Úvod > Aktuality > Za pekařským řemeslem do Rožnova i Slupi
Za pekařským řemeslem do Rožnova i Slupi
"> "> ">
Gurmánská turistika

Za pekařským řemeslem do Rožnova i Slupi

  • Vydáno18. června 2015
Jak připravit chlebové těsto, pečení v historické troubě, ochutnávky dobrot z pece právě vytažených, prohlídky historického mlýna – to vše se dozvíte a zažijete během letní sezony ve Valašském muzeu v přírodě nebo v areálu vodního mlýna ve Slupi.

Pekařská sobota ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm

Pečení chlebaLéto se sice zdá být ještě daleko, ale už teď si můžete označit v kalendářích sobotu 18. července. Ten den se totiž v areálu Valašského muzea v příroděRožnově pod Radhoštěm konají oslavy pekařského cechu. Pekařskou sobotu každý rok provázejí nejenom ochutnávky výrobků od rozmanitých pekařských firem, ale také výstavy a soutěže.

A těch bude hodně, protože kromě očekávaných soutěží o nejlepší chleba a rohlík se pekaři utkají v neobvyklých disciplínách, jako je třeba běh "S troškou do mlýna" – s trakařem a 3 pytli mouky, běh Přes hory a doly – na chůdách s pekařskou nůší na zádech nebo běh s plným půllitrem piva na lopáři.


Slavnosti chleba ve Slupi

Mlýn ve SlupiChléb má už deset let své slavnosti – a kde jinde by se měly odehrávat než v renesančním vodním mlýně ve Slupi, jednom z největších v Česku. V pořadí již jedenácté Slavnosti chleba se konají v sobotu 5. září. Provází je pečení chleba v historických pecích i ve vojenské polní pekárně, prohlídky mlýna, jarmark lidových řemesel, ochutnávky chleba a pečiva, folklorní a taneční vystoupení, výstava traktorů a zemědělské techniky či zpívaná mše svatá.

A protože mlýn je jednou z expozic Technického muzea v Brně, dopravu mezi nedalekým Znojmem a Slupí zajišťují historické autobusy.
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě

Když se v Česku řekne skanzen, mnozí si představí právě ten v Rožnově pod Radhoštěm. Největší a nejstarší skanzen ve střední Evropě byl založen v roce 1925 a v jeho třech expozicích, Dřevěném městečku, Valašské dědině a Mlýnské dolině, je rozmístěno téměř 100 památkových objektů.

Vodní mlýn ve Slupi – nová expozice vývoje mlynářství od pravěku po 20. století

Vodní mlýn ve Slupi – nová expozice vývoje mlynářství od pravěku po 20. století

Dějiny vodního mlýna jsou úzce spojeny s vývojem rozsáhlého krhovicko-jaroslavického vodního náhonu, který po staletí spoluutvářel vodní poměry povodí Dyje na hranici Moravy a Rakouska. Mlýn se čtyřmi funkčními vodními koly patří mezi nejvýznamnější a architektonicky nejpozoruhodnější objekty u nás.

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně

Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu téměř tří desítek oborů – počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní výpočetní technikou.