Úvod > Aktuality > Zažijte trojskou Botanickou zahradu všemi smysly

Zažijte trojskou Botanickou zahradu všemi smysly

Vydáno 21. července 2019 Zážitky
Trojská botanická zahrada 22 let připravovala výstavy pro všechny smysly, kde přibližovala různé aspekty přírody netradičním způsobem i návštěvníkům se specifickými potřebami. Toto léto se výstava přesunula z výstavního sálu do otevřeného prostoru venkovních expozic. Od 1. července do 31. srpna tak obohacuje prohlídku kvetoucí zahrady smyslová zastavení, kde si můžete testovat svůj sluch, hmat či čich, nebo si vyzkoušet hru na nevšední hudební nástroj – lithofon.
Botanická zahrada PrahaVíte, že téměř z 80 % poznáváme svět kolem sebe zrakem, ale jen asi 2 % z toho si pamatujeme? Zatímco, čichem vnímáme asi jen 2 % informací kolem sebe, ale skoro 80% z nich v sobě uložíme. Prověřte svůj čich při poznávání aromatických rostlin a jejich vůní, zaposlouchejte se do zvuků různých druhů dřev a stébel bambusů.  Hmatem prozkoumejte dřevěné „maxiplody“, nebo se naboso projděte po chodníku z přírodních materiálů. Při prohlídce se seznámíte nejen s našimi domácími druhy rostlin, ale budete mít možnost zkoumat i přírodniny ze vzdálených končin

Přijměte pozvání na procházku Botanickou zahradou hlavního města Prahy a zažijte ji všemi smysly!  Na čtrnácti zastaveních můžete vyzkoušet poznávání zajímavých rostlin nejen zrakem, ale využijete hmat, čich, sluch, a pokud budete chtít i chuť.

Všemi smyslyJednotlivá zastavení pro všechny smysly navazují na dlouholetou snahu o zpřístupnění zahrady nejširší veřejnosti, včetně návštěvníků se specifickými potřebami. Hravou formou můžete objevit skrytá tajemství rostlin kolem nás a zažít tak zahradu trochu jinak. Navštivte Lesní galerii, odhalte Tajemství ptačích budek a ověřte si, že Není špalek jako špalek.

Stezka Zahradou všemi smysly je v botanické zahradě přístupná po celé léto, od 1. července do 31. srpna od 9 do 19 hodin. Při procházce zahradou buďte, prosím, k exponátům ohleduplní. Neničte je a umožněte tak hezký zážitek i návštěvníkům, kteří přijdou po vás. Mapa všech stanovišť je ke stažení na webových stránkách botanické zahrady, popřípadě k dispozici i v tištěné podobě na pokladnách.
Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji

Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji

Areál botanické zahrady se rozkládá v Trojské kotlině na rozloze cca 70 ha. Její nejznámější částí je skleník Fata Morgana, ale k zahradě patří také venkovní expozice včetně vinice. Skleník Fata Morgana celoročně otevřen úterý až neděle, pondělí je zavíracím dnem.