Naše město 1991–2021

Vyberte svůj tip v anketě Naše město 1991–2021!

Jedná se o architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory staveb realizované v posledních třiceti letech ve prospěch života obyvatel a návštěvníků českých a moravských měst.
Nejlépe hodnocené projekty a jejich iniciátoři, investoři a realizátoři budou dekorováni Cenou Opera Civitatem 2021 z rukou hejtmanů a podle účelu projektu z rukou jednotlivých ministrů odpovídajících rezortů. Předseda vlády ČR udělí absolutními vítězi cenu Grand Prix Opera Civitatem 2021.

Projekt je pořádán Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu a společností Czech Architecture Week ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.
Dolní Břežany

Dolní Břežany

Obec Dolní Břežany – za výstavbu sportovní haly, součásti areálu základní školy s důrazem na architektonické hledisko při vzniku nových staveb v obci.


Více informací..

Naše město 1991–2021

220 hlasů


Třinec

Třinec

Statutární město Třinec – za výstavbu integrovaného výjezdového centra Třinec pro integrované záchranné složky města a Moravskoslezského kraje.


Více informací..

Naše město 1991–2021

66 hlasů


Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem – za podporu při výstavbě Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně přispívající k regeneraci a revitalizaci centra města.


Více informací..

Naše město 1991–2021

413 hlasů


Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou

Město Hluboká nad Vltavou – za projekt Vltavská cyklostezka, který efektivně propojuje a zatraktivňuje přilehlé mikroregiony.


Více informací..

Naše město 1991–2021

100 hlasů


Olomouc

Olomouc

Statutární město Olomouc – Arcidiecéznímu muzeu Olomouc za rekonstrukci současné a nové expozice evropského významu v rámci rozšíření výstavních a studijních ploch muzea.


Více informací..

Naše město 1991–2021

565 hlasů


Cheb

Cheb

Město Cheb – za dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví a jeho dalšího obohacování.


Více informací..

Naše město 1991–2021

1318 hlasů


Brno

Brno

Statutární město Brno – za úspěšnou revitalizaci kapucínských teras a vytvoření klidného environmentálního prostředí pro občany města.


Více informací..

Naše město 1991–2021

93 hlasů


Fulnek

Fulnek

Město Fulnek – za obsáhlou regeneraci městského jádra a přilehlého okolí sloužící k zkvalitnění života občanů.


Více informací..

Naše město 1991–2021

191 hlasů


Ostrava

Ostrava

Statutární město Ostrava – za zásadní restrukturalizaci hospodářské základny ve městě po roce 1990 výrazně měnící tvář, hospodářský a kulturně společenský život v Ostravě.


Více informací..

Naše město 1991–2021

99 hlasů


Semily

Semily

Město Semily – za přestavbu výrobního objektu Vista na Městský úřad Semily.


Více informací..

Naše město 1991–2021

129 hlasů


Domažlice

Domažlice

Město Domažlice – za rekonstrukci Hvozdu, jižního a západního křídla domažlického pivovaru a jeho přeměnu v nové Kulturní centrum – Pivovar Domažlice.


Více informací..

Naše město 1991–2021

1635 hlasů


Praha

Praha

Hlavní město Praha – za podporu výstavby a revitalizace budov, vnitřních i veřejných prostorů Kampusu Dejvice, Praha 6.


Více informací..

Naše město 1991–2021

108 hlasů


Kunovice

Kunovice

Město Kunovice – za dlouhodobé zvyšování kvality života občanům města včetně záchrany a obnovy kulturního dědictví.


Více informací..

Naše město 1991–2021

126 hlasů


Lanškroun

Lanškroun

Město Lanškroun – za soubor veřejných staveb sloužících kultuře a společenskému životu města postavených v posledních 30 letech.


Více informací..

Naše město 1991–2021

134 hlasů


Plzeň

Plzeň

Statutární město Plzeň – za vybudování komplexního onkologického centra s přihlédnutím k výstavbě zdravotnických objektů sloužících občanům města Plzeň a západních Čech.


Více informací..

Naše město 1991–2021

288 hlasů


Kadaň

Kadaň

Město Kadaň – za velkoryse řešené veřejné prostory nábřeží Maxipsa Fíka se společenským přesahem ku prospěchu občanů a návštěvníků města.


Více informací..

Naše město 1991–2021

99 hlasů


Karlovy Vary

Karlovy Vary

Město Karlovy Vary – za účelové vynaložení státních prostředků k rozsáhlé revitalizaci areálu hotelu Thermal, rozšiřující podmínky pro kulturní, turistickou činnost a lázeňskou péči ve světových lázních Karlovy Vary.


Více informací..

Naše město 1991–2021

116 hlasů


Nové Strašecí

Nové Strašecí

Město Nové Strašecí – za podporu a pomoc při budování Domova seniorů Nové Strašecí jako kontaktního centra pro seniory a zdravotně postižené.


Více informací..

Naše město 1991–2021

270 hlasů


Hradec Králové

Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové – za ohleduplnou komplexní revitalizaci významných staveb pro budoucí rozvoj města Hradec Králové – salonu architektury.


Více informací..

Naše město 1991–2021

188 hlasů