ÚvodAktualityVyhlídky z kostelních věží: zajímavosti, rarity a kuriozity
Památky

Vyhlídky z kostelních věží: zajímavosti, rarity a kuriozity

I když Praha má Petřínskou rozhlednu, na Ostravu, Znojmo a Olomouc se podíváte z radničních věží a na Zlín z vyhlídkové terasy slavné Baťovy Jednadvacítky, rozhledny v centrech měst jsou velkou vzácností. Jejich úlohu pak často přebírají kostelní či městské věže, které navíc v záplavě starých i nových rozhleden zůstávají trochu utajené – a věřte, že pohled na hemžení v městských ulicích je leckdy zábavnější než výhled do luk a lesů.

Dvě věže s galeriemi

svatojánská věž frýdekSkvělým místem, které můžete prolézt celou doslova od základu až po krovy, je Svatojánská věž ve Frýdku-Místku. První tři podlaží jsou vyhrazena pro galerii současného umění, kde se pořádají koncerty, komorní divadelní představení, literárně-hudební pořady a performance, prohlédnete si patro se zvony i hodinový stroj a nakonec po 211 schodech vyšplháte až nahoru. Pro všechny je odměnou výhled na malebné frýdecké náměstí, na baziliku Navštívení Panny Marie i na horská pásma Beskyd. Věž je přístupná od 1. 5. do 31. 10., vždy v pátek (15 – 18 hodin) a o víkendech (13 – 18 hodin).
 
Také věž slavného přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie nabízí víc než jen pěkný výhled na Most, Hněvín a krajinu Českého středohoří. Při zdolávání 197 schodů si prohlédnete výstavu fotografií Proměny napříč staletími, která dokumentuje jak zánik starého Mostu, tak stěhování kostela v roce 1975. A pokud výlet načasujete na sobotu 31. července, můžete se zúčastnit Hradozámecké noci v kostele. Příchozí budou hádat známé osobnosti minulých století a to vše za zvuku mosteckých varhan.
 

Domažlická věž láká na ponocného, jindřichohradecká na závody

Hlavní náměstí v Domažlicích, z obou stran lemované loubím, v jednom místě přerušuje kostel Narození Panny Marie s válcovou věží. Dominanta města, která nesmí chybět na žádném domažlickém motivu, je 56 m vysoká a o 60 cm vychýlená ze své osy. Náklon zůstává už řadu let stejný a nepocítíte jej ani při stoupání po 194 schodech. Z ochozu se nabízí nádherný rozhled po městě, jeho okolí a na pohoří Českého lesa a Šumavy. V letních měsících z věže zní z audio nahrávky hlas pověžného, který kdysi bydlel v malé světnici pod střechou; jeho úkolem bylo sledovat pohyb nepřátel a také ohlašovat požáry, které byly pro středověká města skutečnou pohromou. V létě mu v pátek a v sobotu z náměstí odpovídá skutečný domažlický ponocný.
 
věž kostela Nanebevzetí Panny MarieV Jindřichově Hradci sice ponocného nemají, ale zato se na téměř 70 metrů vysoké věži kostela Nanebevzetí Panny Marie pravidelně pořádají závody. Letos se oblíbený závod Běž na věž sice nekoná, ale vyjít 153 schodů až na vyhlídkový ochoz můžete i jen tak kvůli krásnému rozhledu. Mimochodem, do roku 1801 byl právě v téhle věži zavěšen 7 800 kg vážící zvon zvaný Knaur, po Zikmundovikatedrály sv. Víta na Pražském hradě prý druhý největší zvon v Čechách. Jenže pak přišel požár, jemuž padly za oběť stovky domů, desítky lidí a také sedm kostelních zvonů včetně Knaura.
 

Přehlídka kostelních věží s překrásnými vyhlídkami

táborV jižních Čechách se z výšky rozhlédnete například v Tábořevěže kostela Proměnění Páně na hoře Tábor, ve Slavonicích z věže kostela Nanebevzetí Panny Marie anebo věže kostela Narození Panny MariePísku s neobyčejnými hodinami: hodiny tu ukazuje velká ručička, minuty malá. Kouzelný pohled na Prachatice se otvírá z 53 metrů vysoké věže kostela sv. Jakuba Většího. Současnou podobu získala po požáru roku 1832, který se kostelu jako zázrakem vyhnul a odnesla to jen původní hruškovitá dřevěná báň.
 
Na Mělník a soutok LabeVltavou se můžete podívat z ochozu na vyhlídkové věži kostela sv. Petra a Pavla, na Humpolec z věže kostela sv. Mikuláše a náměstí v nedalekém Pelhřimově nejlépe uvidíte z věže kostela sv. Bartoloměje. Při návštěvě kostela Nanebevzetí Panny MariePolné si prohlédnete nejenom nádherný interiér a Sieberovy varhany, největší dochovaný barokní nástroj domácí provenience u nás, ale také církevní muzeum a věž s vyhlídkovým ochozem a bytem zvoníka.

Pozornost si zaslouží také rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce. A konečně kuriozitou, která vás nakonec odvede z rušných městských ulic do lesů, je rozhledna Bolfánek u Chudenic. Ač uprostřed lesa a nad arboretem zvaným Americká zahrada s vyhlídkou na notně vzdálené hrady Radyni a Přimdu původně šlo o věž barokního poutního kostela, zrušeného a zbořeného za Josefa II. Kostel zmizel, Bolfánek zůstal.
Kostel sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou věží v Čáslavi Památky

Kostel sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou věží v Čáslavi

Prvopočátky stavby kostela, který je dominantou Čáslavi, spadají do 12. století. Kostel prošel řadou stavebních úprav v průběhu šesti století do dnešní podoby. V roce 1910 zde byly v podvěžní kapli nalezeny ostatky Jana Žižky z Trocnova. Velkým lákadlem pro návštěvníky je kostelní vyhlídková věž.

Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově Památky

Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově

Pohled na město Pelhřimov z ptačí perspektivy. Vyhlídková věž byla ke kostelu sv. Bartoloměje přistavěna v roce 1576.

Loreta Praha – Loretánské zvonky lákají na návštěvu pražské Lorety Památky

Loreta Praha – Loretánské zvonky lákají na návštěvu pražské Lorety

V Praze na Hradčanech se již více než 300 let nachází pozoruhodný areál Lorety sestávající z ambitů, barokního kostela Narození Páně, Svaté chýše a věže s hodinami a světoznámou zvonkohrou.

Hora Říp – symbol české národní historie Příroda

Hora Říp – symbol české národní historie

Památná hora Říp patří mezi několik nejvýznamnějších míst a symbolů naší národní historie. Vztahuje se k ní základní pověst o příchodu našich předků do země a každý pravověrný Čech by měl alespoň jednou za život na tuto horu vystoupit.

Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše v Humpolci Památky

Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše v Humpolci

Vystoupejte po 115 schodech do výšky 30 metrů a prohlédněte si Humpolec z ptačí perspektivy! Během cesty vzhůru se můžete zastavit ve třech mezipatrech, a zde si prohlédnete výstavy týkající se historie města i kostela.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě Památky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Mostecký kostel Nanebevzetí Panny Marie je známý kvůli svému přesunu. Byl přemístěn o celých 841 metrů. Díky tomu je kostel dodnes považován za raritu světového formátu.

Strážce města – expozice ve Svatomikulášské městské zvonici

6. 12.31. 12.
Strážce města – expozice ve Svatomikulášské městské zvonici

Stálá expozice ve Svatomikulášské městské zvonici.

Zelená brána v Pardubicích Památky

Zelená brána v Pardubicích

Zelená brána představuje dominantu městské památkové rezervace v Pardubicích. Svou charakteristickou věž s bohatě tvarovanou střechou získala po požáru v r. 1538. Střecha byla pokryta měděným plechem a zelená barva měděnky dala původně Pražské bráně (podle směru cesty na Prahu) nový název.

Kostel sv. Mikuláše v Bílovci s vyhlídkovou věží Památky

Kostel sv. Mikuláše v Bílovci s vyhlídkovou věží

Dominantu Slezského náměstí v Bílovci tvoří kostelní věž, která nabízí rozhled daleko do kraje. Vznik kostela neodmyslitelně souvisí se založením města Bílovce kolem roku 1323 Vokem z Kravař.

Vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku Památky

Vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku

Mělnický chrám sv. Petra a Pavla s mohutnou věží – zvonicí vytváří dominantu města nad soutokem Labe a Vltavy, je vzácnou památkou na naše předky a jejich touhu po směřování "supra naturam".

Děkanský kostel Narození Panny Marie v Písku Památky

Děkanský kostel Narození Panny Marie v Písku

Trojlodní stavba ze druhé poloviny 13. století, původně s dvojicí stejně vysokých věží. Stejně jako hrad či most a další nejstarší stavby ve městě je farní kostel dílem písecko-zvíkovské stavební huti. Je možné navštívit také věž po předchozí rezervaci.

Galerie Věž ve Frýdku-Místku Kultura

Galerie Věž ve Frýdku-Místku

Chcete vidět Frýdek-Místek z ptačí perspektivy? Vystoupejte na věž farního kostela Jana Křtitele ve Frýdku. Nečeká vás pouze vyhlídka na město, ale i prohlídka místní galerie a stálých expozic.

Kostel sv. Mikuláše v Chebu Památky

Kostel sv. Mikuláše v Chebu

Na Kostelním náměstí v Chebu se nachází katolický farní kostel sv. Mikuláše, který je nejstarším chebským kostelem. Svatý Mikuláš je vedle Černé věže a Špalíčku jedním ze symbolů města.

Církevní muzeum v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné Památky

Církevní muzeum v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné

První církevní muzeum na Vysočině i v Královéhradecké diecézi je umístěno v půdních prostorách a na ochozech nad hlavní lodí chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který nabízí prohlídkovou trasu s památnými obrazy, plastikami, vzácnými liturgickými předměty, hudebními nástroji, ale i vybavený byt zvoníka.

Přírodní rezervace Křížový vrch a zříceniny poutního kostela na Kopečku Příroda

Přírodní rezervace Křížový vrch a zříceniny poutního kostela na Kopečku

Přírodní rezervace Křížový vrch (667 m) se nachází u obce Adršpach naproti Adršpašským skalám. Na zalesněný skalnatý vrchol vede strmá křížová cesta s biblickými výjevy, které jsou na litinových tabulích vsazeny do skal.

Poutní místo Křemešník s kostelem Nejsvětější Trojice Památky

Poutní místo Křemešník s kostelem Nejsvětější Trojice

Poutní místo Křemešník se nachází v Českomoravské vrchovině nedaleko od Pelhřimova. Na vrcholu zalesněného kopce (765 metrů n. m.) vznikl v 1. polovině 18. století barokní kostelík Nejsvětější Trojice.

Kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé Památky

Kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé

Dřevěný kostel sv. Antonína Paduánského na vrcholu Malé Prašivé (707 m n. m.) je typickým příkladem lidového stavitelství beskydského regionu. Poblíž kostela z roku 1640 se nachází turistická chata s vyhlídkovou věží.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné Památky

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné

Barokní perla, jeden z největších chrámů v zemi, národní kulturní památka. To vše je Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné. Vidět chrám z jeho kůrů, navštívit sály s expozicí nad sakristií, věž s hodinami, či byt zvoníka. Stálá průvodcovská služba v informačním centru schodištěm na věž chrámu.

Kostel sv. Bartoloměje v Pelhřimově Památky

Kostel sv. Bartoloměje v Pelhřimově

Děkanský kostel s barokním interiérem a věží, která je šedesát metrů vysoká a je dnes opět přístupná jako vyhlídková. Při nedávné rekonstrukci byly objeveny renesanční malby v kaplích mezi opěráky presbytáře.

Svatopetrská stezka v Prachaticích Příroda

Svatopetrská stezka v Prachaticích

Svatopetrská naučná stezka prochází městem Prachatice a jeho blízkým okolím. Je pojmenována podle cílového místa stezky, kostela svatého Petra a Pavla ve Starých Prachaticích.

Galerie ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané Kultura

Galerie ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané

Městská galerie byla otevřena v červenci 1995 po rozsáhlé rekonstrukci věže gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, jenž je jednou z nejcennějších památek v Plané. Nová věž byla ke kostelu přistavěna po likvidaci staré, snad ještě románsko-gotické věže v roce 1904.

Vyhlídková věž kostela Církve československé husitské v Duchcově Památky

Vyhlídková věž kostela Církve československé husitské v Duchcově

Kostel Církve československé husitské je secesní stavbou a byl postaven v listopadu roku 1899. Věž kostela, která má přízvisko Soví, měří 42 m a od června do konce září na ni můžete vystoupat. Odměnou vám bude krásný rozhled po Duchcově a okolí.

Vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla Horšovský Týn – uzavřeno Památky

Vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla Horšovský Týn – uzavřeno

Věž kostela sv. Petra a Pavla, na náměstí v Horšovském Týně, je vysoká 38 m a umožňuje návštěvníkům po vystoupení 98 schodů překrásnou vyhlídku po okolním kraji. V současné době není věž veřejnosti přístupná.

Městské hradby a parkány v Litoměřicích Památky

Městské hradby a parkány v Litoměřicích

Vzhledem ke svému významu musely být Litoměřice chráněny městskými hradbami. Toto původně gotické a později dostavované opevnění je místy vysoké až 10m a široké i 2m. Městské opevnění bylo také posíleno parkány a baštami.

Další aktuality

Co dělat, když je vedro? Využijte 50 tipů na výlet do podzemí!

Historická podzemí v České republice naleznete v mnoha městech. Poznejte život pod zemí a odhalte skrytá tajemství. To nej z českých a moravských unikátních podzemních prostor vám právě nabízíme. Vyberte si podzemní továrny, sklepení, vodní díla, tunely, procházky tajemnými chodbami, historické labyrinty s možností prohlídky, unikátními doly nebo zajímavé podzemní expozice. Prohlídky potěší všechny milovníky tajemna i historie. Horké (i deštivé) letní dny jsou ideální pro návštěvu podzemí! Teplota se v podzemí celoročně pohybuje okolo 10 stupňů.
14. červenec 2024 9:31
Památky

50 tipů na místa, kde můžete pozvávat vodárenské věže, vodojemy a technické unikáty

Vodárenské věže překvapují svou krásou i technickou účelností. Některé se starších „dam“ dnes slouží jako originální rozhledny, jiné se staly lukrativním místem na bydlení anebo volnočasovým prostorem. Ovšem nechybí ani takové, které byly postaveny zcela nedávno a svou funkci zásobárny vody vzorně plní. Nahlédněte do našich dnešních 20 tipů, která věž vám přijde nejzajímavější?
14. červenec 2024 9:09
Památky

Archeologické léto nabízí procházky na archeologické lokality s odborníky

Archeologické léto probíhá i letos a příznivce archeologie a historie zve na zajímavé akce, během nichž odborníci odkrývají příběhy minulosti v akcích pro veřejnost po celé republice. Zájemci se můžou vydat na hrady, hradiště, pohřebiště, do archeoparků nebo navštívit právě probíhající výzkumy. Na více než 250 prohlídek je třeba se objednat předem, Archeologické léto probíhá během prázdnin 2024 a potrvá až do poloviny září 2024.
12. červenec 2024 6:00
Památky

Tradice: dříve klášter, dnes… aneb nový život starých památek

Co spojuje města Český Krumlov, Broumov, Hostinné, Plasy, Žďár nad Sázavou a spousty dalších? Jeden z tisíců výnosů a rozhodnutí císaře Josefa II., kdy jediným podpisem zrušil stovky klášterů a řeholních domů. S následky jeho rozhodnutí se města potýkají dodnes: mniši odešli už před stovkami let, ale impozantní a rozsáhlé areály stojí dál. Které prošly nejvýraznější proměnou?
11. červenec 2024 9:07
Památky

10 tipů na bunkry a řopíky aneb ve stínu a na výsluní

Pojďte s Kudy z nudy odhalit tajemství starých vojenských bunkrů! Většina z nich je schovaná v lesích a remízcích uprostřed polí, nevyužitá a zapomenutá, některé z nich se ale probudily k novému životu – a rozhodně nejen jako vojenská muzea nebo vojenské památky. V některých můžete dokonce přenocovat!
9. červenec 2024 12:02
Památky

Chcete poznat, jak a kde se žilo ve středověku? Poznejte naše strážní hrady!

Vypravte se na výlet na hrady a tvrze, které ve středověku strážily území podél zemských stezek a poblíž zemských bran. Mohutné hradby, obranné věže a hluboké příkopy – dosud působivé zbytky kdysi majestátních gotických hradů se dodnes tyčí nad českými i moravskými městy a vesnicemi. Navštivte hrady, které strážily hranice anebo obchodní stezky či jiné cesty skrz tehdejší neproniknutelné hvozdy Českého království.
7. červenec 2024 10:49
Památky

Kam na výlet na nejkrásnější vodní hrady a zámky: Blatná, Švihov nebo Kratochvíle?

Kam se vydat na prázdninové výlety na hrady a zámky, když máte rádi vše, co souvisí s vodou? Na portálu Kudy z nudy vám poradíme, kde najdete nejhezčí záběry přes vodní hladinu, kde si užijete plavby na lodičkách i větších výletních lodích anebo docela obyčejné krmení labutí a kachen v rybníčcích a vodních příkopech.
5. červenec 2024 17:54
Památky

10 tipů na klasické, moderní i neobvyklé kašny a fontány aneb ve stínu i na výsluní

Zpívající, s vodními tryskami, barokní, moderní, zámecké nebo lázeňské: díky kašnám a fontánám se i krátká procházka po městě promění v umělecký zážitek. Které z nich jsou nejslavnější, které se řadí mezi zajímavé kuriozity a o kterých se píše ve světě?
5. červenec 2024 12:13
Památky