Úvod > Aktuality > Za uměním moderním i tisíc let starým se vydejte do Olomouce
Zážitky

Za uměním moderním i tisíc let starým se vydejte do Olomouce

  • Vydáno8. července 2009
Olomouc, moravská metropole, byla odedávna sídlem univerzity a moravských biskupů. Bohaté umělecké sbírky olomoucké diecéze, shromážděné během tisíce let jejího trvání, jsou zpřístupněny v prvním muzeu svého druhu v České republice. V roce 2006 bylo Muzeum umění s téměř 164 000 návštěvníky druhou nejnavštěvovanější galerií v Česku (po Národní galerii).

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno v roce 1952 jako součást Vlastivědného muzea. Po roce 1989 získalo Muzeum umění samostatnou budovu v centru města. Od roku 1991 probíhala  adaptace budovy  pro muzejní účely. Muzeum spravuje více než 65 000 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury), takže je třetí největší institucí svého druhu v českých zemích.

 

Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo jako součást Muzea umění založeno v roce 1998. jedná se o první muzeum pro duchovní kulturu v České republice. Jeho součástí se stal románský palác moravských biskupů u baziliky sv. Václava na olomouckém Přemyslovském hradě. Od roku 1999 byla postupně pro potřeby Arcidiecézního muzea rekonstruována severní část někdejšího hradu – objekt kapitulního děkanství a jeho hospodářský dvůr. Areál, dokumentující stavební a umělecký vývoj Olomouckého hradu v průběhu celého tisíciletí, od pozůstatků paláců biskupského a knížecího přes vrcholné románské, gotické a renesanční etapy až po pozdně barokní a rokokové interiéry, byl slavnostně zpřístupněn 1. června 2006.

 

Stávající muzejní objekt v Denisově ulici, nazvaný Muzeum moderního umění, slouží expozicím a krátkodobým výstavám výtvarné kultury 20. a 21. století. Arcidiecézní muzeum pak je v převažující míře věnováno starým kulturám.

 Arcidiecézní muzeum Kroměříž bylo založeno na sklonku roku 2006 coby součást Muzea umění Olomouc. Detašované pracoviště muzea sídlí na Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Součástí zámku je jedna z největších zámeckých knihoven u nás, založená v roce 1694 a obsahující téměř 90 tisíc svazků, včetně iluminovaných rukopisů.

Více informací:

Dvě muzea a tisíc let výtvarné kultury za jednu vstupenku s rozdílným programem: Arcidiecézní muzeum Olomouc – umění 12. až 18. století a národní kulturní památka Přemyslovský hrad včetně románského biskupského paláce Jindřicha Zdíka, Muzeum moderního umění – výstavy současného umění. Nabízí výukové programy pro děti, komentované prohlídky, audioprůvodce.

Region: Střední Morava. Typ aktivity: Za poznáním. Doporučujeme pro: Mladé a aktivní, Zvídavé rodiny, Starší a pokročilé.