Úvod > Česká nej > Historické > Hrad Karlštejn – nedobytné reprezentační sídlo císaře Karla IV.
Historické

Hrad Karlštejn – nedobytné reprezentační sídlo císaře Karla IV.

Nedobytné reprezentační sídlo císaře Karla IV., kam prý neměly přístup ženy, aby tu panovníka nic nerušilo ve státnických či teologických úvahách, bylo založeno jako sejf pro korunovační klenoty, svaté ostatky a státní písemnosti.
Hrad Karlštejn založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Jedná se o mohutný kamenný gotický hrad, který stojí na vápencové skalní ostrožně (316 m n. m.) nad stejnojmennou obcí a skládá se z několika samostatně opevněných částí. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Poklady byly uloženy v kapli sv. Kříže, v jednom z nejcennějších dochovaných evropských gotických interiérů. Dnešní romantická podoba hradu je výsledkem přestavby J. Mockera z konce 19. století.

Karlštejn má čtyři hlavní části: Předhradí se vstupní branou, Purkrabství se Studniční věží a vnitřní hrad, jenž uzavíral císařský hradní palác s mariánským kostelem, a konečně vlastní vnitřek, kde byla uložena nejdůležitější sakrální stavba, kapei sv. Kříž. Samotná kaple byla vysvěcena v roce 1357, přístup do ní měl jen samotný císař a nevyšší duchovní a světští hodnostáři. Karlova soukromou modlitebnou pak byla především kaple sv. Kateřiny v karlštejnském kapitulním kostele Panny Marie. Na hradě byla uchována také říšská koruna Karla Velikého a kopí sv. Longina, také některé důležité státní dokumenty.
 

Zajímavosti královského hradu

Císařský palác sloužil v době Karla IV. a Václava IV. jako obydlí panovníka a jeho dvora. V prvním patře se nacházejí místnosti sloužící panovníkovu dvoru. Druhé patro obýval panovník. Nachází se zde Karlova ložnice a reprezentační prostory jako sál předků (Lucemburský sál) či audienční síň – nejlépe dochovaný interiér paláce s dřevěným kazetovým obložením. Z ložnice vede točité schodiště do prostor obývaných královnou a jejími dámami (fraucimorem).

Menší z věží vnitřního hradu, Mariánská věž, je spojena můstkem s císařským palácem. Ve 2. patře se nachází kostel Panny Marie se sakristií. V kostele se zachovaly cenné nástěnné malby s biblickými výjevy a tzv. ostatkovými scénami, v nichž Karel IV. přijímá a ukládá ostatky svatých. Autorem maleb je pravděpodobně Mikuláš Wurmser ze Štrasburku. V kostele se dodnes slouží bohoslužby v den výročí úmrtí Karla IV. (29. listopad). Ke kostelu pak přiléhá kaple sv. Kateřiny, která sloužila jako soukromá oratoř císaře. Stěny kaple jsou obloženy polodrahokamy, nad vchodem se nachází dvojportrét Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické.

V prvním patře se nacházejí pokladnice a klenotnice, kde jsou dnes vystaveny předměty náležející ke karlštejnskému pokladu. V klenotnici je vystavena kopie Svatováclavské koruny. Prostory v přízemí věže, označované jako Červenka, sloužily v minulosti mimo jiné i jako hradní vězení.

Hradní studna je hluboká asi 80 metrů. Nemá vlastní pramen, voda se přiváděla štolou z Budňanského potoka, tekoucího pod hradem. Zařízení na vytahování a spouštění okovu tvoří kolo, v němž šlapali lidé a uváděli je do pohybu.
 

Zajímavosti o Karštejně aneb víte, že...

 • Za vlády Václava IV. došlo roku 1386 k tragédii, kdy byla na Karlštejně usmrcena Václavova první manželka královna Johanka Bavorskásmrtelně ji pokousal jeden z králových psů a královna vykrvácela.
 • V době husitských válek husité neúspěšně obléhali Karlštejn od 20. 5. do 8. listopadu 1422. Hrad byl v rukou příznivců Zikmunda Lucemburského a tvořil opěrný bod katolíků. Husité se snažili hrad dobýt dobovým "bombardováním" – na hrad vypálili 9 032 velkých kamenů, asi 1 882 sudů s fekáliemi (posbíraných z pražských žump) a 22 soudků s ohněm. Mimo to husité na hrad posílali zkažené maso a další odpad. Posádka hradu chránila střechy a dřevěná patra před zničením pokládáním proutí, které se ještě prokládalo kůžemi. Husité se neštítili ani otrávit vodu v potoce, ze kterého hrad čerpal vodu. Ani to jim však nepomohlo a hrad dobyt nebyl.
 • Roku 1648 byl hrad dočasně obsazen švédskými vojáky, kteří královský palác vyplenili a hrad zpustošili.
 • Na konci 17. století se dostal do majetku českých královen a císařoven. V roce 1755 jej Marie Terezie darovala nově založenému Ústavu šlechtičen v Praze.
 • V roce 1812 navštívil hrad císař František I., který vzápětí věnoval peníze na jeho opravu.
 • V roce 1886 zahájil architekt Josef Mocker přestavbu v duchu tzv. purismu, která měla hradu navrátit původní gotickou podobu.
 • Od roku 1918 je hrad ve vlastnictví státu a je zpřístupněn veřejnosti.
 • Teprve v roce 1962 byl vyhlášen národní kulturní památkou.
 • Zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. stol., soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže (největší na světě) je největší portrétní galerií českých panovníků.
 • Hrad se zdvíhá stupňovitě do několika pater, což má symbolizovat jeruzalémskou Svatou horu s chrámem na vrcholu.
 • Ženy měly na Karlštejn přístup. Legenda vychází z tohom že Karel IV. vydal příkaz, že "ženám je zakázáno pobývati, lehati a spáti" nejenom v kapli, ale v celé karlštejnské největší věži. Teprve mnohem později Jaroslav Vrchlický v 19. století "zakázal" vstup něžnému pohlaví na celý hrad tak, jak to známe z legendárního snímku Noc na Karlštejně.
 • Zdi ve druhém patře Mariánské věže hradního kostela Nanebevzetí Panny Marie pokrývají výjevy z konce světa.
 • Skála pod hradem je z devonských zlíchovských vápenců, petrograficky vápenců biomikritových, v nichž jsou hojné černé čočky rohovců, jiskřící při úderu kladivem. Jsou tvořeny tvrdým křemenem.
Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže patří k místům, které ohromují svou krásou, ale i zvláštní vnitřní silou. Silný dojem vyvolávala i v českém králi a římském císaři Karlu IV., který ji nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty.

Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty

Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty

Hrad Karlštejn, gotický skvost na jihozápad od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby zde uchoval vzácné korunovační klenoty. Na hradě Karlštejn můžete prozkoumat nejen české korunovační klenoty a sbírku svatých relikvií, ale také prožít svůj Den na Karlštejně.

Vydejte se po stopách šlechtických rodů – Rožmberků, Pernštejnů, Lucemburků, Valdštejnů a dalších

Vydejte se po stopách šlechtických rodů – Rožmberků, Pernštejnů, Lucemburků, Valdštejnů a dalších

Portál Kudy z nudy pátral v minulosti po dějinách rodu Rožmberků, Pernštejnů, pánů z Kunštátu a Poděbrad, Lucemburků, Valdštejnů a dalších rodů zapsaných v naší historii. Pojďte si připomenout nejvýznamnější památky, osobnosti i události. Vydejte se s námi na výlety po stopách šlechtických rodů.

Hrad Karlštejn zůstává přes zimu otevřený

Hrad Karlštejn zůstává přes zimu otevřený

Zatímco v minulosti byl hrad Karlštejn v lednu zavřený, letos prožívá nekonečnou sezónu. Od 9. ledna do 28. února 2023 je otevřen vždy v pátek, sobotu a neděli. Brány hradu jsou pro milovníky památek dokořán od 10:00 do 15:00 hodin.

Hrad Karlštejn zve k návštěvě mezi svátky, na Silvestra i v lednu

Hrad Karlštejn zve k návštěvě mezi svátky, na Silvestra i v lednu

Mezi svátky můžete navštívit třeba hrad Karlštejn. Ten je otevřený od 26. do prosince 2022 denně a poté od 1. do 8. ledna 2023 od úterý do neděle. V dalších lednových dnech pak v pátek a o víkendu od 10:00 do 15:00 hodin.

Na zlatou neděli se bude konat Karlštejnský advent

Na zlatou neděli se bude konat Karlštejnský advent

V neděli 22. prosince 2019 vypukne pod hradem Karlštejnem oblíbená akce s názvem Karlštejnský advent 2019. Bohatý program na počest královny a císařovny Elišky se koná na náměstí v podhradí, těšit se můžete na vystoupení tanečních, pěveckých a hudebních souborů. Dále bude otevřen hrad Karlštejn k běžným prohlídkám, stejně jako Muzeum betlémů.

Na hrady a zámky po celý rok: 20 památek, kde to žije i na podzim a v zimě

Na hrady a zámky po celý rok: 20 památek, kde to žije i na podzim a v zimě

Kdekdo ještě pamatuje časy, kdy koncem října hrady a zámky zabouchly dveře a další návštěvníci se dovnitř podívali až na jaře. Všechno už je jinak a řada míst už má otevřeno celý rok, případně nabízí speciální prohlídky anebo zkrácené zimní trasy. Pojďte si s portálem Kudy z nudy užít krásný podzim i romantickou zimu v hradních a zámeckých interiérech.

Brány hradu Karlštejna jsou stále otevřeny návštěvníkům

Brány hradu Karlštejna jsou stále otevřeny návštěvníkům

Hrad Karlštejn byl založený v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Hrad můžete navštívit i během nadcházejícího podzimu – první prohlídkový okruh Císařská rezidence Karla IV. je otevřen celoročně, výběrový okruh Karlštejnské hradní kaple bude přístupný až do konce října.

Berounskem a Křivoklátskem po stopách Karla IV. na kole

Berounskem a Křivoklátskem po stopách Karla IV. na kole

S osobností českého krále a římského císaře Karla IV., jedné z nejvýznamnějších osobností národních dějin, je spojena řada mýtů a legend, které určitě všichni znáte – zákaz vstupu žen na Karlštejn, jeho uvěznění na Křivoklátě nebo pověst o hradu Karlík, který byl podle nejslavnějšího fabulátora českých dějin Hájka z Libočan, vystavěn pro české královny. Tuto hypotézu později Jaroslav Vrchlický zakomponoval do své hry Noc na Karlštejně. Naše trasa vhodná pro statné cyklisty vede právě těmito místy, kde odhalíte, jak to bylo doopravdy.

Voskové muzeum na Karlštejně

Voskové muzeum na Karlštejně

Už přes deset let se hrad Karlštejn těší vybrané společnosti významných osobností dávné i nedávné historie. Právě tak dlouho totiž existuje muzeum voskových figurín, které zde bylo založeno. Součástí muzea voskových figurín je také kaleidoskopické kino.

Ochutnejte Karlštejnskou medovinu

Ochutnejte Karlštejnskou medovinu

Ochutnávka regionálního produktu – Karlštejnské medoviny, která je pro vás připravena zcela zdarma.

Z Prahy na Karlštejn na kole

Z Prahy na Karlštejn na kole

Chcete spojit sport s kulturním zážitkem? Přidejte se k nám a podnikněte jednodenní cyklovýlet z Prahy na Karlštejn. S průvodcem nebo samostatně na koleči tandemu po trase dlouhé 32 km. Jezdíme každý den mimo pondělí v období duben-říjen.

Hrad Karlštejn z ptačí perspektivy

Hrad Karlštejn z ptačí perspektivy

Let vrtulníkem nad Karlštejnem si můžete vychutnat s profesionály. Během letu uvidíte nejen samotný hrad ve svém půdorysu ale i golfový areál, lomy Velká a Malá Amerika. A můžete si zaletět se podívat na hrady Točník, Žebrák, Křivoklát nebo zámek Hořovice. Místo vzletu je louka u mostu přes řeku Berounku na Karlštejně.

Prahou a okolím za přestavbami Josefa Mockera

Prahou a okolím za přestavbami Josefa Mockera

Josef Mocker (22. listopadu 1835 Cítoliby – 16. ledna 1899 Praha) byl český architekt a restaurátor řady českých i zahraničních památek. Byl u dostavby katedrály sv. Víta na Pražském hradě, u obnovy Karlštejna, Konopiště, Křivoklátu i chrámu sv. Štěpána ve Vídni. Jenže měly takové štěstí i památky, kterých se ujal?

Pět královských kaplí: na hradech, nad Královskou studánkou i hrobka švédských králů

Pět královských kaplí: na hradech, nad Královskou studánkou i hrobka švédských králů

Pojďte se s portálem Kudy z nudy vypravit do kaplí, které provázejí téměř pohádkové příběhy o dávných panovnících. Najdete je leckde: v lesích, na prastarých hradech i v tak zastrčených koutech Česka, že je bez nápovědy jen těžko objevíte. Všechny jsou ale spojené s osudy vládnoucích i sesazených králů – a dokonce nejen českých.

Nejnavštěvovanější turistické cíle v kategorii Hrady a zámky

Nejnavštěvovanější turistické cíle v kategorii Hrady a zámky

Které hrady a zámky loni přilákaly nejvíc návštěvníků? Prvenství v této kategorii a zároveň titul nejnavštěvovanějšího místa České republiky patří již tradičně Pražskému hradu, sídlu českých panovníků a od roku 1918 také prezidentů. Rozsáhlý areál, společně s historickým centrem města je zapsaný v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na dalších místech se umístil hrad Špilberk, zámek Lednice a Český Krumlov.

Karel IV., rytíř i zbožný sběratel ostatků, se narodil před 707 lety

Karel IV., rytíř i zbožný sběratel ostatků, se narodil před 707 lety

Karel IV. Lucemburský patří bezesporu k nejdůležitějším osobnostem české i evropské historie. Jedenáctý český král a římský císař se narodil 14. května 1316 v Praze. Nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny byl pokřtěn jménem Václav. To až jeho kmotr, francouzský král Karel, dal českému králi při biřmování nové jméno, které pak Karel IV. používal po celý život.

Výstavu pokladu na Karlštejně doplnily šaty císařského dvora

Výstavu pokladu na Karlštejně doplnily šaty císařského dvora

Na hradě Karlštejn máte letos jedinečnou příležitost zapojit se do oslav Karla IV. Od středy 3. srpna se mohou návštěvníci výstavy Karlštejnského pokladu kochat ceremoniálními oděvy Karla IV., Elišky Pomořanské, Václava IV. a Jana Očka z Vlašimi.

Po Hradní stezce do dávno minulých časů

Po Hradní stezce do dávno minulých časů

Mohutné hrady a romantické zámky, křivolaké uličky starých měst, středověké kostely i hrdé a pyšné radnice – to všechno nabízí výletní trasa Burgenstrasse, jedna z nejslavnějších evropských výletních tras. Hradní stezka, která měří téměř 1 200 km, vede ze stověžaté Prahy až do Mannheimu, spojuje řadu hradů a zámků a protíná přitom další atraktivní cestovní cíle, například historická města Cheb a Bečov nad Teplou v západních Čechách.

Největší loutkový betlém v Česku – Karlštejnský královský betlém

Muzeum betlémů Karlštejn ukrývá raritní betlém – na půdě si můžete prohlédnout loutkový Královský betlém. Mechanický betlém ukazuje 46 historických postav v dobovém odění. Poznáte zde např. Karla IV., Mistra Theodorika. Rudolfa II. nebo T. G. Masryka. Úchvatná je také scéna s rytířským soubojem.
Karlštejn, Středočeský kraj

Advent na Karlštejně

Vánoční atmosféru a tradice připomene adventní výzdoba Císařského paláce v rámci běžných prohlídek základního okruhu Císařská rezidence Karla IV. v termínu 1. 12. – 17. 12. 2023 vždy pátek – neděle.
Karlštejn, Středočeský kraj

Advent na Karlštejně

Vánoční atmosféru a tradice připomene adventní výzdoba Císařského paláce v rámci běžných prohlídek základního okruhu Císařská rezidence Karla IV. v termínu 1. 12. – 17. 12. 2023 vždy pátek – neděle.
Karlštejn, Středočeský kraj

4 Tenoři – 251. koncert

Exkluzivní spojení čtyř výjimečných sólistů v muzikálové formaci 4 Tenoři.
Karlštejn, Středočeský kraj

Zimní prohlídky hradu Karlštejn

Hrad Karlštejn je otevřený i v zimní sezóně. V listopadu, lednu a únoru je otevřeno od pátku do neděle, vždy od 10:00 so 15:00 hodin. Navštívit můžete první prohlídkový okruh.
Karlštejn, Středočeský kraj

Zimní prohlídky hradu Karlštejn

Hrad Karlštejn je otevřený i v zimní sezóně. V listopadu, lednu a únoru je otevřeno od pátku do neděle, vždy od 10:00 so 15:00 hodin. Navštívit můžete první prohlídkový okruh.
Karlštejn, Středočeský kraj

Zimní prohlídky hradu Karlštejn

Hrad Karlštejn je otevřený i v zimní sezóně. V listopadu, lednu a únoru je otevřeno od pátku do neděle, vždy od 10:00 so 15:00 hodin. Navštívit můžete první prohlídkový okruh.
Karlštejn, Středočeský kraj

Zimní prohlídky hradu Karlštejn

Hrad Karlštejn je otevřený i v zimní sezóně. V listopadu, lednu a únoru je otevřeno od pátku do neděle, vždy od 10:00 so 15:00 hodin. Navštívit můžete první prohlídkový okruh.
Karlštejn, Středočeský kraj

Turistický okruh Karlštejnské šachy

Nejzajímavější místa Karlštejnska propojuje turistický okruh Karlštejnské šachy, který je nejdelší obdobnou cestou v České republice. Okruh je označen zajímavou kuriozitou, a to největšími šachy na světě.
Karlštejn, Středočeský kraj

Muzeum betlémů Karlštejn

V Muzeu betlémů v Karlštejně můžete prožít pravou vánoční atmosféru s českými historickými betlémy.
Karlštejn, Středočeský kraj

Husova cesta – dálková pěší poutní stezka

Husova cesta je poutní stezka z Prahy do Kostnice o celkové délce 800 km. Trasa začíná v Praze, pokračuje přes hrad Krakovec, dále prochází venkovskou krajinou západních Čech až na česko-německou hranici. Od prvního německého města Bärnau pak stezka pokračuje přes Norimberk a Ulm až do Kostnice.
Karlštejn, Středočeský kraj

Z Prahy na Karlštejn na kole

Chcete spojit sport s kulturním zážitkem? Přidejte se k nám a podnikněte jednodenní cyklovýlet z Prahy na Karlštejn. S průvodcem nebo samostatně na koleči tandemu po trase dlouhé 32 km. Jezdíme každý den mimo pondělí v období duben-říjen.
Karlštejn, Středočeský kraj

Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty

Hrad Karlštejn, gotický skvost na jihozápad od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby zde uchoval vzácné korunovační klenoty. Na hradě Karlštejn můžete prozkoumat nejen české korunovační klenoty a sbírku svatých relikvií, ale také prožít svůj Den na Karlštejně.
Karlštejn, Středočeský kraj

Cyklotrasa A1 – z Prahy na Karlštejn podél Berounky

Oblíbená trasa vede přímo z centra Prahy podél levého břehu Vltavy do Lahovic a následně okolo Berounky do Radotína, Černošic, Dobřichovic, Hlásné Třebáně a na Karlštejn. Nenáročná veskrze rovinatá trasa je vhodná pro cyklisty, a když je dostatek sněhu, lze se tudy projet i na běžkách.
Karlštejn, Středočeský kraj

Dům hodin na Karlštejně

Ojedinělá procházka časem, zachycující vývoj hodinářského umění od 16. století až do novověku, od renesance po secesi. Muzeum se pyšní největší výstavou hodin v České republice. Z některých přístrojů jukají kukačky, na jiných se nad ciferníkem procházejí loutky.
Karlštejn, Středočeský kraj

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže patří k místům, které ohromují svou krásou, ale i zvláštní vnitřní silou. Silný dojem vyvolávala i v českém králi a římském císaři Karlu IV., který ji nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty.
Karlštejn, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace

Vinařská oblast Čechy

Víno je u nás doménou hlavně na jižní Moravě, ale prozkoumat vinařské Čechy, česká vína a vše, co se kolem nich točí, stojí za to. A přišli na to i samotní vinaři, kteří se ochotně otevírají zájemcům o vinařkou turistiku. Vinařství v Čechám má nejen rostoucí kvalitu, ale i mnohosetletou tradici.
Karlštejn, Středočeský kraj

Ochutnejte Karlštejnskou medovinu

Ochutnávka regionálního produktu – Karlštejnské medoviny, která je pro vás připravena zcela zdarma.
Karlštejn, Středočeský kraj

Bistro Karlštejn 34

Kuchyně bistra je založena na poctivě odvedené nápadité moderní i mezinárodní gastronomii. Sází na kvalitní a pokud možno lokální suroviny. Navíc pro své hosty bistro připravuje velice pestrý kulturní program.
Karlštejn, Středočeský kraj

1. Karlštejnský mikropivovar

Ochutnejte pravé karlštejnské pivo Karlíček, přímo pod hradem Karlštejnem!
Karlštejn, Středočeský kraj

Restaurace a penzion U Adama

Restauraci a penzion u Adama najdete na pěší zóně kousek od hradu Karlštejn.
Karlštejn, Středočeský kraj

Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně

Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně navazuje na tradici karlštejnského vinařství datovaného od roku 1348, kdy Beneš Krabice z Weitmile ve své kronice poprvé zmiňuje Karlův záměr zřídit vinice na svazích pod budoucím hradem.
Karlštejn, Středočeský kraj

Taverna U Ezopa v Karlštejně

Taverna U Ezopa je moderní restaurace, kde si na své přijdou milovníci klasické italské pizzy, ale i různých typů burgrů dle speciálních receptur. Restaurace se nachází pod středověkým hradem Karlštejn pouhých 25 kilometrů od Prahy a dosažitelná je pohodlně vlakem z Hlavního nádraží za 30 minut.
Karlštejn, Středočeský kraj

Romantický hotel Mlýn Karlštejn

Dopřejte si podzimní odpočinek se zvýhodněným relaxačním balíčkem a přijďte si vychutnat romantickou večeři u zapáleného krbu s výhledem na řeku Berounku.
Karlštejn, Středočeský kraj