Úvod > Aktuality > Na zámku Červená Řečice probíhá rozsáhlá obnova
Na zámku Červená Řečice probíhá rozsáhlá obnova
"> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

Na zámku Červená Řečice probíhá rozsáhlá obnova

  • Vydáno10. ledna 2021
Zámek Červená Řečice prochází v současnosti stavební obnovou, která ve značném rozsahu zahrnuje i restaurování. Rozsah prací, které se v minulosti musely z finančních důvodů omezit spíše na nejnutnější havarijní situace, je od podzimu 2020 díky dotačním prostředkům rozšířen na celkovou obnovu části budov v areálu zámku.
Červená ŘečiceZámek Červená Řečice na Vysočině je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu. Došlo k ní v 16. století a tato etapa vytvořila uměleckohistoricky nejhodnotnější části areálu, pro něž jsou typické prvky tzv. české renesance. V 17. století se stal majetkem pražských arcibiskupů. Vzhled zámku ovlivnily především renesanční a barokní úpravy, gotická fáze je však dodnes velmi čitelná.

Po roce 1990 nebyl zámek využíván. V té době jej získalo bytové družstvo Unimax. Nový vlastník projevil zájem ve spolupráci s příslušnými orgány památkové péče zastavit chátrání zámku. Kroky k záchraně areálu podnikal již mnoho let rovněž Spolek na záchranu památek červenořečických. V roce 2014 byl zámek prohlášen vládou České republiky za národní kulturní památku. Nyní jej vlastní družstvo Zámek Šebestián.

Od září 2020 probíhá obnova celého areálu. Hlavním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál národní kulturní památky a využít ho k vyváženému rozvoji území západní části Českomoravské vrchoviny. To znamená stavebně jej stabilizovat a obnovit, zároveň zpřístupnit některé dosud nezpřístupněné prostory památky a využívat jeho kulturní potenciál pro celoroční poskytování kulturních a vzdělávacích služeb veřejnosti. Projekt přitom klade důraz zejména na kvalitativní stránku náplně s využitím moderních a efektivních forem prezentace.

Celková obnova zámku v Červené Řečici by měla být dokončena v roce 2022, kdy bude tato národní kulturní památka zpřístupněna veřejnosti. Zámek byl v roce 2014 nominován na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.
Zámek Červená Řečice

Zámek Červená Řečice

Areál zámku v Červené Řečici patří mezi nejhodnotnější příklady české renesance. K typickým rysům patří především lunetová římsa a sgrafitová výzdoba fasády, jež se na architektuře řečického zámku bohatě uplatňuje.

V Kraji Vysočina jsou tři nové národní kulturní památky

V Kraji Vysočina jsou tři nové národní kulturní památky

Na seznam národních kulturních památek byly v kraji Vysočina zapsány další objekty. Michalův statek v Pohledi jako ukázka lidové architektury, sklárna v Tasicích jako technická památka a renesanční skvost – zámek Červená Řečice.