Úvod > Aktuality > Za filmem Odcházení do České Skalice
Za filmem Odcházení do České Skalice
"> "> "> ">
Kultura

Za filmem Odcházení do České Skalice

  • Vydáno12. září 2021
Víte, že děj filmu Odcházení se odehrává v rozlehlé zahradě Vily Čerych v České Skalici? Rodinné sídlo bratří Jiřího a Ladislava Čerychových navrhl architekt Otakar Novotný, autor pražského Mánesa. Zahradu pak založil v roce l924 přední český zahradní architekt Josef Kumpán. V okolí České Skalice můžete samozřejmě navštívit také zámek v Ratibořicích.
Vzácný architektonický objekt společně s přilehlou zahradou je zanesený do seznamu chráněných památek. Rodina zde žila od poloviny 20. let, budovu opustila krátce po roce l948. Ladislav Čerych odešel do Švýcarska, s Pavlem Tigridem stál u zrodu rádia Svobodná Evropa, později spolupracoval s UNESCO. Od roku 1994 byl ředitelem střediska vzdělávací politiky při pedagogické fakultě univerzity Karlovy, roku l998 mu byla udělena medaile Jana Amose Komenského. Po roce 2000 věnovali bratři Jiří a Ladislav Čerychové svoji rodinnou vilu „Nadaci rozvoje občanské společnosti“.

Tato vzácná architektonická památka sloužila jako osvětové, vzdělávací a kulturní centrum téměř 20 let. Vzhledem k nemožnosti převést vilu bezúplatně na jiný subjekt a potřebě rozsáhlých investic do objektu rozhodla v roce 2020 správní rada nadace, že již nadále není v jejích finančních možnostech tyto investice zajistit a zahájila jednání s veřejně prospěšnými institucemi i soukromými filantropy o možném odkupu nemovitosti. Výnos z prodeje bude využíván k naplňování poselství pana Ladislava Čerycha, které vyjádřil v darovací smlouvě, totiž „ke vzdělávacím cílům, k rozvoji evropské spolupráce a k jiným činnostem odpovídajícím statutu nadace.

Přijďte se projít po zahradě a nasát atmosféru doby první republiky, třeba se rozhodnete prožít svůj vysněný den právě ve Vile Čerych.
Česká Skalice

Česká Skalice

Na jedné straně východočeské moře aneb vodní nádrž Rozkoš, na druhé straně zámek Ratibořice a pohádková krajina Babiččina údolí. Mezi nimi leží Česká Skalice, město, kde prožila dětství a mládí spisovatelka Božena Němcová a kam umístila děj svého nejznámějšího díla Babička.

Z podzemí až do zámeckých komnat Ratibořického zámku

Z podzemí až do zámeckých komnat Ratibořického zámku

Poznejte kraj Babičky Boženy Němcové. Největším lákadlem pro návštěvníky České Skalice je muzeum Boženy Němcové, které je nejstarším českým literárním muzeem a nabízí kromě expozice věnované známé spisovatelce i stálou výstavu o prusko-rakouské válce a historii města.

Zámek Ratibořice v Babiččině údolí

Zámek Ratibořice v Babiččině údolí

Seznámit se s dobou Petra Birona, vévody Kuronského, a jeho dcery Kateřiny Vilemíny, vévodkyně Zaháňské, nejznámější postavy spojené s historií zámku v Ratibořicích, je možné nejen při prohlídce samotného zámku, ale především při návštěvě některé z akcí konaných v areálu zámku a v Babiččině údolí.

Vila Čerych – vzdělávací středisko v České Skalici

Vila Čerych – vzdělávací středisko v České Skalici

Vila Čerych patří ke klenotům české předválečné architektury. Rodinné sídlo Čerychů navrhl přední český architekt Otakar Novotný. Objekt vily byl přestavěn na vzdělávací středisko.