!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > Vintířova stezka: tipy, jak projít českou i německou Šumavu
Vintířova stezka: tipy, jak projít českou i německou Šumavu
"> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

Vintířova stezka: tipy, jak projít českou i německou Šumavu

Vydáno 6. dubna 2021
Zájem o pěší putování stále roste. Na západě a jihu Čech ve spolupráci s Bavorskem se postupně rozšiřuje Zlatá stezka pro pěší turisty. Vede od Tachova až do jižních Čech a kratší trasy ji propojují s Německem. Do systému se zapojila i málo známá Vintířova stezka na Šumavě u Hartmanic.

Zlatá stezka Šumavou

Pokud máte rádi Šumavu, možná dálkovou pěší trasu Zlatou stezku, která vede po cestách, jimiž se vozila z Bavorska do Čech sůl. Z Čech vede několika trasami až do Bavorska, kde je značena jako Goldsteig. Využívá hlavně běžně značené trasy Klubu českých turistů. Na českém území vede páteřní trasa Zlaté stezky z Chodové Plané přes Nýrsko a Velhartice do Kašperských Hor a dále přes Horskou KvilduKvildu, na Freyung a dále do Pasova. V Pasově končí všechny trasy Zlaté stezky z Čech.

PrachaticeDolní (neboli Prachatická) Zlatá stezka je nejstarší ze všech "zlatých" tras. Cesta vedla ze Starých Prachatic do Pasova jihozápadním směrem. Její trasu dnes vyznačuje žlutá turistická značka, osazená 12 informačními tabulemi. Začíná v Prachaticích – u bývalé Horní brány a dále jde přes Perlovice, Albrechtovice, hrad Hus, Cudrovice, VolarySoumarský most, České Žleby a prvním bavorským městečkem je Marchhäuser. Opevněné místo Waldkirchen na německé straně bylo v jednodenní vzdálenosti od Pasova. Dopravci zde museli přenocovat, aby jim mohlo být stanoveno množství převážené soli.

vimperkDále existuje Vimperská Zlatá stezka. Na ochranu této větve Zlaté stezky byly zřízeny tři hrady. Hrad Vimperk, založený v polovině 13. století, hrad Kunžvart a na německé straně hrad Wolfstein, u kterého později vzniklo město Freyung. Obchod na vimperské stezce byl konkurencí pro Prachatice. V 16. století tvořil vimperský solný obchod asi 2/5 obchodu prachatického. Vimperskou Zlatou stezku využila císařská silnice, která vznikla na základě silničního patentu Marie Terezie z roku 1756. Tato trasa se s malými změnami používá dodnes jako hlavní spojení Bavorska se středními Čechami (silnice I/4). Trasa začíná ve Vimperku, pokračuje na Solnou Lhotu, Horní Vltavici, Strážný a dále do Německa, první obcí je Freyung.
 

Nejdelší putování v Evropě

Žlutě značenou bavorskou Goldsteig a oranžově značenou českou Zlatou stezku navíc propojuje několik modře značených tras. Role propojovacích stezek z Čech do Německa hrají i další dálkové trasy, a to u Kdyně v Českém lese Svatojakubská trasa, která vede až do španělského Santiaga de Compostela, a poblíž Hartmanic v centrální části Šumavy Vintířova stezka.

Ta je samozřejmě mnohem delší, vede z bavorského Niederaltaichu do Blatné se zamýšleným prodloužením až do Prahy. Prochází místy, kde blahoslavený Vintíř přímo působil nebo k nimž se váže jeho jméno. Na české straně vede z Prášil přes Dobrou Vodu do Hartmanic, do Annína a pak částečně podél zlatonosné řeky Otavy přes Sušici a Horažďovice do Blatné.
 

Vintířova stezka a blahoslavený Vintíř

Ačkoli Vintířova stezka existuje už dlouhé roky, není zatím příliš známá. Ostatně u nás není moc známý ani blahoslavený Vintíř (Günther). Pocházel z bohatého šlechtického rodu, mezi jeho příbuzné patřili králové i císaři. Bylo mu přes čtyřicet let, když se rozhodl opustit světský život a stal se řádovým mnichem benediktinského kláštera v Niederalteichu. Spolu s dalšími benediktiny později založil klášter v Rinchnachu a zbytek života strávil jako poustevník pod vrchem Březníkem v šumavských lesích nad Hartmanicemi. Když v roce 1045 zemřel, byl dle svého přání pochován v Břevnovském klášteře v Praze.

Dobré Vodě nad Hartmanicemi můžete navštívit kostel sv. Vintíře, patrně jediný tohoto zasvěcení na světě, s unikátním skleněným oltářem, křížovou cestou, betlémem a dalšími díly sklářské výtvarnice Vladimíry Tesařové. V jednom z domů je památník židovského historika a rabína Dr. Šimona Adlera, který se zde narodil a v roce 1944 se stal obětí holocaustu. Vedle kostela stojí kaplička a v ní vyvěrá pramen železité vody, značená cesta vás dovede k Březníku a Vintířově skále s obnovenou kapličkou.
Zlatá stezka z Prachatic do Českých Žlebů - cesta za zlatem a solí

Zlatá stezka z Prachatic do Českých Žlebů - cesta za zlatem a solí

Chcete-li se vrátit do historie a poznat stezku, po které se do českých zemí ve středověku přepravovala tolik potřebná sůl, vydejte se po pěší stezce z Prachatic přes Volary do Českých Žlebů.

Skleněná plastika sv. Jana Nepomuckého na mostě v Čepicích

Skleněná plastika sv. Jana Nepomuckého na mostě v Čepicích

Most přes řeku Otavu v Čepicích u Sušice na Klatovsku zdobí největší skleněná plastika sv. Jana Nepomuckého na světě. Socha je oboustranná, prohlédnout si ji tedy mohou kolemjdoucí i vodáci. Autorkou sochy je sklářka Vladimíra Tesařová.

Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic s unikátním skleněným oltářem

Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic s unikátním skleněným oltářem

Kostel v česko-německém pohraničí má za sebou pohnutou minulost. Dříve oblíbené poutní místo po válce chátralo, zmizely varhany, oltář, lavice i vnitřní výzdoba... Nyní je však považován za evropský unikát díky své nové výzdobě z lesního skla.

Vintířova skála u Dobré Vody

Vintířova skála u Dobré Vody

Žulovou skálu s tesanými schody, vyhlídkou a kapličku sv. Vintíře pod ní, najdete na území Národního parku Šumava, nad osadou Dobrá Voda, 3 km jihozápadně od Hartmanic. Za své jméno vděčí sv. Vintíři, který v letech 1040 - 1045 pobýval ve zdejší poustevně.

Muzeum Šimona Adlera v Hartmanicích

Muzeum Šimona Adlera v Hartmanicích

Muzeum je expozicí Muzea Šumavy v Sušici. Bylo vybudováno jako památník židovského historika a rabína Dr. Šimona Adlera, který se v roce 1944 stal obětí holocaustu v koncentračním táboře Osvětim.

Osada Dobrá Voda u Hartmanic

Osada Dobrá Voda u Hartmanic

Ves Dobrá Voda leží asi 3 km jihozápadně od Hartmanic na hranicích NP Šumava v okrese Klatovy. V okolí Dobré Vody jsou pozůstatky několika důlních děl připomínající bývalou těžbu zlata.

Vintířova stezka – pěšky i po vodě

Vintířova stezka – pěšky i po vodě

Vintířova stezka vede takřka neobydleným krajem po jedné z nejstarších obchodních stezek Prášily – Dobrá Voda – Hartmanice – Annín – Sušice – Horažďovice – Blatná. Část stezky se vine podél zlatonosné řeky Otavy.

Poutní místo Svatý kámen

Poutní místo Svatý kámen

Původ poutního místa Svatý Kámen sahá až do první poloviny 16. století, kdy se objevily legendy, vážící se k balvanu, rozdělenému na dvě části, ležícímu nedaleko Rychnova nad Malší.