!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > Zoo Ostrava představila nové voliéry pro sovy a orly
Zoo Ostrava představila nové voliéry pro sovy a orly
"> "> "> "> ">
Příroda

Zoo Ostrava představila nové voliéry pro sovy a orly

Vydáno 27. června 2020
Novinkou letošní sezóny v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava je komplex šesti voliér, které vznikly na jedné z botanických stezek – na Cestě vody. Jejich obyvateli jsou vybrané druhy našich sov a také orli královští. Ve všech případech se jedná o vzácné a ohrožené druhy české přírody a Zoo Ostrava se dlouhodobě podílí na jejich ochraně – ať už zapojením do záchranných chovů v lidské péči, bezplatným poskytováním přirozeně odchovaných mláďat pro vypuštění do volné přírody, nebo osvětou široké veřejnosti.
soví voliéryKomplex pěti voliér pro sovy obývá pět druhů, které žijí a hnízdí v České republice. Je to celá polovina druhů sov, které se v naší přírodě vyskytují. Většina z nich patří v ČR k ohroženým druhům, a proto je chráněna zákonem. Sovy nejvíce ohrožuje rapidní úbytek vhodných míst, kde mohou hnízdit. Jsou to převážně staré stromy s dutinami, staré zemědělské budovy apod. Vlivem intenzivního zemědělství a využívaním množství pesticidů a dalších chemických látek k hubení hlodavců, hmyzu a dalších tzv. „škůdců“ přicházejí (nejen) sovy o významné zdroje potravy. Proto je Zoo Ostrava zapojena do několika projektů na záchranu sov v Evropě – přirozeně odchovaná mláďata bezplatně poskytuje pro vypuštění do volné přírody za účelem posílení volně žijících populací.
 
sýc rousnýSovy obsazují velmi různorodé biotopy – od lesů přes parky a sady až po lidská sídla. Nové voliéry v ostravské zoo představují nejen vzácné ptáky, ale také prostředí, které jednotlivé druhy obývají (stromové dutiny zde nahrazují hnízdní budky). Uvidíte zde voliéry pro sovu pálenou, sýčka obecného, kulíška nejmenšího, sýce rousného a puštíka bělavého.

orel královskýNedaleko sovích voliér vyrostla velká voliéra pro ohrožené orly královské, jedny z největších dravých ptáků ČR dosahujících váhy až 4,5 kg. V mezinárodním Červeném seznamu ohrožených druhů jsou vedeni v kategorii „Zranitelný“ s odhadovaným počtem populace do 10 tisíc dospělých jedinců. Většina z nich se vyskytuje na území Ruska a Kazachstánu. V České republice patří tento orel mezi kriticky ohrožené živočichy. Od roku 1998 zde velmi vzácně hnízdí 2-3 páry, v roce 2017 se počet zvýšil na více než 10 párů, které se pokoušejí hnízdit. Pěti z nich se nakonec podařilo vyvést rekordních deset mláďat. Ve stejném roce však byli dva orli královští otráveni karbofuranem. Proto se Zoo Ostrava bude dále zaměřovat i na osvětu a boj proti používání otrávených návnad, které stále patří k reálným nebezpečím ohrožující nejen pro tyto majestátní dravce.
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava - příroda na dosah

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava - příroda na dosah

Zoologická zahrada Ostrava byla založena v roce 1951. V současné době chová na zhruba 100 ha přes 435 druhů zvířat ve více než 4000 jedincích.

Rododendrony v Zoo Ostrava

Rododendrony v Zoo Ostrava

V areálu ostravské zoo roste téměř 6000 exemplářů rododendronů a azalek, což je nejvíce u nás i na Slovensku. Najdete zde asi 250 druhů a kultivarů. Největší koncentrace je v Rododendron parku u expozice Čitván.

Model mamuta v životní velikosti v Zoo Ostrava

Model mamuta v životní velikosti v Zoo Ostrava

V posledním roce bylo v areálu ostravské zoologické zahrady nainstalováno několik kosterních modelů v životní velikosti. Nejnovějším přírůstkem je kosterní model mamuta srstnatého, jehož vznik finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Safari v Zoo Ostrava

Safari v Zoo Ostrava

V ostravské zoologické zahradě se na ploše okolo šesti hektarů se nacházejí rozsáhlé výběhy, kudy projíždějí vláčky. Je tak možné pozorovat stáda různých druhů kopytníků zcela novým způsobem, mnohdy z bezprostřední blízkosti.

Broukoviště v Zoo Ostrava

Broukoviště v Zoo Ostrava

Broukoviště v areálu ostravské zoo představuje malým i velkým návštěvníkům, jaký význam má mrtvé dřevo pro život nepřeberného množství živočichů, a to nejen brouků a dalších druhů bezobratlých, ale také drobných obratlovců, jako jsou ještěrky, slepýši či ptáci.

Ostravské muzeum

Ostravské muzeum

V historickém interiéru budovy Staré radnice na Masarykově náměstí v Ostravě se nachází stálá expozice Ostravského muzea. Expozice je rozdělena do tří celků, a to prezentace společenskovědných a přírodovědných sbírek, historie města a historie okolní přírody.

Další aktuality

10.1.
2021
Pod ostravským Landekem roste betonový mamut

Pod ostravským Landekem roste betonový mamut

Severní Morava a Slezsko | Památky
26.12.
2020
Bílé výlety: po Bílých mostech třeba do Bílé nebo do Bílých Karpat

Bílé výlety: po Bílých mostech třeba do Bílé nebo do Bílých Karpat

Severní Morava a Slezsko | Zimní sporty
5.12.
2020
Zoo Ostrava opět otevřela své brány návštěvníkům

Zoo Ostrava opět otevřela své brány návštěvníkům

Severní Morava a Slezsko | Příroda