Úvod > Aktuality > Vzácná iluminace okoření Královského stříbření v Kutné Hoře
Královské stríbrení Kutné Hory - královský pár
"> Královské stríbrení Kutné Hory - královský pár "> Scénár slavnosti vychází ze skutecných událostí "> Slavnosti otevírají turistickou sezónu v Kutné Hore "> Vzácná iluminace
Kultura

Vzácná iluminace okoření Královského stříbření v Kutné Hoře

  • Vydáno19. června 2013
V rámci historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory, zpřístupní Galerie Středočeského kraje GASK o víkendu 22.a 23. června 2013 vzácnou iluminace. Jde o unikátní zobrazení dobývání, prodej a zpracování stříbrné rudy v Kutné Hoře na konci 15. století.
Iluminace v GASKRozměrná gotická malba na pergamenu detailním a takřka reportážním způsobem zobrazuje dobývání, prodej a zpracování stříbrné rudy v Kutné Hoře na konci 15. století. Ve sbírkách Galerie Středočeského kraje GASK představuje zcela mimořádnou kulturní památku celoevropského významu a patří mezi nejzajímavější a nejvýznamnější díla s profánní tématikou na sever od Alp. Zachycuje kutnohorské reálie a je zcela ojedinělým pramenem k dějinám hornictví a mincovnictví.

Iluminace byla zhotovena koncem 90. let 15. století malířem z okruhu přední pražské iluminátorské dílny tohoto období a byla původně úvodním listem dnes již neznámé velké chorální knihy, z níž byla vyříznuta. Dosud byla známá odborné veřejnosti pouze z černobílé reprodukce poprvé publikované v roce 1929. Mimořádný význam vyobrazení dokládá skutečnost, že obdobné téma se v rámci liturgické knihy objevuje v Evropě pouze v jediném rukopise z oblasti Alsaska. Iluminace ve sbírkách GASK je jednou z největších a nejvýznamnějších památek středověké knižní malby vůbec.

Královské stříbřeníIluminace bude vystavena v souvislosti s historickou slavností Královské stříbření Kutné Hory, která symbolicky otevírá turistickou sezónu města Kutná Hora, zapsaného do seznamu světových kulturních památek UNESCO. Velkolepý scénář slavnosti navrací české královské horní město do dob o šest set let zpět, na začátek 15. století. Na dva dny ožívá celé město i královské sídlo v mincovně ve Vlašském dvoře fiktivním příběhem příjezdu a vzácné přítomnosti českého a římského krále Václava IV. s jeho dvorem. Aktéři i diváci se navrátí se do doby, kdy byla Kutná Hora na vrcholu prosperity. Bohatí a hrdí "Horníci" chystají uvítání krále, otevírá se jarmark, na loukách pod Vlašským dvorem se rozhoří svatojánské ohně lidové veselice uspořádané "Horníky" na počest oblíbeného panovníka.

Chrámem sv. Panny Barbory se rozeznívají fanfáry, aby uvítaly krále s královnou Žofií Bavorskou, jejich dvořanstvo i kutnohorský patriciát při slavné "Stříbrné mši". Do města se sjíždí bujaré rytířstvo, aby se zúčastnilo turnajových klání vyhlášených králem Václavem IV. Gotická hudba vyzývá k lidovému tanci v kutnohorských uličkách i krčmách, každodenní pracovní rytmus mincovny ve Vlašském dvoře utichne, neboť jej přehluší slavnostní ruch přítomnosti krále a jeho dvora. Scénář slavnosti vychází ze skutečných událostí i ze známé silné náklonnosti, které se Kutná Hora těšila u Václava IV.
Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře – GASK

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře – GASK

Druhá největší galerie v České republice sídlí v prostorách rozsáhlé citlivě zrekonstruované barokní budovy bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Galerie GASK se zaměřuje především na výtvarné umění 20. a 21. století.

Vlašský dvůr v Kutné Hoře – nahlédněte do královské mincovny

Vlašský dvůr v Kutné Hoře – nahlédněte do královské mincovny

Jestlipak víte, co to byla "gysárna", uhádnete, co se asi dělalo v "prenárně", kdo to byl "pregéř"? Odpovědi na všechny tyto otázky se dozvíte v nové expozici "Královská mincovna" v kutnohorském Vlašském dvoře.

Královské stříbření Kutné Hory 2023

24.6.
25.6.
Královské stříbření Kutné Hory 2023

Znovu se otevírají brány do historie Kutné Hory a doby největší slávy královského horního města. Přijíždí král Václav IV. s chotí Žofií a celým dvorem. Královské stříbření Kutné Hory bylo pro rok 2022 zrušeno a uskuteční se opět až v roce 2023.

Chrám sv. Barbory Kutná Hora – gotická památka UNESCO

Chrám sv. Barbory Kutná Hora – gotická památka UNESCO

Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města zapsané na seznamu památek UNESCO. Podle historických pramenů měla velkolepá stavba dosahovat dvojnásobku dnešní délky.

Další aktuality