Úvod > Aktuality > Za Dědictvím Karla Velikého a Příběhem Pražského hradu na jednu vstupenku
Za Dědictvím Karla Velikého a Příběhem Pražského hradu na jednu vstupenku
"> ">
Kultura

Za Dědictvím Karla Velikého a Příběhem Pražského hradu na jednu vstupenku

  • Vydáno4. srpna 2015
Putovní výstava "Dědictví Karla Velikého" vznikla v rámci projektu Kolébky evropské kultury. Po belgickém Ename a italské Ravenně přichází v podobě přepracované pro českého návštěvníka do Prahy. Návštěvníci výstavy navíc mohou na stejnou vstupenku projít i stálou expozici Příběh Pražského hradu.
Návštěvníci výstavy Dědictví Karla Velikého, která probíhá v Tereziánském křídle starého královského paláce, mohou na jednu vstupenku pokračovat také v prohlídce stálé expozice Příběh Pražského hradu, stejně tak návštěvníci stálé expozice mohou využít svou vstupenku k prohlídce výstavy Dědictví Karla Velikého.

Právě úkolem této putovní výstavy je představit dobu raného středověku jako období, jehož interpretace jsou v Evropě dodnes významnými podněty v tvorbě lokálních i národních identit. Výstava chce návštěvníka vtáhnout nejen do hledání toho, co máme v Evropě společné či rozdílné a v čem nás může tato etapa dnes inspirovat, ale i přivést k zamyšlení, jak různě můžeme na historii pohlížet.

Karel Veliký dokončil nové sjednocovací procesy, ke kterým v Evropě došlo po rozpadu Římské říše a nastalo období, které je označované jako karolinská a otonská renesance. Charakteristický je pro něj ekonomický, umělecký a intelektuální rozmach. V té době se do kontextu tehdejší kulturní a politické Evropy dostaly i naše země.

Na pražskou podobu výstavy přijedou exponáty z partnerských zemí projektu Nizozemí, Belgie, Německa, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a Itálie. Vedle toho zde budou poprvé vystaveny významné památky z českých sbírek včetně úplného představení nově zrestaurovaných nálezů z unikátního pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě.
Příběh Pražského hradu – stálá expozice ve Starém královském paláci

Příběh Pražského hradu – stálá expozice ve Starém královském paláci

Příběh hlavního hradního komplexu v ČR a lidí s ním spojených, tedy panovníků a prezidentů přes šlechtice a dvořany, proslulé umělce, stavitele, architekty či vědce až po řemeslníky a služebnictvo, vám představí expozice Příběh Pražského hradu ve Starém královském paláci na Pražském hradě.

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.