Cena Patria Nostra 2020

V letošním roce připravila společnost Czech Architecture Week ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Kanceláří prezidenta republiky projekt „Náš venkov 1990–2020“, který se uskuteční pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana a předsedy vlády ČR Andreje Babiše. Záštitu nad projektem převzaly i významné instituce veřejného, společenského a kulturního života – Arcibiskupství pražské, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo zemědělství ČR a hejtmani jednotlivých krajů.
Během slavnostního večera budou uděleny prestižní ceny PATRIA NOSTRA a Cena Jože Plečnika. Cena Patria Nostra je udělována za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova ČR, uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků jednotlivých krajů, realizované v průběhu let 1990– 2020. Součástmi hodnocení jsou nově vybudovaná společenská, sociální, kulturní a sportovní zařízení, sakrální stavby, stavby občanské vybavenosti, stavby sloužící k obnově a ochraně kulturní krajiny či přírodního a životního prostředí současného venkova.
Hrad Vitštejn

Hrad Vitštejn

Hrad Vidštejn pochází z poloviny 13. století a spolu se zámkem byl od 50. let značně devastován. Jako zázrakem nedošlo v 80. letech k jeho demolici a dnes je díky soukromému majiteli restaurován a spolu se svým podhradím revitalizovaným zásluhou města Skalná postupně navracen do své krásy.


Více informací..

Karlovarský kraj

85 hlasů


Včelí svět Hulice

Včelí svět Hulice

Včelí svět Hulice, včelařské interaktivní muzeum vzniklo v roce 2012 citlivou rekonstrukcí bývalé obecné školy postavené v roce 1901. Oživujícím motivem domu je vložení vnitřní dvorany, která navazuje na hlavní vstup a odkrývá téměř celý prostor muzea a vytváří jeden plynoucí prostor. Proměna na unikátní expozici, která představuje atraktivní život včelstev přináší neopakovatelné zážitky a zároveň propaguje ochranu včelstev, která jsou nezbytnou součástí přírodního koloběhu.


Více informací..

Středočeský kraj

88 hlasů


Výrobní hala v Polničce

Výrobní hala v Polničce

Novostavba výrobní haly firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v Polničce slouží pro výrobu a servis forem na vstřikování plastů a administrativní část pro přípravu konstrukčních návrhů forem. Je umístěna na mírném návrší v členité obci Polnička proti obytné zástavbě ve středu obce na protějším svahu. Průmyslová stavba výrobního objektu, tak vítaný a potřebný vklad pro rozvoj našeho venkova, respektuje krajinu a svým umístěním a provedením citlivě reaguje na okolí obce.


Více informací..

Ministerstvo průmyslu a obchodu

87 hlasů


Most Pňovany - Bezdružice

Most Pňovany - Bezdružice

Rekonstrukce mostu Pňovany - Bezdružice přes údolí Mže u Nového Dvora nahradila stávající ocelovou nýtovanou konstrukci z let 1900-01. Výměna konstrukce byla provedena unikátní technologií výměny mostních polí, kdy konstrukce se otáčela kolem své podélné osy. Součástí stavby je lávka pro cyklisty, která lemuje dolní zakřivený pás a odděluje pěší a cyklisty od provozované koleje. Na lávku navazuje cyklostezka.


Více informací..

Plzeňský kraj

88 hlasů


Centrum tradičních řemesel statek Bernard v Královském Poříčí

Centrum tradičních řemesel statek Bernard v Královském Poříčí

Dřívější statek byl zajímavě vybudován roku 1922 v tradičním chebském stylu hrázděných staveb v sousedství zrušeného dolu Bernard. Obec ho získala do vlastnictví se záměrem jeho rekonstrukce, která jej v letech 2005 - 2006 proměnila k nepoznání ve významnou vyhledávanou regionální pamětihodnost a centrum tradičních řemesel, které návštěvníkům nabízí živé ukázky řemeslého umění.


Více informací..

Ministerstvo pro místní rozvoj

87 hlasů


Křížová cesta v obci  Hať u Hlučína

Křížová cesta v obci Hať u Hlučína

Novou křížovou cestu u kostela sv. Matouše mohou nejen věřící obdivovat v obci Hať u Hlučína. U barokního farního kostel sv. Matouše z roku 1731 vznikla symbolická pouť, která nás provází čtrnácti zastaveními, znázorňujícími události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Autor reliéfů jednotlivých zastavení nejdříve vytvořil sádrový model podle návrhu, poté odlil lukoprénovou formu a do ní byl nalit speciální beton. Jednotlivá díla vytvářejí kruh. A altánek s posezením je v jeho středu. Nový pietní areál je místem pro rozjímání nejen pro věřící.


Více informací..

Moravskoslezský kraj

86 hlasů


Mateřská škola v Sedlejově

Mateřská škola v Sedlejově

Nová mateřská škola v Sedlejově se nachází na návsi obce. Z herny a jídelny je výstup na zastřešenou terasu a dále do zahrady. Velkým oknem vidí děti na náves, rybník i přicházející rodiče či prarodiče. Kontakt s přírodou a funkční, nízkonákladový a technicky vyspělý prostor jsou cennou devizou nové stavby.


Více informací..

Kraj Vysočina

88 hlasů


Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově byl vystavěn v letech 1723 – 1733. Zajímavým je jeho půdorys ve tvaru kříže. Vyhořel v závěru druhé světové války po dělostřeleckém zásahu Rudé armády. Od roku 1992, kdy byl zapsán na seznam kulturních památek byl postupně obnovován, opatřen unikátní skleněnou střechou a vrácením původního barokního průčení a barokních bání, v nichž v roce 2018 se opět rozezněly zvony.


Více informací..

Královéhradecký kraj

95 hlasů


Tančírna v Račím údolí

Tančírna v Račím údolí

Tančírna v Račím údolí je unikátní secesní dřevěná stavba postavená v letech 1906 - 1907 v romantickém Račím údolí nedaleko Javorníka v Rychlebských horách. Na pokraji zkázy se podařilo obci Bernartice během let 2014 a 2015 obnovit tančírnu v původní kráse a dnes slouží k pořádání četných kulturních akcí a je v ní umístěno také infocentrum, kavárna a expozice o historii Rychlebských hor.


Více informací..

Ministerstvo kultury

162 hlasů


Kostel sv. Václava v Sazovicích

Kostel sv. Václava v Sazovicích

Kostel sv. Václava v Sazovicích vybral prestižní časopis Azure mezi deset nejlepších staveb roku 2017. Autor projektu sazovický kostel navrhnul tak, aby svým tvarem odkazoval na půdorys původní svatováclavské svatyně. Půlmetrové zdi rotundy se zužují do několika centimetrů a sbíhají do jednoho bodu jako papírový svitek. Odrážené světlo proniká přes zářezy ve stěnách do jednoduchého a čistého interiéru po měkkých křivkách. Kostel, který místní tak dlouho postrádali se stal srdcem obce. Objekt slouží hlavně duchovním účelům, ale ve spodní části suterénu má sál s celým zázemím, který je využíván k různým besedám a kulturním akcím obce.


Více informací..

Zlínský kraj

91 hlasů


Větrný mlýn v Kuželově

Větrný mlýn v Kuželově

Sanací a rekonstrukcí větrného mlýna v Kuželově byl výrazně zlepšen technický stav této národní kulturní památky památky, která je velmi ceněným unikátem jako jeden z mála dochovaných větrných mlýnů tzv. holandského typu v České republice. Sanace a rekonstrukce představovala „sešití“ thlin obvodového zdiva, opravy vnitřních vápenných omítek a byla doprovázena také obnovou tesařských prvků mlýna, včetně hlavní hřídele a čtyř lopat. A také novou šindelovou střechu. Renovovaný skvost s expozici mlynářství a života na Horňácku vítá nové návštěvy.


Více informací..

Jihomoravský kraj

90 hlasů


Sluňákov

Sluňákov

Sluňákov nazvaný podle celistvých křemenců – sluňáků je centrum environmentální výchovy. Samotná budova centra, nízkoenergetický dům v Horce nad Moravou, je vystavěna z dřeva, betonu, skla, kamene a nepálených cihel. Využívá principů solární architektury, velké tloušťky izolací a větrání s rekuperací tepla. Za domem se nachází zásobník na dešťovou vodu, která je používána jako užitková v rámci provozu. Sluňákov nabízí všem typům školských zařízení denní či vícedenní pobytové programy a pro širokou veřejnost samostatné tematické akce jako například Dny Země, soutěže a kampaně.


Více informací..

Olomoucký kraj

86 hlasů


Obecní úřad Nové Sedlo

Obecní úřad Nové Sedlo

Rekonstrukci fary na sídlo obecního úřadu se rozhodla provést obec Nové Sedlo. Dokončením celkové rekonstrukce v roce 2015 se podařilo nejen zachránit cennou památku, ale obecní úřad získal v budově bývalé fary navíc prostory pro podatelnu, zázemí pro starostu a účetní a reprezentativní zasedací místnosti, kde se pravidelně konají zasedání zastupitelstva a vítání občánků. Pro potřeby římsko-katolické církve byly také vybudovány potřebné prostory.


Více informací..

Ústecký kraj

86 hlasů


Kristiánov

Kristiánov

Rekonstrukce sklářského domku Kristiánov čp. 52, tzv. „Liščí bouda“. Poblíž Bedřichova působila po dobu téměř sto let nejvýznamnější z lesních skláren v Jizerských horách Jediné zachované stavení, postavené spolu se sklárnou kolem roku 1775 tzv. „Liščí bouda“, se po rekonstrukci opět otevřelo veřejnosti. Vedle obnovy celé budovy byla výrazně obměněna také stálá expozice provozovatele tohoto malého muzea a investota rekonstrukce Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou přibližující návštěvníkům sklářskou osadu Kristiánov.


Více informací..

Liberecký kraj

88 hlasů