Úvod > Aktuality > Západočeská galerie představuje originálně své sbírky
Západočeská galerie představuje originálně své sbírky
"> "> "> "> ">
Kultura

Západočeská galerie představuje originálně své sbírky

  • Vydáno26. března 2011
Západočeská galerie v Plzni přišla s nápaditým projektem, jak postupně představit klenoty ze svých sbírek. Milovníci výtvarného umění si mohou v kalendáři zaškrtnout každou první středu v měsíci a navštívit tuto galerii.
Vždy první středu v měsíci budou moci návštěvníci plzeňské výstavní síně Masné krámy spatřit v její střední lodi jeden vybraný exponát ze sbírek galerie. V 17 hodin pak zájemcům dílo představí kurátoři galerie a seznámí je s jeho příběhem a významem.

Na výstavách "Jedno dílo / jeden svět" se budou pravidelně střídat příklady moderního i starého umění, umělci celorepublikového významu i regionální osobnosti, obrazy, plastiky i architektury. Pravidelnost cyklu bude narušena jen výjimečně, a to v době výměny hlavní výstavy v Masných krámech.

Přehled děl vystavených v roce 2011:

Březen         Bohumil Kubišta – Vzkříšení Lazara (1911―1912)
Duben         Matyáš Bernard Braun – Zvěstování Panně Marii (1720―1725)
Květen         Josef Špalek – Vila továrníka Rohrera (1928―1930)
                                  – model první funkcionalistické stavby v Plzni
Srpen          František Hudeček – Noční chodec (1943)
Září              Josef Čapek – Hlava (1915)
Říjen           Jaroslav Čermák – Černohorská domácnost / Černohorský glavar s koněm (1865)
Listopad     František Tichý – Hadí muž (1945)
Prosinec     Archiv architekta Karla Lhoty, spolupracovníka Adolfa Loose
Západočeská galerie v Plzni – výtvarné umění od gotiky po současnost

Západočeská galerie v Plzni – výtvarné umění od gotiky po současnost

Západočeská galerie v Plzni patří k významným galerijním institucím. Její sbírky pokrývají období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu.