Úvod > Aktuality > Výstava v zahradě Úřadu vlády přibližuje historii Strakovy akademie
Výstava v zahradě Úřadu vlády přibližuje historii Strakovy akademie
">
Památky

Výstava v zahradě Úřadu vlády přibližuje historii Strakovy akademie

  • Vydáno9. června 2016
Výstava Osudy Strakovy akademie pořádaná Úřadem vlády ČR se koná u příležitosti 240. výročí vzniku nadace hraběte Straky a 120. výročí od postavení budovy Strakovy akademie. Pojednává jednak o historii instituce, která vzdělávala české nemajetné šlechtice a také o bohatých osudech budovy, jež po akademii nese jméno.
Strakova akademieS historií slavné a krásné budovy Strakovy akademie se můžete seznámit v její zahradě, kde jsou vystaveny unikátní fotografie. Výstava byla uspořádána k příležitosti 240. výročí vzniku nadace hraběte Straky a 120. výročí postavení budovy.

Strakova akademie, novobarokní stavba rozkládající se na levém břehu Vltavy pod Letenskou plání, je široké veřejnosti známa jako sídlo Úřadu vlády České republiky. Původně byla vzdělávací institucí určenou nemajetným synům českých šlechtických rodů. Základ myšlence podpory nemajetných českých šlechticů položil hrabě Jan Petr Straka z Nedabylic ve své závěti z roku 1710, ve které určil, aby byla v případě vymření rodu Straků po meči založena nadace, která by díky svým výnosům dbala na výchovu a vzdělání českých nemajetných šlechticů. Po složitém jednání s vídeňskými úřady, po více než sto letech, došlo k naplnění původního záměru a zahájení řádného fungování Strakovy akademie.

Strakova akademieStudium ve Strakově akademii bylo prestižní záležitostí, o kterou byl v době jejího rozkvětu velký zájem. Mezi chovance patřil například známý prvorepublikový herec Theodor Pištěk.

Krátce po vypuknutí 1. světové války v roce 1914 byla budova dána k dispozici Červenému kříži jako náhradní nemocnice. Po skončení 1. světové války začala velkolepá budova v dobré lokalitě sloužit státním institucím první republiky. V lednu roku 1942 byly prostory uvolněny říšskému soudu. 15. května 1945 byla budova akademie vyhrazena pro potřeby československé vlády a od 1. ledna 1993 je Strakova akademie sídlem vlády České republiky.