Úvod > Aktuality > Zámecká divadla: vraťte se zpátky v čase a podívejte se, kam chodili za kulturou naši předkové!
Památky

Zámecká divadla: vraťte se zpátky v čase a podívejte se, kam chodili za kulturou naši předkové!

  • Vydáno27. června 2021
Na území České republiky je několik zachovaných historických divadel, z nichž některá pocházejí až ze 17. století. Seznamte se s těmi nejzajímavějšími – divadlem v Českém Krumlově, na zámku ve Valticích a Litomyšli. Objevíte kompletní historické kulisy, dekorace i kostýmy, které se před zhruba třemi sty lety používaly k pobavení aristokracie.

Unikát v Českém Krumlově

Barokní divadlo Český KrumlovV Českém Krumlově najdete jedno z nejzachovalejších barokních divadel na světě. Je součástí zámeckého komplexu zapsaného na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na celém světě jsou zachována jen čtyři divadla z 18. století se zachovanými dekoracemi a mašinerií, to českokrumlovské je však nejstarší.
 
Divadlo přikázal postavit v roce 1680 majitel panství, kníže z Eggenberku, protože sály krumlovského zámku pro divadelní účely už svou kapacitou nestačily. Do současné barokní podoby bylo divadlo přestavěno v roce 1762. Mimořádný rozsah má dochovaný divadelní repertoár. V průběhu 17. až 18. století bylo v zámecké knihovně soustředěno přes 2 400 libret pro dramata, komedie, zpěvohry a balety. Součástí této sbírky je i několik set svazků partitur. Mimo to se dochovala kompletní původní jevištní, osvětlovací hasicí a signalizační technika, efektové stroje, dekorace, kostýmy, herecké a scénické rekvizity včetně všech dobových kostýmů.
 
V divadle se dnes hraje už jen při zvláštních příležitostech a festivalech, ale přesto slouží jako neobyčejné divadelní muzeum. Podívat se do něj můžete při samostatné prohlídce na českokrumlovském zámku. K raritám patří osvětlovací misky, jimiž bylo možné během okamžiku ozářit nebo zatemnit celé jeviště, létající vůz, vodotrysk nebo dobový stroj na výrobu vlnobití, blesků a hromů.
 

Cesta zákulisím barokního divadla ve Valticích

Barokní divadlo ValticeBudova zámeckého divadla na zámku ve Valticích, které leží v Lednicko-valtickém areálu zapsaném v UNESCO, vznikla v roce 1790 a byla posledním objektem při přestavbě zámku Valticích v 17. a 18. století na hlavní reprezentativní barokní sídlo šlechtického rodu Lichtenštejnů. Divadlo nedávno prošlo generální rekonstrukcí, při prohlídce tak uvidíte stav, ve kterém se divadlo nacházelo těsně po svém dokončení.

Zážitkový prohlídkový okruh vás zavede do všech koutů barokního zámeckého divadla, kde premiérově zazněla mimo jiné i jedna z Mozartových skladeb! Po shlédnutí filmu o historii a rekonstrukci divadla vás průvodce zavede na jeviště i pod něj do úžasné divadelní mašinerie. Vlastnoručně si tak můžete vyzkoušet, jak se mění kulisy i jak se dělá efekt větru, hromu a deště.
 

Divadlo v Litomyšli

Barokní divadlo LitomyšlBarokní zámecké divadlo v Litomyšli ve východních Čechách bylo založeno v roce 1797 jako poslední část zámku. Divadlo bylo hojně využíváno až do poloviny 19. století. Hrály se zde divadelní hry i pořádaly koncerty. Sama hraběcí rodina často ve hrách vystupovala a zvala na představení šlechtu z okolí i litomyšlské měšťany. Divadlo se dochovalo téměř v původním stavu včetně jevištních kulis, dekorací a jevištního osvětlení.

Divadlo i zákulisí si můžete prohlédnout v rámci běžných zámeckých prohlídek v letní turistické sezóně, která trvá od dubna do října.


Klasicistní divadlo v Mnichově hradišti

divadlo mnichovo hradištěNěkdejší taneční sál v jižním nároží zámku v Mnichově Hradišti byl přebudován na divadlo ve druhé polovině 18. století. Významnou úpravou divadelního sálu byla jeho nákladná renovace v roce 1833 do současné klasicistní podoby, a to kvůli setkání států Svaté aliance. Přijeli sem například František I. a ruský car Mikuláš I. v doprovodu svých rodin. Hlediště bylo nově upraveno, scéna byla značně zvětšena a vybavena novým souborem dekorací. V této podobě se zámecké divadlo dochovalo dodnes.

Obnovené divadlo s částečně zrekonstruovanou mašinérií a jedním souborem dekorací bylo pro návštěvníky znovu otevřeno v roce 2000. Divadlo je možné shlédnout při běžných prohlídkách zámku, a to na II. zámeckém okruhu Interiéry "Setkání panovníků" a zámecké divadlo.


Klasicistní divadlo na Kačině

divadélko kačinaZámecké divadlo je umístěno na konci levého (severního) zámeckého křídla v polovině pavilónu, který byl stavěn od roku 1816. Dostavěno bylo až v padesátých letech 19. století; první doložené představení se v divadle konalo v roce 1848. Na Kačině se hrálo už od 20. let 19. století – ještě před dokončením nového divadla se divadelní produkce odehrávaly v provizorně upraveném hlavním zámeckém sále. S provozem z doby před otevřením dnešního divadla také souvisí soubor především dětských divadelních kostýmů, dochovaný dnes v divadelním oddělení Národního muzea stejně jako mechanické divadélko („panorama“), které se zachovalo v inventáři kačinského zámku a je vystaveno v expozici loutkářského muzea v Českém Krumlově.

divadlo KačinaHlediště mohlo pojmout zhruba 300–350 diváků. Divadlo bylo slavnostně otevřeno 4. listopadu 1851 (hrálo se zde ovšem už o tři roky dříve). Intenzivní provoz divadla trval téměř dvacet let, během kterých se zde hrály mimo jiné hry Rudolfa Karla Chotka (1832–1894), pravnuka stavebníka zámku a hlavního hybatele zdejšího divadelního dění. Podle dobových zpráv se další členové rodiny v divadle uplatnili nejen jako herci, ale také jako muzikanti a výtvarníci dekorací. Dnes se divadlo využívá ke sporadickým produkcím a návštěvníkům je přístupné v rámci prohlídek zámku.


Zámecké divadlo na Kozlu

divadlo KozelVenkovský zámeček Kozel u Šťáhlav na Plzeňsku postavil v letech 1784–89 na přání Jan Vojtěcha Černína z Chudenic pražský stavitel Václav Haberditz. V roce 1830 došlo na popud hraběte k přeměně bývalé stáje, umístěné v severním vstupním křídle zámku, na malé divadélko s výtvarnými prvky pozdního klasicismu.

Zámecké divadlo se dochovalo v téměř kompletním stavu až do dnešních dob. V letech 1986–88 proběhly v divadle restaurátorské práce divadelní výzdoby, proscénia i malovaných kulis. Práci provedli Dobroslav Halata a František Krčmář (dekorace) a Jana Kremanová, Pavel Novák, Jarmila Adamcová a Bohumil Vašák (portál a výzdoba hlediště). Divadlo je zpřístupněno návštěvníkům zámku jako součást prohlídkové trasy.
Klasicistní divadlo na zámku Kačina

Klasicistní divadlo na zámku Kačina

Divadlo na zámku Kačina bylo slavnostně otevřeno 4. listopadu 1851. Intenzivní provoz trval téměř dvacet let, během kterých se zde hrály mimo jiné hry Rudolfa Karla Chotka, pravnuka stavebníka zámku a hlavního hybatele zdejšího divadelního dění.

Zámek Kačina u Kutné Hory a Muzeum českého venkova NZM Kačina

Zámek Kačina u Kutné Hory a Muzeum českého venkova NZM Kačina

V Muzeu českého venkova jsou uloženy sbírkové předměty, vztahující se k dějinám a současnosti venkova, zemědělství a potravinářského průmyslu. Prohlídkové okruhy nabízejí jak pohledy do dějin pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat, tak prohlídku sídla rodu Chotků.

Zámek Kozel – vydejte se za loveckou historií

Zámek Kozel – vydejte se za loveckou historií

Klasicistní lovecký zámek si na konci 18. století nechal postavit Jan Vojtěch Černín z Chudenic, nejvyšší lovčí Království českého. Na reprezentační lovecké sídlo, ležící pouhých pár kilometrů jižně od Plzně, se na hony sjížděla šlechta z celých Čech.

Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově – nejstarší barokní divadlo na světě

Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově – nejstarší barokní divadlo na světě

Unikátní barokní divadlo je situováno na zámku v samém historickém jádru města Český Krumlov, které je národní kulturní památkou a památkou seznamu UNESCO. Na celém světě jsou zachována jen čtyři divadla z 18. století se zachovanými dekoracemi a mašinerií, to českokrumlovské je však nejstarší.

Zámek Litomyšl – renesanční zámek s unikátní sgrafitovou výzdobou

Zámek Litomyšl – renesanční zámek s unikátní sgrafitovou výzdobou

Zámek je zapsaný na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako příklad středoevropské šlechtické rezidence z období renesance. V rámci prohlídkových okruhů si můžete vybrat ze dvou tras: Zámek za Valdštejnů nebo Zámek za Thurn Taxisů.

Evropská cesta historickými divadly

Evropská cesta historickými divadly

Císařská cesta spojuje historická divadla přístupná veřejnosti, která představují to nejcennější, co se nám v oblasti historické divadelní architektury zachovalo.

Národní centrum divadla a tance Valtice v bývalé jízdárně valtického zámku

Národní centrum divadla a tance Valtice v bývalé jízdárně valtického zámku

Díky rozsáhlé rekonstrukci zchátralého divadla, zimní jízdárny a zahradního domku v areálu valtického zámku vzniklo Národní centrum divadla a tance, které bude poskytovat zázemí divadelním a tanečním souborům, ale také badatelům, které zajímají dějiny těchto umění.

Barokní divadlo na zámku ve Valticích

Barokní divadlo na zámku ve Valticích

Roku 1790 byla u příležitosti návštěvy císaře Leopolda II. otevřena nejmladší budova zámeckého areálu, pozdně barokní divadlo. Ve 40. a 50. letech 20. stol. bylo zničeno, nejprve válečnými událostmi a poté necitlivými zásahy za komunistického režimu. Nyní je obnoveno a zve na interaktivní prohlídku.

Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti

Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti

V sousedství knihovny v jihovýchodním nároží zámku Mnichovo Hradiště je původní hlavní zámecký sál, který byl koncem 18. století přebudován na zámecké divadlo, zdobené iluzivní klasicistní výmalbou. Divadelní prostor zpřístupněn veřejnosti v rámci prohlídek zámku a kulturních akcí.

Barokní zámecké divadélko v Litomyšli

Barokní zámecké divadélko v Litomyšli

Pro letní období, kdy na zámku v Litomyšli pobývala šlechta, bylo vystaveno unikátní barokní zámecké divadélko, které bylo dokončeno roku 1797 a slavnostně otevřeno 23. dubna 1798.

Další aktuality

České vynálezy, které změnily svět

Vzpomenete si na některý ze slavných českých vynálezů? I když je Česko v porovnání s ostatními zeměmi světa poměrně malá země, dokázali naši vědci, inženýři a badatelé objevit principy a vynálezy, které přinesly užitek celému světu. Namátkou jmenujme například kontaktní čočky, hromosvod nebo lodní šroub… A jaké další vynálezy pocházejí z „českých dílen“? To vám prozradíme v našich dnešních tipech!
Památky

Muzea v přírodě zahajují o víkendu adventní a vánoční pořady

Už o tomto víkendu začínají ve dvou muzeích spadajících pod Národní muzeum v přírodě adventní a vánoční pořady. V sobotu 2. 12. 2023 mohou návštěvníci Hanáckého muzea v přírodě prožít atmosféru hanáckých Vánoc jako za starých časů. A Muzeum v přírodě Vysočina připravuje od soboty 2. prosince do neděle 10. prosince výstavu Vánoce na Veselém Kopci spojenou s doprovodným programem.
Památky

Šlechtické Vánoce – nahlédněte do historie minulých i současných majitelů hradů a zámků

Hrad Křivoklát a zámky Hluboká, Sychrov, Loučeň nebo Lednice si pro adventní období, ale i na vánoční svátky, připravily bohatý program. V nabídce jsou vánoční prohlídky, které seznámí nejenom s tradicemi daného místa, ale provedou vás nazdobenými komnatami se stromečky, dárky i cukrovím. Vypravte se za šlechtickými rody i v zimě a poznejte, jak trávily v minulosti vánoční čas.
Památky

Advent na hradech a zámcích 2023 – tipy na předvánoční jarmarky a speciální prohlídky

Když o Vánocích nádvoří a střechy hradů a zámků zapadnou sněhem, zmizí pod ním i poslední známky moderní doby a Vánoce na nich se promění v opravdovou pohádku. Zpříjemněte si předvánoční čas a navštivte památky s neopakovatelnou atmosférou. Navíc se během adventu na hradech a zámcích konají kostýmované prohlídky, jarmarky, adventní trhy, výstavy, ukázky historických tradic a mnoho dalšího. Vyberte si svůj výlet z nabídky portálu Kudy z nudy.
Památky

Vánoce na hradech a zámcích 2023 – prohlídky hradů a zámků na dny 24., 25. a 26. prosince

Láká vás výlet na hrad nebo zámek? Dopřejte si netradiční prohlídky vánočně vyzdobených interiérů! Průvodci vám navíc poví zajímavosti o oslavě Vánoc tak, jak si je dopřávala šlechta ve středověku nebo v 18. či 19. století. Dozvíte se, kde se vzala tradice vánočního stromečku, jak vypadala štědrovečerní tabule a jaké dárky čekaly tehdy zámecké pány nebo jejich služebnictvo pod stromečkem. Máme pro vás tipy na sváteční dny 24., 25. a 26. prosince 2023!
Památky

Advent na památkách zve k mimořádným prohlídkám

Téměř všechny hrady a zámky, které otevřou své brány v předvánočním čase, nabízí tematicky laděné prohlídkové okruhy připomínající, jak byl čas adventu chápán a oslavován v dobách již skoro zapomenutých. Na speciální prohlídky láká například Grabštejn, Křivoklát, Švihov anebo Jindřichův Hradec.
Památky

Čobogaj nebogaj aneb kde si užijete Kateřinské slavnosti

Dá rozum, že svatokateřinské slavnosti se slaví většinou tam, kde mají kostely zasvěcené svaté Kateřině. Kromě souhrnu těch nejznámějších a nejlepších akcí vám nabídneme i pár informací o známé světici a odhalíme tajemství lidového popěvku „čobogaj nebogaj“.
Památky

Za svatou Kateřinou nejen do kostelů a kaplí

Na svatou Kateřinu podle dávného zvyku končí taneční zábavy a začíná adventní půst. Poslední zábava se konala 25. listopadu, kdy ženy zvaly muže k tanci a platily za ně útratu. Domácímu dobytku končila venkovní pastva a dvory začínaly se stříháním ovcí. Svatá Kateřina se narodila okolo roku 289 n. l. na území dnešního Egypta, v době pronásledování křesťanů, přesto se Kateřina ke křesťanské víře hrdě hlásila. Císař nechal děvče postavit před učence s cílem jí víru rozmluvit. To se mu ale nepodařilo – naopak. Tehdy osmnáctiletá Kateřina dokázala obrátit všechny na křesťanství. Sám císař dívku pak dokonce požádal o ruku, ta ovšem odmítla, za což byla odsouzena k smrti. Podle legendy místo krve vytrysklo z jejích ran mléko. Kult svaté Kateřiny byl hojně rozvinutý již od 11. století, ve městech nechávali kostely a kaple zasvěcovat právě sv. Kateřině. I sám Karel IV. nechal sv. Kateřině postavit kapli. Den sv. Kateřiny byl rovněž oblíbeným datem svateb. V tento den lidé započínali také velký předvánoční úklid.
Památky