad poprvé v historii nabízí i třetí prohlídkovou trasu, snaží se do svých bran nalákat více návštěvníků. Otevírací doba je v letošní sezoně navíc o hodinu prodloužená. V květnu začínají poslední prohlídky ještě v 18:00, Karlštejn tak zůstává otevřený až do 19:00. Další novinkou Karlštejna je také jiná prázdninová otevírací doba. Hrad se neuzavře, jak bývalo dříve zvykem, během pondělků. Zpestřením budou sobotní jazzové večery, stálicí jsou pak noční a večerní prohlídky. "

Turistický okruh Karlštejnské šachy

Turistický okruh Karlštejnské šachy

Karlštejn, Střední Čechy
Muzeum betlémů Karlštejn

Muzeum betlémů Karlštejn

Karlštejn, Střední Čechy
Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Karlštejn, Střední Čechy
Z Prahy na Karlštejn na kole

Z Prahy na Karlštejn na kole

Karlštejn, Střední Čechy

Ubytování a restaurace

Ochutnejte Karlštejnskou medovinu

Ochutnejte Karlštejnskou medovinu

Karlštejn, Střední Čechy
Taverna U Ezopa v Karlštejně

Taverna U Ezopa v Karlštejně

Karlštejn, Střední Čechy
Restaurace v Romantickém Hotelu Mlýn

Restaurace v Romantickém Hotelu Mlýn

Karlštejn, Střední Čechy
Minipivovar Bobr v Zadní Třebani

Minipivovar Bobr v Zadní Třebani

Zadní Třebaň, Střední Čechy