Úvod > Aktuality > Vzácná Lipnická bible z doby husitské je po 600 letech k vidění na hradě Lipnice nad Sázavou
Památky

Vzácná Lipnická bible z doby husitské je po 600 letech k vidění na hradě Lipnice nad Sázavou

  • Vydáno28. června 2021
Návštěvníci hradu Lipnice nad Sázavou si mohou prohlédnout vzácný originál středověkého latinského rukopisu tzv. Lipnické bible, která se na hrad Lipnice vrátila přesně po 600 letech, jako na místo svého vzniku. Její osud, který je spojený s českou historií a kulturou, nejprve zaujal členy okrouhlického spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. Ti se obrátili na ředitele Muzea bible ve Washingtonu (Museum of the Bible), které dnes Lipnickou bibli vlastní s otázkou, zda by bylo možné vzácný rukopis v roce jubilea na Lipnici zapůjčit. Po pěti letech jednání se ručně psaný originál stal hlavním exponátem výstavy Lipnická bible 1421 – 2021, která se na Lipnici veřejnosti otevírá od 27. června do 29. srpna 2021.
LipniceLipnická bible, dosud málo známý latinský rukopis uložený v USA, je tichým svědkem neklidného času husitských válek. Jeho unikátnost spočívá nejen ve stáří, ale také v tom, v jak zachovalém stavu je. Obsahuje nejen výtvarný doprovod, ale i množství osobních poznámek, jak text vykládat v tehdejších diskusích mezi katolíky a kališníky. Zdá se, že ji v době husitských válek nějakou formou užívaly obě strany, takže rukopis můžeme i v současné době brát jako inspiraci smíření v Čechách.
 
Lipnická bible je vystavena ve druhém patře Thurnovského paláce hradu Lipnice nad Sázavou za přísných technických a bezpečnostních opatření. Do místnosti nesmí dopadat světlo a čidla hlídají správnou vlhkost. Vedle samotného rukopisu se návštěvníci výstavy Lipnická bible 1421 – 2021 seznámí na dvaceti doprovodných panelech se zajímavostmi z její historie i s širšími souvislostmi. Zároveň si kodex mohou virtuálně prolistovat na dotykovém displeji.

Lipnická bibleMuzeum bible ve Washingtonu Lipnickou bibli zapůjčilo do České republiky bezplatně a uhradilo navíc přepravu a pojištění. Na nákladech se významně podílí soukromý sponzor z USA, který si nepřeje uvádět svoje jméno. Česká strana zajistila výstavní prostory a jejich zabezpečení. Po skončení hlavní turistické sezóny bude originál Lipnické bible vystaven od 1. do 15. září 2021 v Zrcadlové síni KlementinaPraze, která je součástí Národní knihovny ČR.
 

Střípky z historie Lipnické bible

HusitéKdyž v květnu 1421 neznámý písař dopisoval v Lipnici poslední řádky obsáhlé latinské bible, na níž usilovně pracoval už přinejmenším celý uplynulý rok, České království se zmítalo ve víru vleklé nábožensko-politické krize a k tomu muselo čelit vojenskému nátlaku usilujícímu složitou situaci vyřešit hlavně rychle a rázně. Lipnice nad Sázavou tehdy patřila jednomu z nejmocnějších mužů země, Čeňkovi z Vartenberka. Ten zde v hradní kapli již před čtyřmi lety nechal za skandálních okolností vysvětit na kněze přívržence kalicha. O několik málo dní, nanejvýš týdnů později – začátkem června 1421 – se pak tento český šlechtic zúčastnil slavného sněmu v Čáslavi, na němž byla odmítnuta platnost korunovace Zikmunda Lucemburského a naopak přijata závaznost základního husitského programu ve znění Čtyř pražských artikulů...
Hrad Lipnice – obestřený záhadami a pověstmi

Hrad Lipnice – obestřený záhadami a pověstmi

Přijeďte se podívat na jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů – na Lipnici na Vysočině. Součástí prohlídky jsou jedinečné výhledy do okolní krajiny, zejména z ochozu věže Samson.