Úvod > Aktuality > Západočeská galerie v Plzni připravila výstavu obrazů se zimními motivy ze svých sbírek
Výstava zahrnuje i díla Jirího Trnky
"> Výstava zahrnuje i díla Jirího Trnky
Kultura

Západočeská galerie v Plzni připravila výstavu obrazů se zimními motivy ze svých sbírek

  • Vydáno5. ledna 2013
Výstava zahájená v adventním období představuje veřejnosti díla ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, v nichž je zpracováno téma zimní krajiny a zimního období jak s tradičními atributy, které jsou s tímto časem spojeny, tak i v podobě méně obvyklé.
Převážná část prací pochází z období 19. a první poloviny 20. století. Řada obrazů, kreseb a grafik ze sbírek Západočeské galerie v Plzni je zde vystavena vůbec poprvé.

Vystavena jsou např. díla Augusta Bedřicha Piepenhagena, Adolfa Kosárka, Antonína Chittussiho, Jaroslava Špillara, Josefa Lady, Jiřího Trnky, Josefa Hodka a Bohumila Krse. Výstavu doprovází citace z básní na téma zimy (zastoupeni jsou básníci Antonín Sova, Georg Trakl, Bohuslav Reynek a Vladimír Holan).
Západočeská galerie v Plzni – výtvarné umění od gotiky po současnost

Západočeská galerie v Plzni – výtvarné umění od gotiky po současnost

Západočeská galerie v Plzni patří k významným galerijním institucím. Její sbírky pokrývají období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu.